Spring til indhold
Lovgivning
Engangsplast – lovgivning

Lovgivning om engangsplast

Her viser vi den lovgivning, som vedrører EU-lovgivning om engangsplast og den danske implementering heraf. Overordnet er engangsplast-direktivet implementeret i miljøbeskyttelsesloven (MBL), mens regulering af de enkelte produkter implementeres på bekendtgørelsesniveau.

Engangsplastdirektivet

EU's direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, er også benævnt engangsplast-direktivet.

Bekendtgørelse om engangsplast

Den danske bekendtgørelse som implementerer direktivets markedsføringsforbud for visse engangs-plastprodukter, samt mærkningsreglerne for engangs-plast.

Bekendtgørelse for tobaksfiltre

Den danske bekendtgørelse som angiver regelsættet for tobaksfiltre af engangsplast.

Fra EU til DK

EU’s direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, er også benævnt i engangsplast-direktivet eller SUP-direktivet (Single-Use-Plastics). Direktivet regulerer de 10 produktgrupper af engangsplast, som er hyppigst forekommende som henkastet affald. Reguleringsværktøjer er markedsristriktion, substitution, mærkning og oplysning samt producentansvar med oprydningspligt.

EU-direktivet er implementeret ved foreløbig to bekendtgørelser

 

Vejledning

Er jeres produkter omfattet?

EU's vejledning til at vurdere, hvorvidt jeres produkter er omfattede (scoping), samt få et overblik over, hvilke krav der stilles til det enkelte produkt.

Kommissionens retningslinjer for engangsplastprodukter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (2021/C 216/01)

Genveje

EU's informationsside om engangsplast

Besøg EU kommissionens hjemmeside om engangsplast med link til direktiver og forordninger, resume af formål og gældende miljømål. Nye tiltag og lovrevisioner publiceres ligeledes her

Mærkningskrav til produkter

Se de standardiserede mærkningskrav for produkter af engangsplast

Lovgivning om emballage

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for emballage

Lovgivning om elektronik

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for elektronik

Lovgivning for batterier

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for batterier

Lovgivning for biler

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for biler