Spring til indhold
Dokumenter

Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter og importører samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder (Bilag 6)

Bilag 6 til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som erstatter den tidligere "Standardaftale". Angiver retningslinierne for samarbejdet hvad angår sorteringskrav, herunder fejlsortering, fyldningsgrad materiel / indsamlingsmateriel (containere, bure, tønder), afhentningsvilkår, samt kommunernes indberetning til DPA-System.