Spring til indhold
Dokumenter

Miljøstyrelsen informerer kommuner: Nye regler for batterier

Notat til kommunerne vedr. ikrafttrædelse af producentansvaret for batterier i Danmark. Notatet beskriver ansvarsfordelingen mellem kommunerne og producentordningerne i forbindelse med indsamlingen af batterier i kommunerne, herunder borgernær indsamling og på genbrugspladserne. Der er forskellinge indsamlingskrav for bærbare-, industri, og bilbatterier. Økonomi og omkostningsfordeling beskrives ligeledes.