Spring til indhold
Dokumenter

Mærkning af produkter (WEEE)

Dette dokument beskriver reglerne for mærkning af EE-produkter med piktogram af overkrydset skraldespand (Standard DS/EN 50 419), samt producenternes oplysningspligt til forbrugerne, herunder Miljøstyrelsens forslag til standardtekst.Henvisning til Dansk Standard.

Piktogram til mærkning af elektrisk udstyr.