Spring til indhold
Statistik

EU's miljømål

EU-kommissionen fastsætter løbende en række miljømål for at måle effektiviteten af lovgivningen. De centrale målepunkter vedrører både nationalstatens præstation i forhold til indsamling af udtjente produkter og den enkelte producents ressourceudnyttelse af gamle produkter.

Mål for indsamling, genanvendelse og nyttiggørelse

Miljømålene vedrører 2 målepunkter:

  1. Indsamlingsprocent
    • Mængden i procent af udtjente produkter, der er indsamlet i forhold til mængden af nye produkter, der er sendt ud på markedet.
  2. Genanvendelses- og nyttiggørelsesprocent
    • Mængden i procent af, hvad der indsamlet og sendt til miljøbehandling,  der er blevet til nye produkter eller sekundære råstoffer.
ÅrElektronikEU-mål
2019Indsamlingsprocentmin. 65% udtjent elektronikaf gennemsnittet af 3 års markedsførte mængder
2019Elektronik kategorierGenbrug og genanvendelse (%)Nyttiggørelse (%)
Kat. 175%80%
Kat. 27075
Kat. 36065
Kat. 46075
Kat. 58085
Kat. 65055
Kat.78085
ÅrBatterier
2016Min. 45% indsamling af udtjente batterier
2011Min. 50-75% vægtprocent skal genanvendes.
NB! Under revision - Ny forordning er i høring (okt. 2021)

Hvad er miljøbehandling?

Motherboard

Genbrug og genanvendelse

Genbrug, forberedelse til (FtG) : Processer med henblik på, at produktet bliver brugt igen i samme form. Genanvendelse: Separation, forarbejdning, omsmeltning o.lign af produktet til nye sekundære råstoffer.

Krav til indsamling, logistik og behandling ifm WEEE – Del 1: Generelle krav til behandling

Nyttiggørelse

Efter materialer og stoffer er frataget til genanvendelse findes en rest af materialer i elektronik og biler, som har en god brændværdi. Derfor kan man behandle fx. plast og gummi ved forbrænding i et anlæg der producerer både strøm og varme. Genbrug, genanvendelse og forbrænding er lig nyttiggørelse.

Håndtering af elskrot og batterier
Batterier

Effektivitetsprocent

Miljøbehandlingen af batterier måles i effektivitet, da forbrænding er forbudt og genanvendelseskriterierne varierer fra batteri til batteri.

Håndtering af elskrot og batterier

EU og EUROSTAT

Beregning af miljømål

Der findes en række vejledninger og forordninger, som bestemmer, hvordan de enkelte medlemslande skal opgøre mængderne i forbindelse med beregning af miljømål.

Se vejledninger til afrapportering af miljømål