Spring til indhold
Dokumenter

Håndtering og indsamling af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer.

Nærværende notat er blevet til som følge af et møde den 23.10 2014 mellem kommunale aktører, genvindingsvirksomheder og kollektive ordninger. Her blev bl.a. konsekvensen af, at røgdetektorer med ioniserende kilder fra 06.02.2014 er omfattet af producentansvar diskuteret. På den baggrund startede DPA-System en proces mellem Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) og Miljøstyrelsen for, at beskrive aktørernes rammer for håndtering af røgdetektorer

Notatet indeholder beskrivelse af gældende lovkrav, samt praktisk vejledning i forbindelse med håndteringen af røgdetektorer, herunder hvorledes man identificerer de forskellige typer røgalarmer.