Spring til indhold
Dokumenter

FAQ om skiftedag

I samarbejde med Dansk Affaldsforening (nu Brancheforeningen Cirkulær) har DPA-System her samlet en række af de spørgsmål som ofte bliver stillet i forbindelse med tildelingsordning.

 • Hvordan sikre jeg mig at jeg får det rigtige opsamlingsmateriel og får afhentet til tiden hver gang der skiftes operatør eller der har været skiftedag?Hold altid dine data er opdateret i det nationale register over de kommunale afhentningspladser for WEEE og batterier, så får de relevante aktører besked. Du skal logge ind med kommunens eller affaldsselskabets password på www.dpa-system.dk

 

 • Hvorfor er der flere kollektive ordninger som afhenter fra min plads?

  Det skyldes at den kollektive ordning kun har ret til at hente sin markedsandel per fraktion. De må altså ikke tage mere elektronik eller batterier, end hvad de er tildelt. Det svarer lidt til at et kommunalt affaldsselskab heller ikke bare kan overtage affald fra andre kommunale affaldsselskaber.
 • Hvorfor kommer der forskellige transportører, når det er den samme kollektive ordning? 

  Hvornår og hvordan de kollektive ordninger skifter operatører, styrer producentordningerne selv gennem udbud og kontrakter. I princippet kan de skifte operatører, som de ønsker, uden at kommunerne kan gøre noget ved det.

 • Kan jeg videreføre en aftale i forbindelse med skift af operatør eller kollektiv ordning? 

  Ja. Men der skal to til en aftale – en kommune og en kollektiv ordnig. Så har du lavet aftalen med den kollektive ordning, er du ikke påvirket af om der er skift i operatør, da det er den kollektive ordning, som er den ansvarlige aftalepart. Sørg for, at have aftalen liggende i det nationale register over kommunale afhentningspladser på www.dpa-system.dk så en ny operatør/kollektiv ordning, kan se, hvad det er for en aftale de kan forvente.

 • Den bestilte afhentning udebliver, hvad gør jeg?

  Du skal først og fremmest kontakte den kollektive ordning og ikke operatøren, da det er producentordningen, der er den ansvarlige part. I forbindelse med tildelingen udarbejder DPA-System hvert år informationsmateriale, som indeholder alle de relevante kontaktoplysninger. Hvis der stadig ikke bliver afhentet, kan I kontakte DPA-System, som vil gå ind i dialogen. I yderste konsekvens kan kommunen foranstalte nødafhentning, og regningen skal sendes til den pågældende producentordning.
 • Kan kommunen selv vælge opsamlingsmateriel? 

  Producentordningerne tilbyder forskelligt standardmateriel, som kommunerne kan bestille via kommuneregistret på www.dpa-system.dk . En oversigt over hvilken type materiel, de forskellige ordninger tilbyder, findes i det materiale, som DPA-System udgiver i forbindelse med den årlige tildeling.Kommunen kan også anvende eget materiel, men da gælder nogle forskellige forudsætninger og krav fra ordningernes side. Disse krav er beskrevet i Bilag 7 til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen punkt 3.1

 • Den kollektive ordning/operatør vil ikke levere den bestilte mængde materiel, hvad gør jeg? 

  Igen er det vigtigt først at indgå i en dialog med den kollektive ordning, samt at sørge for at oplysningerne i kommuneregistret på www.dpa-system.dk svarer til, hvad der er bedt om. En kommune kan ikke gøre krav på materiel, som ikke er registreret i kommune registret. Det er netop i forbindelse med eventuelle tvister, at det er vigtigt at kommunen holder disse oplysninger opdateret, da en ny operatør eller producentordning vil tage udgangspunkt i oplysningerne i kommuneregistret.