Spring til indhold
Dokumenter

Miljøstyrelsen informerer producenter og importører ef elektrisk udstyr om producentansvar for batterier og akkumulatorer

Ved i krafttrædelsen af producentansver for batterier informerede MST de producenter som i forvejen var registreret i producentregistret hos DPA-System. Notatet beskriver hvorledes der skelnes mellem bærbare batterier, industri batterier og bilbatterier. Der redegøres for økonomi, gebyrer, registreringspligt, informationspligt, mærkning af produkter og hvordan der skal indberettes mængder til DPA-System (industri batterier og bilbatterier) og SKAT (kun bærbare batterier) én gang årligt.