Spring til indhold
Produkter og ansvar

Andre aktører

Udover producenter og importører og myndigheder er der en lang række andre aktører, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret. Hver af disse aktører har nogle forpligtelser, som de, i henhold til lovgivningen, er pålagt at følge.

Herunder kan du finde uddybende information om de forskellige aktørgrupper

Aktører i producentansvaret

Der er producenterne og importørerne, deres forhandlere og forbrugerne på den ene side og kommunerne, transportørerne og behandlerne af forbrugernes affald på den anden side.

Mere information om aktørernes forpligtelser

På denne hjemmeside er det muligt at læse mere om de forskellige aktørgruppers forpligtelser under de enkelte menupunkter. Producenter og importører kan ligeledes få vejledning til at overholde deres del af producentansvaret. Producentansvaret gælder for producenter af både udstyr til anvendelse i husholdninger og udstyr til erhvervsmæssig brug.

 • Bemyndiget repræsentant (BR)
  Virksomheder etableret i et EU land, som afsætter elektrisk og elektronisk udstyr til slutbrugere i Danmark, men som ikke har et dansk CVR nr. skal registrere sig via en bemyndiget repræsentant. En BR får det fulde juridiske ansvar over producentens registrerings- og indberetningspligt.

  Læs mere om BR på siden om producentordninger
 • Kollektive producentordninger
  De kollektive ordninger er virksomheder, som tilbyder at varetage nogle af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret på vegne af producenten.

  Se oversigt over kollektive producentordninger
 • Revisorer
  Alle producenter som markedsfører elektrisk udstyr skal i forbindelse med deres årlige mængdeindberetning fremsende en revisorerklæring, som attesterer de markedsførte mængder.

  Læs mere om attestering og revisorerklæring
 • Genvindingsindustrien
  Når det elektriske udstyr, batterier og akkumulatorer og biler bliver til affald skal dette indsamles og miljøbehandles med henblik på genanvendelse. Denne opgave skal varetages af miljøgodkendte transportører og genvindingsvirksomheder.

  Læs mere om håndteringsvirksomheder
 • Konsulenter og andre serviceleverandører
  Mange virksomheder tilbyder konsulentydelser i forbindelse med producenters administrative forpligtelser (compliance) under producentansvaret.

  Læs mere om konsulenter og andre serviceleverandører
 • Forhandlere og distributører
  Forhandlere og distributører af elektrisk udstyr, batterier og biler behøver ikke nødvendigvis at have producentansvar, men disse kan have nogle forpligtelser både i salgs- og tilbagetagningsøjemed.

  Læs mere og forhandlere og distributører
 • Kommuner
  Kommunerne har en række opgaver i forbindelse med producentansvaret, herunder at sikre at borgerne sorterer deres affald på de kommunale indsamlingssteder, samt at sørge for at bærbare batterier bliver indsamlet i borgernes nærhed.

  Kommuner
 • Ophuggere
  Når bilen skal skrottes, skal man bruge en miljøgodkendt ophugger eller en forhandler/autoværksted, der har en aftale med en miljøgodkendt ophugger. På denne side finder du listen over miljøgodkendte autoophuggere.

  Se liste over godkendte ophuggere
 • Forbrugere
  Forbrugere såvel private som virksomheder - kan med deres håndtering af skrottet være med til at sørge for, at formålet med producentansvaret nås. Incitamentsordningen for skrotning af biler er et eksempel herpå.

  Forbrugere
 • Producentregistre i EU
  Da lovgivningen er implementeret i hele EU findes der tilsvarende producentansvarsregistre i alle EU landene. Der er også oprettet et netværk blandt disse registre, benævnt EWRN (European WEEE Registers Network).

  Producentregistre i EU

Genveje

Cirkulær økonomi og producentansvar

Se hvad den europæiske handlingsplan om Cirkulær økonomi og producentansvar betyder for jer

Statistik og Miljømål

Se den seneste statistik for elektronik, batterier og biler, herunder Danmarks og producenternes opfyldelse af miljømålene

Lovgivning

Læs om lovgivningen fra EU til DK. Lovgivningen tager udgangspunkt i EU's miljøpolitik og et sæt produktspecifikke regelsæt