Spring til indhold
Registrering
Adgang til vores register

Sådan gør I - adgang til vores register

Der er flere forskellige aktørgrupper, som skal have adgang til det lovpligtige producentansvarsregister hos DPA. De data som den pågældende aktør får adgang til, afspejler aktørens funktionelle rolle under producentansvaret i registret. Selve login-adgangen til registret skelner imidlertid kun mellem, om I som aktører er etableret i Danmark med et dansk CVR nummer eller ej. Se hvordan I logger ind i producentansvarsregistret.

Aktører under producentansvarslovgivningen

Jeres virksomhed er registreret i producentansvarsregistret med forskellige roller og har derfor adgang til forskellige data og funktioner. Login til registret er baseret på, om I er registreret med et dansk CVR nummer eller ej.

Login-siden består af en højre og venstre side til henholdsvis udenlandske og danske aktørers adgang til producentansvarsregistret.

Aktørrollerne er:

 1. Producenter og importører i Danmark
 2. Producenter i et EU-land
 3. Producenter uden for EU
 4. Bemyndiget repræsentant (BR) for EU-producenter
 5. Kollektiv ordning
 6. Revisor
 7. Kommune
 8. Kommunalt affaldsselskab

Nedenfor kan I se, hvordan I som aktører i Danmark får adgang til registret med NemLog-in (også kendt som MitID Erhverv), samt hvilke og hvordan udenlandske aktører skal bruge brugernavn og kodeord på login-siden.

Register

NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for den adgangsløsning, som offentlige og privatoffentlige myndigheder - og dermed DPA - er forpligtet til at anvende ved registrering og indberetning af lovpligtige oplysninger. Det er derfor dér, I først og fremmest skal henvende jer, når I som virksomhed skal sikre adgangen til jeres virksomheds og medarbejderes adgang til offentlige registreringssystemer.

Gå til MitID Erhverv

Adgang med NemLog-in – virksomhedsadministrator

Vedr. alle aktørgrupper som er registreret med dansk CVR-nummer:

Når jeres virksomhed eller organisation bliver tilmeldt NemLog-in, bliver der samtidig udnævnt en administrator, som kan tildele medarbejdere roller og rettigheder ved brug af adgangscertifikatet til NemLog-in. Administratoren kan være dig selv, hvis det er en enkeltmandsvirksomhed, eller en leder eller medarbejder i virksomheden.

Når du eller medarbejdere i virksomheden skal have adgang til producentansvarsregistret, skal administratoren først tildele adgangsrettighed til pågældende medarbejder. I DPA bruger vi betegnelsen “systembrugere”, hvilket er de personer, som den pågældende aktør har oprettet som bruger af producentansvarsregistret. I kan eventuelt undersøge, om det er de samme medarbejdere, som fremover skal tildeles rettighed til at tilgå producentansvarsregistret med MitID Erhverv.

Som administrator for virksomhedens NemLog-in gør du sådan:

 • Log ind på MitID Erhverv
 • Find den pågældende medarbejder i jeres virksomhed og vælg ’Redigér bruger’
 • Vælg ’Tildel rettigheder’ under afsnittet Rettigheder
 • Find kategorien: “Miljø og landbrug”
 • Sæt hak ved ’Producentansvar W/E/B/F: Virksomhed’
 • Vælg ’Tildel rettigheder’

Medarbejderen kan nu tilgå producentansvarsregistret via DPA login-siden og MitID til venstre på siden.

Adgang med brugernavn og kodeord

Vedr. alle aktørgrupper uden dansk CVR nummer:

Alle ovenstående aktører fx producenter uden for EU, kollektive ordninger eller revisorer for EU-virksomheder, skal ved deres registrering eller e-mailinvitation oprette et brugernavn (som regel e-mail) og et kodeord. Disse oplysninger skal I som altid indtaste i felterne på login-sidens højre side.