Spring til indhold
Biler
Autoophuggere

Ophuggere

Er du autoophugger, har vi her samlet de oplysninger, som er vigtige for dig. Her finder du genveje til det digitale skrotningssystem (DUS), samt indgang til dine sider med statistik og indberetning af miljøbehandling af skrotbiler (IMB) på virk.dk Desuden kan du finde vejledninger og information om, hvad der rør sig på bilområdet, både hvad angår producentansvaret og skrotning af biler.

Autoophuggeres adgang til DUS

Gå til den digitale selvbetjeningsløsning, når en bil skal skrottes og miljøbehandles.

Autoophuggeres vejledning til indberetning

Vi har opdateret vejledningen til indberetning miljøbehandling af biler (IMB) på virk.dk

Indberetning

Frist for autoophuggernes indberetning er 15. april 2024

Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB) på virk.dk har indberetningsfrist 15. april, herefter vil de af jer, som ikke fik indberettet, overgå til Miljøstyrelsens videre foranstaltninger. HUSK at indberetningen nu foregår samme sted, som I opretter jeres skrotningssager.

Gå til indberetning autoophuggere (IMB)

Oplysning om behandlingsanlæg

I skal som noget nyt indberette oplysninger om, hvilke virksomheder eller anlæg I benytter i forbindelse med jeres miljøbehandling af biler

Autoophuggeres miljøbehandling

Når en bil er udtjent og bliver til en skrotbil, skal så stor en del som muligt af materialeressourcerne i bilen genbruges og genanvendes. Dette mindsker forbruget af nye råstoffer til fremstillingen af nye biler og sikrer at farlige stoffer i bilerne håndteres, så de ikke skader miljø og sundhed. Der har været fokus på skrotbiler og bilskrot igennem en lang årrække for at sikre at ressourcerne i skrotbilerne genbruges og genanvendes i videst muligt omfang. Det er særligt jern, metaller, plast og glas i bilerne, der kan genanvendes, samtidig med at enkeltdele kan genbruges som reservedele.

For at understøtte dette formål skal bilernes livscyklus registreres. Det sker ved at registrere markedsførte mængder, (importerede biler), indsamlede mængder (skrottede biler) og behandlede mængder (miljø- og affaldsbehandling af skrotbiler). Sidstnævnte er det, som skal indberettes til DPA’s Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (IMB).

Indberetningen foretages hvert år i perioden 15. januar til 15. april og anvendes bla. i forbindelse med Miljøstyrelsens afrapportering til EU-Kommissionen om opfyldelse af miljøkrav

Ophugger

Driftsstatus

Her kan du se driftsstatus for Det digitale udbetalingssystem for skrotningsgodtgørelse (DUS) og Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB). Abonner på vores RSS-feed og få besked når der er driftsstatus opdateringer på DUS og IMB.

Se eller tilmeld dig

Miljøbehandling af en bil foregår ved at bilen tømmes for alle væsker. Brændstof, motorolie, gearolie, bagtøjsolie, hydraulikolie, bremsevæske, koblingsvæske og sprinklervæske m.v. bliver således aftappet. Glas og plastik samt kofangere afmonteres, ligesom akkumulator, andre batterier, blyklodser til afbalancering, kviksølvkontakter, asbestholdige dele, katalysator, airbags, selestrammere, dæk, radioer og trykbeholdere mv.  også afmonteres. Alt bliver sorteret og derefter sendt til godkendte affaldsmodtagere, med henblik på at blive genanvendt.

Indberetningen l foretages årligt i perioden 15. januar til 15. april i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (herefter forkortet IMB).

Overordnet skal indberetningen vise, hvor mange af de skrottede biler, der reelt blev affaldshåndteret i forgående kalenderår, samt i hvor høj grad bilerne blev behandlet (demonteret og ophugget) med henblik på genbrug og genanvendelse,

Nedenfor finder I en vejledning til,  hvad der skal indberettes og hvad formålet er, samt hvordan du skal forholde dig til de enkelte indberetningsfelter og resultatet heraf.

Hent vejledningsdokument til indberetningen

Oftest stillede spørgsmål

En borger uden MitID sag kan kun oprettes af ophugger eller forhandler.

Der skal uploades 4 dokumenter på sagen:

Legitimation: Sundhedskort, kørekort (der behøver ikke at være billede)
Fritagelse fra digital post brev fra kommunen (fås på borgerservice)
Registreringsattest på bilen
Underskrevet tro- og loveerklæring. Hent tro- og erklæringen her

Den manuelle sagsbehandling tager ca. 14 dage

Hvis borgeren er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MtID. Her findes skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som kan afvises eller godkendes.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Her findes skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som kan afvises eller godkendes.

Når man opretter en salgssag, som bliver accepteret af senest registrerede ejer så har man 6 måneder til at prøve at sælge bilen.
Hvis man ikke træffer et valg inden 6 måneder (hvor man enten trykker på solgt eller indberet) er der kun mulighed for at indberette bilen til skrot, men uden udbetaling af skrotningspræmie.

Du kan godkende eller afvise en aftale fra en ophugger ved at gå på virk.dk og klikke på ”Start selvbetjening” og logge ind med MitID Erhverv.
Her ligger aftalen til godkendelse. Når den er godkendt vil den ligge under fanen “Aftale”. Denne aftale kan annulleres både af forhandler og ophugger.

Sagstypen Herreløst køretøj kan oprettes af kommune, politi, ophugger og forhandler. Forhandler eller ophugger, som opretter denne type sag på vegne af kommune eller politi skal indtaste politi eller kommunes kontonummer på sagen. Skrotpræmien vil herefter blive udbetalt til kommune eller politi.

Du bedes sende en mail til info@producentansvar.dk med anmodningen. Vi vil herefter vende tilbage til dig, når registreringen er foretaget.

Du bedes sende en e-mail til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk og oplyse dem om ændringerne.

Genveje

Autoophuggeres indberetning til IMB

Gå til indberetningen af Miljøbehandling af Biler (IMB)

Autoophuggeres indberetning - vejledning

Se vejledning til autoophuggeres indberetning af miljøbehandling og ophugning af skrotbiler (IMB)

Bilskrotbekendtgørelsen

Se lovgrundlaget for producentansvar for biler og behandling af skrotbiler

Godkendte ophuggere

Gå til oversigten over godkendte ophuggere i Danmark

P-nummer vejledning MitID

Se vejledning hvordan man tilknytter/fjerner P-nummer fra brugers MitID

Driftsstatus

Se driftsstatus på DUS og IMB

 • 250.704
  biler blev sat på markedet i 2022
 • 80.387
  biler blev sendt til ophugger samme år
 • 71.617
  ton materialer fra bilerne blev genanvendt
 • 223
  miljøgodkendte ophuggere i DK