Spring til indhold
Dokumenter

(Historisk) ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

(HISTORISK pr. 1. januar 2022) International Standard som fastlægger og vejleder om revisorers professionelle ansvar. Det er denne standard der ligger til grund for den elektroniske revisorerklæring som skal foretages i forbindelse med producenters indberetning af markedsførte mængder. NB! Standarden er blevet revideret. Dinde under dokumenter på engelsk

NB! Standarden er blevet revideret. Findes under dokumenter på engelsk eller på dette link:https://producentansvar.dk/documents/isrs-4400-revised-international-standard-on-related-services/