Spring til indhold
Statistik

Miljømål

EU-kommissionen fastsætter løbende en række miljømål for at måle effektiviteten af producentansvarslovgivningen. De centrale målepunkter vedrører både nationalstatens præstation i forhold til indsamling af udtjente produkter og den enkelte producentvirksomheds ressourceudnyttelse af gamle produkter.

Miljømål

Mål for indsamling, genanvendelse og nyttiggørelse

Miljømålene vedrører to målepunkter:

  • Indsamlingsprocent
    • Mængden i procent af udtjente produkter, der er indsamlet i forhold til mængden af nye produkter, der er sendt ud på markedet.
  • Genanvendelses- og nyttiggørelsesprocent
    • Mængden i procent af den del  -der efter indsamling- er sendt til miljøbehandling for herefter, at blive brugt igen eller bearbejdes til nye produkter eller sekundære råstoffer.

Hvad er miljøbehandling?

Behandlingsform

Genbrug

Genbrug eller rettere forberedelse med henblik på genbrug (FtG)
Behandlingsprocesser i form af rengøring, reparation og kontrol med henblik på, at produktet bliver brugt igen i samme form.

Standard for behandling af WEEE

Behandlingsform

Genanvendelse

Genanvendelse og genvinding:
Produktdemontering, separation, forarbejdning, omsmeltning eller lignende af materialer og stoffer til nye sekundære råstoffer.

Miljøstyrelsens informationsside

Behandlingsform

Nyttiggørelse

Efter materialer og stoffer er frataget til genanvendelse findes en rest af materialer som har en god brændværdi. Fx. Plast- og gummi sendes til forbrændingsanlæg, der producerer både strøm og varme. Genbrug + genanvendelse + forbrænding er tilsammen benævnt nyttiggørelse.

Miljøstyrelsens side om behandlingsmetoder

Målemetode

Effektivitet

Miljøbehandlingen af batterier måles i effektivitet, da forbrænding er forbudt og genanvendelseskriterierne varierer alt efter batteritype og kemiindhold.

Målemetode for batterier

EU og EUROSTAT

Beregning af miljømål

EUs vejledninger og forordninger, som bestemmer, hvordan medlemslandene skal opgøre mængderne i forbindelse med beregning af miljømål.

Se vejledninger til afrapportering af miljømål

Offentligørelse

Producenters miljømål

Som virksomhed eller kollektiv ordning skal I offentliggøre, hvorvidt I opfylder af de fastsatte miljømål. DPA viser procentberegningen baseret på jeres indberetning i jeres Årsrapport, når I er logget ind.

Minimumskrav til producentansvar