Spring til indhold
Dokumenter

Gebyr eller afgift? Få et overblik

DPA-System har nu udsendt de årlige, lovfastsatte gebyrer for producentansvar til alle registrerede producenter og importører. Trods det er 10 år siden, at den europæisk baserede miljølovgivning om producentansvar blev implementeret i Danmark, forekommer stadig misforståelser omkring, hvilke lovpligtige omkostninger, der er forbundet med at varetage producentansvaret. Derfor beskriver vi her, hvordan gebyrpolitikken er skruet sammen, samt giver et overblik over gældende satser.

WEEE-afgift eksisterer ikke!

De finansielle omkostninger forbundet med producentansvaret har fået mange benævnelser af de forskellige aktører; eksempelvis Miljøbidrag, Miljø-og administrationsgebyr eller WEEE-afgift.

Overordnet er det vigtigt at holde sig for øje at gebyrer og afgifter per definition er betalingsformer, som det offentlige kan inddrive, og som er lovfastsatte. Derudover kan der være andre omkostninger og indtægter i forbindelse med producentansvaret, men disse fastsættes under rent kommercielle aftaleforhold mellem de forskellige aktører.

Det kan være medlemskontingent og månedsafregning til en kollektiv ordning eller anden betaling for en kommerciel serviceydelse, eksempelvis i forbindelse med affaldstransport, herunder indtægter fra salg af sekundære råstoffer.

På producentansvarsområdet er det udelukkende DPA-System eller SKAT (for bærbare batterier), der kan beregne og opkræve de lovfastsatte gebyrer. Gebyrsatserne beregnes årligt og godkendes af Miljøministeren.

Det er kun betalingen til SKAT for kommunernes borgernære indsamling af udtjente, bærbare batterier, der kan betegnes som en egentlig afgift, mens  de lovbestemte gebyrer til DPA-System dækker den administrative drift af det nationale producentansvarsregister i forbindelse med udmøntning af lovgivningen.

Individuel fakturering eller samfakturering

I udgangspunktet fremsender både DPA-System og SKAT én gang årligt en faktura til den enkelte virksomhed. Siden indførelsen af Statens digitaliseringsstrategi vil det dog kun være virksomheder uden dansk CVR nummer, som modtager fakturaen på den mail-adresse, som virksomheden skal angive under stamdata i forbindelse med deres registrering. Alle andre virksomheder vil modtage fakturaen i deres e-boks.

Men ingen regel uden undtagelse. Virksomheder som er medlem af en kollektiv ordning, kan, hvis denne tilbyder det, vælge at få opkrævet gebyrerne fra DPA-System sammen med de kontingenter eller øvrige betalinger, som de har aftale med den kollektive ordning om.

Denne faktureringsform benævnes samfakturering, og foregår i praksis ved, at DPA-System beregner gebyrerne for den enkelte virksomhed fuldstændigt som for de virksomheder, der har valgt at modtage en særskilt faktura.

Forskellen ligger i, at DPA-System fremsender en samlet oversigt til den kollektive ordning med de pågældende producenters gebyrer, hvorefter den kollektive ordning sender fakturaerne ud i forbindelse med deres egen medlemsopkrævning.

Gennemsigtighed

For at sikre størst mulige gennemsigtighed for producenterne og konkurrenceneutralitet blandt de kollektive ordninger, er det gennem lovgivningen sikret, at de lovpligtige gebyrer og afgifter ikke må eller kan forveksles med de omkostninger importører og producenter har igennem øvrige kommercielle aftaler.

Således er det et krav i bekendtgørelserne, at gebyrer til DPA-System skal fremstå separat og på en særskilt linje på den faktura, som kollektive ordninger med samfakturering sender ud til deres medlemmer.

Gør-det-selv

Trods disse forholdsregler oplever DPA-System alligevel, at de lovfastsatte gebyrer forveksles med andre omkostninger, hvorfor vi her vil gøre eksplicit opmærksom på, hvad I som producenter eller importører selv kan gøre for at gennemskue gebyrfordelingen:

  • Virksomheden har selv mulighed for at til- og fravælge individuel fakturering eller samfakturering. LOGIN på www.dpa-system.dk og opdatér jeres data under ikonet Stamdata.
  • Benyt gratis og uforpligtende DPA-Systems on-line beregner, hvis der er tvivl om virksomhedens samlede lovpligtige omkostninger eller de gældende gebyrsatser.
  • Kontakt DPA-System for kyndig og objektiv vejledning på tlf. 3915 5161.

Se den samlede oversigt over gældende gebyrsatser og udviklingen i beløbsstørrelsen.