Spring til indhold
Andre aktører
Forbrugere

Forbrugere

Forbrugere - såvel private forbrugere som erhvervsvirksomheder - kan, med deres købekraft og interesse for miljøet, være med til at sørge for, at reglerne for håndtering af elektrisk udstyr, batterier og biler overholdes samt at mængden af udtjente batterier og akkumulatorer mindskes. Som forbruger kan man primært sørge for altid at anvende de etablerede indsamlings- eller bringeordninger.

Private forbrugere og erhvervsvirksomheder

Som forbruger kan man selv undersøge, om en producent/importør har taget det lovpligtige producentansvar for et givent elektrisk produkt og batterier. Dels skal man kigge efter den lovpligtige mærkning med den overkrydsede skraldespand, dels kan man søge på mærke eller virksomhedsnavn i det nationale producentregister hos DPA ved at klikke på  “Gå til registre”-knappen i toppen af siden.

Hvordan kan forbrugere mindske mængden af elektronikaffald, batterier og akkumulatorer?

Forbrugere kan bidrage til at mindske mængden af elektronikaffald, batterier og akkumulatorer ved at:

  • købe færre produkter
  • købe produkter med længere levetid, dvs. produkter der kan opgraderes og repareres
  • foretage mindre hyppige udskiftninger af udstyr, som stadig er funktionsdygtigt

Forbrugere kan desuden vælge at købe miljøvenlige produkter fx. uden de problematiske bromerede flammehæmmere.

 

Indsamlingsordninger for private husholdninger og erhvervsvirksomheder

Miljøstyrelsen omtaler på deres hjemmeside forskellige muligheder for private forbrugere, der skal af med elektrisk udstyr. Det er bl.a. muligt at:

  • aflevere til kommunal ordning, fx. genbrugsplads
  • aflevere hos forhandleren, såfremt denne ønsker at tage imod dette
  • aflevere til velgørende organisation, så produktet bliver direkte genbrugt, hvis det stadig er fuldt funktionsdygtigt
  • aflevere via internettet på fx. storskrald.dk

Miljøstyrelsens omtaler på deres hjemmeside forskellige muligheder for private forbrugere, der skal af med batterier. Det er bl.a. muligt at:

  • aflevere på genbrugsplads
  • aflevere i en pose ovenpå skraldespanden hvis det er en lokal løsning
  • aflevere i opstillet batteribokse rundt omkring i kommunen

 

Erhvervsvirksomheder med større mængder husholdningslignende elektronikaffald og batterier, som kommunen ikke er forpligtet at modtage, kan i stedet aflevere dette direkte til de kollektive ordningers regionale pladser. Adgangen til disse pladser skal ske efter aftale med den kollektive ordning.

Se oversigt over de kollektive ordningers regionale modtagepladser, deres geografiske placering, samt producentordningernes kontaktinformationer

Hvordan skiller forbrugere sig af med udtjente biler?

Brugere såvel private som erhvervsvirksomheder – kan med deres håndtering af de udtjente køretøjer være med til at sørge for, at formålet med producentansvaret nås. Der udbetales en såkaldt skrotningsgodtgørelse til den sidst registrerede ejer af bilen.

Se mere om skrotning af bil

Genveje

Se registrerede producenter

Se registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Mærkning af produkter (WEEE)

Se mere om mærkning af elektriske produkter

Mærkning af produkter (BAT)

Se mere om mærkning af batterier

Miljøstyrelsens gode råd til private forbrugere der skal af med gammelt elektronik

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside omkring håndtering af elektronikaffald

Miljøstyrelsens gode råd om batterier

Se mere på Miljøstyrelsen hjemmeside omkring bortskaffelse af batterier

Skrotning af bil

Se mere om skrotning af bil