Spring til indhold
Forside Tag testen igen
Tjek elektrisk udstyr for erhverv

Tjek elektrisk udstyr for erhverv

Bemærk venligst at resultatet af testen ikke er en juridisk afgørelse, men alene er vejledende.

Hvilken type elektrisk udstyr vil du tjekke?

Alt elektrisk udstyr er som udgangspunkt omfattet af producentansvaret i Danmark, men der kan være en række undtagelser. Typen af elektrisk udstyr har en betydning for hvordan I skal registere den. Ethvert produkt skal altid registreres ud fra produktets hovedformål. Vælg den kategori, der passer bedst på dit produkt.

Indeholder udstyret andet end vand til temperaturudveksling?

Hvor stort er udstyret?

Hvordan er produktet konstrueret?

Kan produktet fungere uden det produkt, det integreres i?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der enten har en for stor volumen til at kunne flyttes i en ISO 20-fods container (over 32,07m2), har en maksimal vægt over 44 tons, har et behov for tunge kraner når det skal installeres eller demonteres og/eller har en nominel effekt på over 375 W.

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Kan produktet udelukkende erstattes af det samme specifikt udformede udstyr?

Med specifikt udformet udstyr menes, at udstyret er skræddersyet til netop den installation, hvori produktet skal indgå og ikke kan anvendes i andre installationer

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er det et værktøj?

Værktøjer er defineret som maskiner – enten enkeltstående eller i samlinger – ofte med bevægelige dele og som f.eks. anvendes til behandling eller produktion af materialer og arbejdsemner. Værktøjer kan også være elektriske pumper, generatorer og kompressorer. Det markedsføres som et enkeltstående værktøj og det er ikke kundetilpasset.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der vejer over 2 tons og som har en volumen på mindst 15,625 m3 (f.eks. 2,5m x 2,5m x 2,5m)

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Elektrisk udstyr, som indgår som en integreret del af et motordrevet køretøj, er ikke omfattet af særskilt producentansvar for elektrisk udstyr. Dog kan produktet være omfattet af producentansvar for biler, hvis produktet indgår i en bil, der er omfattet af producentansvar.

Med hvilket formål bliver produktet anvendt?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Udstyr til temperaturudveksling til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på militær anvendelse?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Udstyr til temperaturudveksling til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om aktivt implantabelt medicinsk udstyr?

Enhver medicinsk anordning, der er bestemt til helt eller delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Udstyr til temperaturudveksling til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret omfattet af særlige bortskaffelsesregler som klinisk risikoaffald?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er fremstillet til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Udstyr til temperaturudveksling til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er produktet specifikt udviklet som en prototype eller som et produkt udformet til det enkelte forsknings- eller udviklingsprojekt?

Dette gælder erhvervsudstyr, som er udformet i et eller få eksemplarer og med ét specielt formål i forbindelse med forskning eller udvikling, hvorunder udstyret ikke på det givne tidspunkt udgør et kommercielt produkt der markedsføres overfor en bred kreds. Der vil således være tale om prototyper på produkter, eller udstyr sammensat til forskellige former for udviklingstest.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til et forksnings- eller udviklingsprojekt og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Udstyr til temperaturudveksling til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Udstyr til temperaturudveksling til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Hvordan er produktet konstrueret?

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vi har brug for flere oplysninger

Udstyr som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, bør vurderes og kategoriseres ud for det samlede produkts hovedformål. Hvis produktet både indgår som en del af øvrigt udstyr og benyttes som selvstændigt produkt, er produktet omfattet af producentansvaret for det selvstændige produkt. Er du i tvivl om hvorvidt dit produkt er omfattet og hvordan det skal kategoriseres?

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der enten har en for stor volumen til at kunne flyttes i en ISO 20-fods container (over 32,07m2), har en maksimal vægt over 44 tons, har et behov for tunge kraner når det skal installeres eller demonteres og/eller har en nominel effekt på over 375 W.

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Kan produktet udelukkende erstattes af det samme specifikt udformede udstyr?

Med specifikt udformet udstyr menes at udstyret er skræddersyet til netop den installation hvori produktet skal indgå. Det gælder f.eks. hvis produktet er specifikt udformet, dimensioneret og kundetilpasset i forhold til installationens specifikke krav.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er det et værktøj?

Værktøjer er defineret som maskiner – enten enkeltstående eller i samlinger – ofte med bevægelige dele og som f.eks. anvendes til behandling eller produktion af materialer og arbejdsemner. Værktøjer kan også være elektriske pumper, generatorer og kompressorer. Det markedsføres som et enkeltstående værktøj og det er ikke kundetilpasset.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der vejer over 2 tons og som har en volumen på mindst 15,625 m3 (f.eks. 2,5m x 2,5m x 2,5m)

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Elektrisk udstyr, som indgår som en integreret del af et motordrevet køretøj, er ikke omfattet af særskilt producentansvar for elektrisk udstyr. Dog kan produktet være omfattet af producentansvar for biler, hvis produktet indgår i en bil, der er omfattet af producentansvar.

Med hvilket formål bliver produktet anvendt?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Fotovoltaiske paneler til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på militær anvendelse?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Fotovoltaiske paneler til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om aktivt implantabelt medicinsk udstyr?

Enhver medicinsk anordning, der er bestemt til helt eller delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Fotovoltaiske paneler til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret omfattet af særlige bortskaffelsesregler som klinisk risikoaffald?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er fremstillet til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Fotovoltaiske paneler til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er produktet specifikt udviklet som en prototype eller som et produkt udformet til det enkelte forsknings- eller udviklingsprojekt?

Dette gælder erhvervsudstyr, som er udformet i et eller få eksemplarer og med ét specielt formål i forbindelse med forskning eller udvikling, hvorunder udstyret ikke på det givne tidspunkt udgør et kommercielt produkt der markedsføres overfor en bred kreds. Der vil således være tale om prototyper på produkter, eller udstyr sammensat til forskellige former for udviklingstest.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til et forksnings- eller udviklingsprojekt og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Fotovoltaiske paneler til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Fotovoltaiske paneler til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Hvordan er produktet konstrueret?

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vi har brug for flere oplysninger

Udstyr som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, bør vurderes og kategoriseres ud for det samlede produkts hovedformål. Hvis produktet både indgår som en del af øvrigt udstyr og benyttes som selvstændigt produkt, er produktet omfattet af producentansvaret for det selvstændige produkt. Er du i tvivl om hvorvidt dit produkt er omfattet og hvordan det skal kategoriseres?

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der enten har en for stor volumen til at kunne flyttes i en ISO 20-fods container (over 32,07m2), har en maksimal vægt over 44 tons, har et behov for tunge kraner når det skal installeres eller demonteres og/eller har en nominel effekt på over 375 W.

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Kan produktet udelukkende erstattes af det samme specifikt udformede udstyr?

Med specifikt udformet udstyr menes at udstyret er skræddersyet til netop den installation hvori produktet skal indgå. Det gælder f.eks. hvis produktet er specifikt udformet, dimensioneret og kundetilpasset i forhold til installationens specifikke krav.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er det et værktøj?

Værktøjer er defineret som maskiner – enten enkeltstående eller i samlinger – ofte med bevægelige dele og som f.eks. anvendes til behandling eller produktion af materialer og arbejdsemner. Værktøjer kan også være elektriske pumper, generatorer og kompressorer. Det markedsføres som et enkeltstående værktøj og det er ikke kundetilpasset.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der vejer over 2 tons og som har en volumen på mindst 15,625 m3 (f.eks. 2,5m x 2,5m x 2,5m)

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Jeres produkt er ikke omfatter af producentansvar

Elektrisk udstyr, som indgår som en integreret del af et motordrevet køretøj, er ikke omfattet af særskilt producentansvar for elektrisk udstyr. Dog kan produktet være omfattet af producentansvar for biler, hvis produktet indgår i en bil, der er omfattet af producentansvar.

Med hvilket formål bliver produktet anvendt?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Skærme og monitorer til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på militær anvendelse?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Skærme og monitorer til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om aktivt implantabelt medicinsk udstyr?

Enhver medicinsk anordning, der er bestemt til helt eller delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Skærme og monitorer til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret omfattet af særlige bortskaffelsesregler som klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret og således indebærer en særlig risiko. Der er særlige krav til indsamling og behandling af dette affald. Klinisk risikoaffald kommer f.eks. fra hospitaler.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er fremstillet til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Skærme og monitorer til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er produktet specifikt udviklet som en prototype eller som et produkt udformet til det enkelte forsknings- eller udviklingsprojekt?

Dette gælder erhvervsudstyr, som er udformet i et eller få eksemplarer og med ét specielt formål i forbindelse med forskning eller udvikling, hvorunder udstyret ikke på det givne tidspunkt udgør et kommercielt produkt der markedsføres overfor en bred kreds. Der vil således være tale om prototyper på produkter, eller udstyr sammensat til forskellige former for udviklingstest.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til et forksnings- eller udviklingsprojekt og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Skærme og monitorer til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Skærme og monitorer til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om en glødepærer?

En glødepære er en lyskilde, som ikke indeholder nogen form for elektronik, men blot en (metal-) glødetråd i en metal- og glasindfatning, som derfor følger en affaldsbehandling for ikke farligt affald. LED-lyskilder er ikke at betragte som glødepærer og er derfor omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Glødepærer er ikke omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Hvordan er produktet konstrueret?

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vi har brug for flere oplysninger

Udstyr som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, bør vurderes og kategoriseres ud for det samlede produkts hovedformål. Hvis produktet både indgår som en del af øvrigt udstyr og benyttes som selvstændigt produkt, er produktet omfattet af producentansvaret for det selvstændige produkt. Er du i tvivl om hvorvidt dit produkt er omfattet og hvordan det skal kategoriseres?

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der enten har en for stor volumen til at kunne flyttes i en ISO 20-fods container (over 32,07m2), har en maksimal vægt over 44 tons, har et behov for tunge kraner når det skal installeres eller demonteres og/eller har en nominel effekt på over 375 W.

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Kan produktet udelukkende erstattes af det samme specifikt udformede udstyr?

Med specifikt udformet udstyr menes at udstyret er skræddersyet til netop den installation hvori produktet skal indgå. Det gælder f.eks. hvis produktet er specifikt udformet, dimensioneret og kundetilpasset i forhold til installationens specifikke krav.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er det et værktøj?

Værktøjer er defineret som maskiner – enten enkeltstående eller i samlinger – ofte med bevægelige dele og som f.eks. anvendes til behandling eller produktion af materialer og arbejdsemner. Værktøjer kan også være elektriske pumper, generatorer og kompressorer. Det markedsføres som et enkeltstående værktøj og det er ikke kundetilpasset.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der vejer over 2 tons og som har en volumen på mindst 15,625 m3 (f.eks. 2,5m x 2,5m x 2,5m)

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Elektrisk udstyr, som indgår som en integreret del af et motordrevet køretøj, er ikke omfattet af særskilt producentansvar for elektrisk udstyr. Dog kan produktet være omfattet af producentansvar for biler, hvis produktet indgår i en bil, der er omfattet af producentansvar.

Med hvilket formål bliver produktet anvendt?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Lyskilder til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på militær anvendelse?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Lyskilder til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om aktivt implantabelt medicinsk udstyr?

Enhver medicinsk anordning, der er bestemt til helt eller delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Lyskilder til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret omfattet af særlige bortskaffelsesregler som klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret og således indebærer en særlig risiko. Der er særlige krav til indsamling og behandling af dette affald. Klinisk risikoaffald kommer f.eks. fra hospitaler.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er fremstillet til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Lyskilder til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er produktet specifikt udviklet som en prototype eller som et produkt udformet til det enkelte forsknings- eller udviklingsprojekt?

Dette gælder erhvervsudstyr, som er udformet i et eller få eksemplarer og med ét specielt formål i forbindelse med forskning eller udvikling, hvorunder udstyret ikke på det givne tidspunkt udgør et kommercielt produkt der markedsføres overfor en bred kreds. Der vil således være tale om prototyper på produkter, eller udstyr sammensat til forskellige former for udviklingstest.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til et forksnings- eller udviklingsprojekt og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Lyskilder til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Lyskilder til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Hvordan er produktet konstrueret?

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vejledende resultat af testen: Vi har brug for flere oplysninger

Udstyr som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, bør vurderes og kategoriseres ud for det samlede produkts hovedformål. Hvis produktet både indgår som en del af øvrigt udstyr og benyttes som selvstændigt produkt, er produktet omfattet af producentansvaret for det selvstændige produkt. Er du i tvivl om hvorvidt dit produkt er omfattet og hvordan det skal kategoriseres?

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der enten har en for stor volumen til at kunne flyttes i en ISO 20-fods container (over 32,07m2), har en maksimal vægt over 44 tons, har et behov for tunge kraner når det skal installeres eller demonteres og/eller har en nominel effekt på over 375 W.

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Kan produktet udelukkende erstattes af det samme specifikt udformede udstyr?

Med specifikt udformet udstyr menes at udstyret er skræddersyet til netop den installation hvori produktet skal indgå. Det gælder f.eks. hvis produktet er specifikt udformet, dimensioneret og kundetilpasset i forhold til installationens specifikke krav.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er det et værktøj?

Værktøjer er defineret som maskiner – enten enkeltstående eller i samlinger – ofte med bevægelige dele og som f.eks. anvendes til behandling eller produktion af materialer og arbejdsemner. Værktøjer kan også være elektriske pumper, generatorer og kompressorer. Det markedsføres som et enkeltstående værktøj og det er ikke kundetilpasset.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der vejer over 2 tons og som har en volumen på mindst 15,625 m3 (f.eks. 2,5m x 2,5m x 2,5m)

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Elektrisk udstyr, som indgår som en integreret del af et motordrevet køretøj, er ikke omfattet af særskilt producentansvar for elektrisk udstyr. Dog kan produktet være omfattet af producentansvar for biler, hvis produktet indgår i en bil, der er omfattet af producentansvar.

Med hvilket formål bliver produktet anvendt?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt IT-og teleudstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på militær anvendelse?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt IT-og teleudstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om aktivt implantabelt medicinsk udstyr?

Enhver medicinsk anordning, der er bestemt til helt eller delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt IT-og teleudstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret omfattet af særlige bortskaffelsesregler som klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret og således indebærer en særlig risiko. Der er særlige krav til indsamling og behandling af dette affald. Klinisk risikoaffald kommer f.eks. fra hospitaler.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er fremstillet til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt IT-og teleudstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er produktet specifikt udviklet som en prototype eller som et produkt udformet til det enkelte forsknings- eller udviklingsprojekt?

Dette gælder erhvervsudstyr, som er udformet i et eller få eksemplarer og med ét specielt formål i forbindelse med forskning eller udvikling, hvorunder udstyret ikke på det givne tidspunkt udgør et kommercielt produkt der markedsføres overfor en bred kreds. Der vil således være tale om prototyper på produkter, eller udstyr sammensat til forskellige former for udviklingstest.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til et forksnings- eller udviklingsprojekt og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt IT-og teleudstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt IT-og teleudstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Hvordan er produktet konstrueret?

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vi har brug for flere oplysninger

Udstyr som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, bør vurderes og kategoriseres ud for det samlede produkts hovedformål. Hvis produktet både indgår som en del af øvrigt udstyr og benyttes som selvstændigt produkt, er produktet omfattet af producentansvaret for det selvstændige produkt. Er du i tvivl om hvorvidt dit produkt er omfattet og hvordan det skal kategoriseres?

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der enten har en for stor volumen til at kunne flyttes i en ISO 20-fods container (over 32,07m2), har en maksimal vægt over 44 tons, har et behov for tunge kraner når det skal installeres eller demonteres og/eller har en nominel effekt på over 375 W.

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Kan produktet udelukkende erstattes af det samme specifikt udformede udstyr?

Med specifikt udformet udstyr menes at udstyret er skræddersyet til netop den installation hvori produktet skal indgå. Det gælder f.eks. hvis produktet er specifikt udformet, dimensioneret og kundetilpasset i forhold til installationens specifikke krav.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er det et værktøj?

Værktøjer er defineret som maskiner – enten enkeltstående eller i samlinger – ofte med bevægelige dele og som f.eks. anvendes til behandling eller produktion af materialer og arbejdsemner. Værktøjer kan også være elektriske pumper, generatorer og kompressorer. Det markedsføres som et enkeltstående værktøj og det er ikke kundetilpasset.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der vejer over 2 tons og som har en volumen på mindst 15,625 m3 (f.eks. 2,5m x 2,5m x 2,5m)

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA system.

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Elektrisk udstyr, som indgår som en integreret del af et motordrevet køretøj, er ikke omfattet af særskilt producentansvar for elektrisk udstyr. Dog kan produktet være omfattet af producentansvar for biler, hvis produktet indgår i en bil, der er omfattet af producentansvar.

Med hvilket formål bliver produktet anvendt?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på militær anvendelse?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om aktivt implantabelt medicinsk udstyr?

Enhver medicinsk anordning, der er bestemt til helt eller delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret omfattet af særlige bortskaffelsesregler som klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret og således indebærer en særlig risiko. Der er særlige krav til indsamling og behandling af dette affald. Klinisk risikoaffald kommer f.eks. fra hospitaler.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er fremstillet til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er produktet specifikt udviklet som en prototype eller som et produkt udformet til det enkelte forsknings- eller udviklingsprojekt?

Dette gælder erhvervsudstyr, som er udformet i et eller få eksemplarer og med ét specielt formål i forbindelse med forskning eller udvikling, hvorunder udstyret ikke på det givne tidspunkt udgør et kommercielt produkt der markedsføres overfor en bred kreds. Der vil således være tale om prototyper på produkter, eller udstyr sammensat til forskellige former for udviklingstest.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til et forksnings- eller udviklingsprojekt og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er transportmidlet typegodkendt?

Den procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er et typegodkendt transpormiddel og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Har transportmidlet to hjul?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er et elektrisk køretøj med flere eller færre end to hjul og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er maskinen mobil og designet til anvendelse uden for offentlig vej?

Maskinen er fremtstillet til at være i drift eller blive kørt uden for offenlig vej. Selve maskinen kræver egen mobilitet, f.eks. ved at have hjul.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Har maskinen en indbygget strømkilde?

Maskinen er afhængig af et batteri/akkumulator/motor som strømkilde, før den er i stand til at bevæge sig. Maskinen skal kunne køre uden ledninger og uden at være sluttet til elnettet.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er et mobilt ikke-vejgående køretøj som opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA system.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Skal maskinen være mobil for at kunne fungere?

Selve maskinen kræver mobilitet for at kunne fungere korrekt eller for at udføre de funktioner, den er tiltænkt.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er maskinen udelukkende tilgængelig til erhvervsmæssig brug?

Maskinen anvendes udelukkende af andre brugere end private husholdninger.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er et mobilt ikke-vejgående køretøj som opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA system.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Hvordan er produktet konstrueret?

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vi har brug for flere oplysninger

Udstyr som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, bør vurderes og kategoriseres ud for det samlede produkts hovedformål. Hvis produktet både indgår som en del af øvrigt udstyr og benyttes som selvstændigt produkt, er produktet omfattet af producentansvaret for det selvstændige produkt. Er du i tvivl om hvorvidt dit produkt er omfattet og hvordan det skal kategoriseres?

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der enten har en for stor volumen til at kunne flyttes i en ISO 20-fods container (over 32,07m2), har en maksimal vægt over 44 tons, har et behov for tunge kraner når det skal installeres eller demonteres og/eller har en nominel effekt på over 375 W.

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Kan produktet udelukkende erstattes af det samme specifikt udformede udstyr?

Med specifikt udformet udstyr menes at udstyret er skræddersyet til netop den installation hvori produktet skal indgå. Det gælder f.eks. hvis produktet er specifikt udformet, dimensioneret og kundetilpasset i forhold til installationens specifikke krav.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er det et værktøj?

Værktøjer er defineret som maskiner – enten enkeltstående eller i samlinger – ofte med bevægelige dele og som f.eks. anvendes til behandling eller produktion af materialer og arbejdsemner. Værktøjer kan også være elektriske pumper, generatorer og kompressorer. Det markedsføres som et enkeltstående værktøj og det er ikke kundetilpasset.

Er jeres produkt i stor skala eller indgår det som en fast del af et udstyr i stor skala?

Med stor skala menes udstyr, der vejer over 2 tons og som har en volumen på mindst 15,625 m3 (f.eks. 2,5m x 2,5m x 2,5m)

Kan produktet kun samles, installeres og demonteres af fagfolk?

Det er nødvendigt at anvende særligt kompetente og uddannede fagfolk til at samle udstyret og/eller indbygge det i en bygning eller konstruktion, samt til at demontere installationen efterfølgende.

Er produktet beregnet til permanent anvendelse som del af en bygning eller en konstruktion på et på forhånd fastlagt og forudbestemt sted?

Med permanent anvendelse menes at produktet ikke ændrer placering i hele dets levetid, men i stedet udelukkende er beregnet til at blive anvendt på det sted det er installeret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt anvendes som en del af en fast installation og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er produktet specifikt udformet til installation i et andet udstyr?

Hvis udstyret også kan benyttes som et selvstændigt produkt uden at være integreret i et andet udstyr, er udstyret IKKE udformet specifikt til installation i et andet udstyr.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Elektrisk udstyr, som indgår som en integreret del af et motordrevet køretøj, er ikke omfattet af særskilt producentansvar for elektrisk udstyr. Dog kan produktet være omfattet af producentansvar for biler, hvis produktet indgår i en bil, der er omfattet af producentansvar.

Med hvilket formål bliver produktet anvendt?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til militær anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA system.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er der tale om aktivt implantabelt medicinsk udstyr?

Enhver medicinsk anordning, der er bestemt til helt eller delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret omfattet af særlige bortskaffelsesregler som klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret og således indebærer en særlig risiko. Der er særlige krav til indsamling og behandling af dette affald. Klinisk risikoaffald kommer f.eks. fra hospitaler.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er fremstillet til medicinsk anvendelse og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er udstyret specifikt fremstillet med henblik på opsendelse i rummet?

Hvis produktet også anvendes eller markedsføres til andre formål er produktet omfattet af producentansvaret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt bruges som udstyr til opsendelse i rummet og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er transportmidlet typegodkendt?

Den procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er et typegodkendt transpormiddel og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Har transportmidlet to hjul?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er et elektrisk køretøj med flere eller færre end to hjul og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Er maskinen mobil og designet til anvendelse uden for offentlig vej?

Maskinen er fremtstillet til at være i drift eller blive kørt uden for offenlig vej. Selve maskinen kræver egen mobilitet, f.eks. ved at have hjul.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Har maskinen en indbygget strømkilde?

Maskinen er afhængig af et batteri/akkumulator/motor som strømkilde, før den er i stand til at bevæge sig. Maskinen skal kunne køre uden ledninger og uden at være sluttet til elnettet.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Skal maskinen være mobil for at kunne fungere?

Selve maskinen kræver mobilitet for at kunne fungere korrekt eller for at udføre de funktioner, den er tiltænkt.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er maskinen udelukkende tilgængelig til erhvervsmæssig brug?

Maskinen anvendes udelukkende af andre brugere end private husholdninger.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er et mobilt ikke-vejgående køretøj som opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA system.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er produktet specifikt udviklet som en prototype eller som et produkt udformet til det enkelte forsknings- eller udviklingsprojekt?

Dette gælder erhvervsudstyr, som er udformet i et eller få eksemplarer og med ét specielt formål i forbindelse med forskning eller udvikling, hvorunder udstyret ikke på det givne tidspunkt udgør et kommercielt produkt der markedsføres overfor en bred kreds. Der vil således være tale om prototyper på produkter, eller udstyr sammensat til forskellige former for udviklingstest.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til et forksnings- eller udviklingsprojekt og opfylder betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Har produktet mindst én enkelt ydre dimension på over 50 cm?

Mindst én enkelt ydre dimension er over 50 cm. Udstyrets ydre dimensioner skal måles i en tilstand, hvor udstyret er klar til brug.

Er alle produktets ydre dimensioner under 50 cm?

Ingen ydre dimension over 50 cm. Udstyrets ydre dimensioner skal måles i en tilstand, hvor udstyret er klar til brug. Hvis således den største ydre dimension er 50 cm eller derunder.

Bliver produktet udelukkende anvendt til leg– og fritidsaktiviteter?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Stort udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Bliver produktet udelukkende anvendt til leg– og fritidsaktiviteter?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er omfattet af producentansvar

Jeres produkt går under kategorien Småt udstyr til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af producentansvar i Danmark. Hvis jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret, skal I registrere jeres virksomhed og indberette produktet i registret.

Er det udstyr, som produktet integreres i, undtaget fra eller ikke omfattet af producentansvarslovgivningen?

Vejledende resultat af testen: Jeres produkt er ikke omfattet af producentansvar

Jeres produkt er specifikt udformet til og installeret som en del af en anden type udstyr, der er undtaget fra eller ikke er omfattet af denne bekendtgørelses anvendelsesområde. Produktet opfylder derfor betingelserne for at blive undtaget fra producentansvar i Danmark. Hvis I har yderligere spørgsmål til jeres specifikke produkt, kan I kontakte DPA.