Spring til indhold
Dokumenter

Tracking environmental impacts in global product chains – Rare Earth Metals and other critical metals used in the cleantech industry

Undersøgelse af forsyningskæder for udvalgte sjældne jordarters oxider (sjældne jordarters metaller) og andre kritiske metaller i Cleantech sektoren. Undersøgelsen viser, at der kan gøres meget for at skabe en mere bæredygtig livscyklus for sjældne og kritiske metaller, herunder ved at øge andelen af genanvendelse.

Solcellepaneler (PV-Udstyr -Photovoltaic) vindmøller og biler gennemgås som cases mht. metalindhold og brugen af de sjældne metaller. Endvidere gennemgås en lang række virksomheders brug af metallerne.