Spring til indhold
Dokumenter

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet om Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter

Politisk aftale blandt bredt flertal i Folketinget om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Aftalen indeholder blandt andet anbefalinger til udpegning af, hvilke virksomheder der skal ifalde producentansvaret, bagatelgrænse, miljømål og samarbejdsformer mellem kommuner og producentordninger.