Spring til indhold
Dokumenter

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Dokumentet beskriver, hvorledes DPA er finansieret via gebyrer (registreringsgebyr, mængdegebyr, minimumsgebyr), og hvordan omkostningerne bliver fordelt, herunder principperne for budgetlægningen og hovedregnskabet. Endelig beskrives betalingsbetingelser for de faste gebyrer.