Spring til indhold
Forside Tag testen igen
Tjek om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar for engangsplast

Er jeres virksomhed omfattet af producentansvar for engangsplast?

Bemærk venligst at resultatet af testen ikke er en juridisk afgørelse, men alene er vejledende.

Hvilken type engangsplast vil I tjekke?

Afventer bekendtgørelse

DPA afventer bekendtgørelse på Balloner.

Vi informerer på hjemmesiden når bekendtgørelsen er publiceret og vi kan vejlede om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar.

Afventer bekendtgørelse

DPA afventer bekendtgørelse på Vådservietter.

Vi informerer på hjemmesiden når bekendtgørelsen er publiceret og vi kan vejlede om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar.

Afventer bekendtgørelse

DPA afventer bekendtgørelse på Drikkebægre.

Vi informerer på hjemmesiden når bekendtgørelsen er publiceret og vi kan vejlede om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar.

Afventer bekendtgørelse

DPA afventer bekendtgørelse på Letvægtsbæreposer.

Vi informerer på hjemmesiden når bekendtgørelsen er publiceret og vi kan vejlede om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar.

Afventer bekendtgørelse

DPA afventer bekendtgørelse på Beholdere til mad og drikke.

Vi informerer på hjemmesiden når bekendtgørelsen er publiceret og vi kan vejlede om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar.

Afventer bekendtgørelse

DPA afventer bekendtgørelse på Plastflasker.

Vi informerer på hjemmesiden når bekendtgørelsen er publiceret og vi kan vejlede om jeres virksomhed er omfattet af producentansvar.

Hvor er virksomheden etableret?

Jeres virksomhed er etableret i udlandet, hvis I ikke har et dansk CVR-nr.

Fremstiller eller importerer jeres virksomhed produkter med henblik på salg i Danmark?

Det vil sige I er første omsætningsled i Danmark.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er ikke omfattet af producentansvar

I skal ikke registrere jer i producentansvarsregistreret, men I kan med fordel tjekke om jeres produkter er omfattet er producentansvaret i Danmark.

Har jeres virksomhed selv fremstillet, eller ladet en underleverandør fremstille produkterne efter jeres specifikation og i jeres varemærke og/eller navn?

Med underleverandør menes en anden virksomhed, som fremstiller produkter for jeres virksomhed efter jeres anvisninger og specifikationer og eventuelt forsyner produktet med jeres varemærke og/eller navn. En underleverandør stiller således alene sin produktionskapacitet til rådighed, men det er jeres virksomhed, der som producent formulerer og/eller træffer beslutning om den nærmere specifikation af produktet.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet producentansvar

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Er jeres virksomheds produkter leveret af en anden leverandør, men sælges til de danske slutbrugere i jeres varemærke og/eller navn?

Med anden leverandør menes virksomhed, der leverer et produkt til jeres virksomhed

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Er jeres virksomheds produkter importeret fra udlandet, uden mærke, eller mærket med en udenlandsk virksomheds navn eller varemærke?

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er ikke omfattet af producentansvar

I skal ikke registrere jer i producentansvarsregistreret, men I kan med fordel tjekke om jeres produkter er omfattet er producentansvar og om en anden virksomhed har producentansvar.

 

 

Driver jeres virksomhed distancesalg til slutbrugere i Danmark?

Med distancesalg menes, at I ikke bruger noget mellemled, men sælger direkte til slutbrugeren. I skal registreres direkte i producentansvarsregistret. Det kan f.eks. være salg af filtre til tobaksvarer ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husstande eller andre brugere end private husstande i Danmark og at I er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er ikke omfattet af producentansvar i Danmark

I skal ikke registrere jer i producentansvarsregistreret, men I kan med fordel tjekke om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark.

Hvor i verden er jeres virksomhed etableret?

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar i Danmark

I skal registrere jer i producentansvarsregistret med en bemyndiget repræsentant (BR). En bemyndiget repræsentant er en fysisk eller juridisk person, der har bemyndigelse til at repræsentere jeres virksomhed og er registreret i producentansvarsregisteret. Læs mere om bemyndiget repræsentanter.

Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.

Vejledende resultat af testen: Jeres virksomhed er omfattet af producentansvar

I skal registreres direkte i producentansvarsregistret. Når I registrerer jer i registret, skal I angive om jeres produkter er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I er i tvivl om jeres produkter er omfattet af producentansvar, så tjek produkterne.