Spring til indhold
Produkter og ansvar
Biler

Producentansvar for biler

Producentansvar for biler betyder, at I som indfører nye eller brugte biler i Danmark skal bidrage til, at materialeressourcerne i biler udnyttes optimalt og behandles miljømæssigt korrekt. Endvidere skal producentansvaret medvirke til, at biler ikke efterlades uretmæssigt på gader, stræder eller i naturen.

Producentansvar for biler er anderledes

Der er mange forskellige aktører involveret i producentansvaret for biler. Bilimportører, forhandlere, autoophuggere og bilejere spiller hver sin rolle.

Eksempelvis: Som bilimportør skal I, udover at registrere de importerede biler, også huske at indberette jeres bilbatterier

Forhandlere og ophuggere skal modtage de udtjente køretøjer, og sammen med bilejeren søge skrotningsgodtgørelse gennem det digitale system DUS, og endelig skal autoophuggerne sørge for miljøbehandling af bilerne og foretage indberetning i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (IMB).

Producentansvaret for en bil opstår, når bilen for første gang importeres og bringes i omsætning på det danske marked

Hvis I som dansk virksomhed bringer en person- eller varebil ind i Danmark, indregistrerer og sælger bilen i Danmark opstår der et producentansvar. Der opstår samtidig et krav om, at virksomheden registreres i producent-/importøransvarsregistret hos DPA og ligeledes opstår et krav, om at virksomheden er forpligtet til at foretage de lovbestemte årlige indberetninger til registret.

Producentansvaret omfatter import af både nye og brugte biler og bilbatterier heri

Overordnet set gælder lovgivningen  for alle producenter og importører, som bringer person (M1) – og varebiler (N1) og bilbatterier i omsætning i Danmark. Producent- og importøransvaret indtræder for den virksomhed, der producerer eller importerer et køretøj og for første gang sætter køretøjet i omsætning i Danmark.

Ophører I med at importere biler, skal I inden for 4 uger, oplyse dette til DPA med henblik på inaktivering. I skal give oplysningen skriftligt.

Hvilke biler er omfattet af producentansvar?

Personbil (M1) beregnet til at transportere op til 9 personer incl. føreren er omfattet af registreringspligten for importerede biler.

Det er underordnet, om det er nye eller brugte biler, som importeres.

Varebil (N1) på max. 3.500 kg som er beregnet til at transportere varer er omfattet af registreringspligten for importerede biler.

Det er underordnet, om det er nye eller brugte biler, som importeres.

Bilbatterier

I skal selv indberette mængden af importerede bilbatterier

Selvom DPA i forbindelse med indberetningen modtager data fra Motorregistret på antallet af biler, I har importeret, skal I selv registrere bilbatterier og øvrige produkter omfattet af producentansvar. Det er derfor vigtigt, at I bekræfter jeres registrering og overholder indberetningspligten til producentansvarsregistret.

Læs mere om indberetningen

Data kommer fra Motorstyrelsen

Siden 2013 har DPA hvert år modtaget data fra Motorstyrelsen, om de virksomheder, der med henblik på salg har indregistreret person- og varebiler for første gang i Danmark. Disse data overfører DPA til de registrerede importører. Det betyder, at I som bilimportør skal kontrollere og attestere, at oplysningerne som er overført til registret, er korrekte samt indberette bilbatterierne, øvrige batterier og selvstændigt elektrisk tilbehør. DPA anbefaler at bilimportører løbende registrerer vægten af batterierne forud for salget.

Jeres registrering for producentansvar

Registreringen i DPA og den årlige indberetning og attestering af  de indberettede mængder er lovpligtig.

Manglende bekræftelse eller godkendelse af indberettede mængder medfører sletning i producentansvarsregistret. Det er herefter ikke lovligt at afsætte jeres biler og øvrige omfattede produkter i Danmark.

Såfremt I bliver slettet pga. misligholdelse af jeres indberetningspligt og ønsker at blive genoprettet skal I kontakte os i DPA. Genopretningen vil medføre et nyt oprettelsesgebyr og at I fuldfører indberetningen.

Importen af biler

For hovedparten af de fabriksnye biler der importeres til Danmark, vil det være hovedimportøren, som har registrerings- og indberetningsforpligtelsen. I andre tilfælde kan det fx. være en forhandler, en biludlejningsvirksomhed eller et leasingselskab, der importerer bilen og foretager indregistreringen, hvorved bilen bringes i omsætning på det danske marked.

Hvis I som forhandler importerer brugte biler fra udlandet og indregistrerer  og sælger bilerne for første gang i Danmark opstår producentansvaret hos forhandleren af den indregistrerede brugte bil på lige fod med fabriksnye biler.

Hvis jeres virksomhed importerer og indregistrerer biler med henblik på at udleje eller lease disse biler i Danmark har virksomheden producentansvar og skal registrere sig i producent-/importøransvarsregistret og skal hvert år indberette antallet af importerede biler, som udlejes eller leases i Danmark.

Der også er producentansvar for elektrisk udstyr og batterier. Det betyder bl.a., at bilakkumulatorer og øvrige batterier, som er importeret sammen med bilen, også skal indberettes. Bilbatterier/startbatterier, eller industribatterier eller øvrigt elektrisk tilbehør til brug i biler skal importøren selv indberette. Indberetningen skal være i kg per kalenderår.

Skrotbiler

Er bilen er udtjent?

Producentansvaret betyder også, at forhandlere eller ejer skal sørge for, at udtjente biler afleveres til en miljøgodkendt ophugger.

Find autoophugger og få skrotpræmie

Det er som nævnt ikke kun jer som importør, der har et ansvar. For eksempel skal den virksomhed, eller privatperson, der importerer en person- eller varebil til det danske marked bl.a. sørge for, at den sidste ejer af bilen kan aflevere bilen, enten til importøren selv, eller til en modtageplads for skrotbiler.

Men ikke kun virksomheder har et miljøansvar for bilen, det har også den sidste ejer af bilen, idet ejeren er forpligtet til at aflevere bilen til en godkendt ophugger. I den forbindelse er der etableret en incitamentsordning, hvor der udbetales en skrotningspræmie til den sidst registrerede ejer af bilen, når denne indleveres til skrotning.

Genveje

Skrotning af bil

Se hvad du som bilejer skal gøre, når bilen er udtjent og skal skrottes

Registrer jer som importør

Se hvordan I som ny importør registrerer jer for biler og bilbatterier i producentansvarsregistret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af nye og brugte biler og bilbatterier (PAR)

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Lovgivning på bilområdet

Se lovgrundlaget for producentansvar for biler og behandling af skrotbiler

Producentansvar for batterier

Se mere om producentansvar på bilbatterier

Lovgivning for batterier

Se lovgivning på batterier, herunder bilbatterier

Producentordninger

Se oversigt over kollektive producentordninger i Danmark. Der er kun én for biler

Autoophuggeres miljøbehandling

Gå til siden hvor vi samlet vigtige oplysninger for autoophuggere

Godkendte ophuggere

Gå til oversigten over godkendte ophuggere i Danmark

 • 230.236
  biler blev sat på markedet i 2021
 • 97.957
  biler blev sendt til ophugger samme år
 • 92.445
  ton materialer fra bilerne blev genanvendt
 • 173
  miljøgodkendte ophuggere