Spring til indhold
Andre aktører
Revisorer

Revisorer

I forbindelse med den årlige indberetning skal de indberettede mængder attesteres af ledelse i mindre virksomheder og for større virksomheders vedkommende af jeres revisor. Attestationen skal ske elektronisk via login til DPA's hjemmeside. Den elektroniske revisorerklæring er udformet i overensstemmelse med den internationale standard (ISRS 4400 DK). Bestemmelsen er kun gældende for producentansvaret for elektronik.

Lommeregner

Revisor

Revisorerklæring -skabelonen er opdateret til ISRS 4400 (revideret)

Skabelonen til den digitale revisorerklæring, som revisorerne bruger til revidering af producentvirksomhedernes årlige indberetning, er blevet opdateret. Således overholder erklæringen den reviderede internationale standard ISRS 4400 (Revised) om aftalte arbejdshandlinger.

Se vejledning til DPA-digitale revisorerklæring

Årlig indberetning

Hvert år i perioden 1. januar – 31. marts skal I, som er registreret for producentansvar, indtaste mængden, dvs. hvor mange kg af omfattede produkter, som I har  sendt ud på det danske marked i seneste kalenderår.

Når indberetningsperioden er slut d. 31. marts  og senest 31. maj skal virksomhedens ledelse digitalt bekræfte at indberetningen er korrekt.

Revisor attestering eller ledelseserklæring

Om I skal have jeres revisor til at revidere mængdeindberetningen eller om I kan nøjes med en ledelseserklæring beror på jeres omsætning og virksomhedens størrelse. Der er opstillet følgende fritagelseskriterier:

  • Hvis virksomheden højst har omsat for 1. mio, DKK eksklusive moms af omfattede elektriske produkter (batterier ikke omfattet af kravet)

ELLER

  • Hvis virksomheden de seneste 2 år opfylder mindst 2 af de nedenstående punkter:
    • Balancesum på max. 7 mio. DKK
    • Nettoomsætning på max. 14 mio. DKK ex. moms
    • Gennemsnitligt antal ansatte på max. 10  i et regnskabsår

kan indberetningen blot ledsages af en ledelseserklæring, hvori ledelsen berigtiger de indberettede mængder. Ledelseserklæringen skal ligeledes udfyldes elektronisk via DPA hjemmeside.

Hvis I ikke er fritaget? Invitér revisor

Revisorerklæringen skal afleveres senest 31. maj hvis jeres regnskabsår følger kalenderåret. Har I forskudt regnskabsår, skal I senest 31. maj oplyse datoen for regnskabsårets afslutning i indeværende år. Den udskudte revisorerklæring skal være digitalt udført senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

På den måde behøver I ikke, hente revisor ind 2 gange, men blot udforme erklæringen samtidig med revisionen af det almindelige årsregnskab

Jeres revisor får adgang til den elektroniske revisorerklæring ved at I under menupunktet “Erklæringer” taster revisionsfirmaets CVR nr., revisor navn og e-mail og trykker send. Når revisor digitalt har accepteret opgaven oprettes en adgang med en digital erklæring baseret på de data der er indberettet til producentregistret.  Se i øvrigt vejledning nedenfor.

Hvorfor skal mængderne attesteres?

Formålet er at sikre validiteten og dermed kvaliteten af de indberettede data. Troværdigheden er vigtig, da de indberettede data udgør grundlaget for beregning og fordeling af en række omkostninger og indtægter på de enkelte producenter. Fordelingen skal være præcis og retfærdig, for at undgå konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er omfattet af producentansvar. Endvidere modtager EU-Kommissionen de indberettede data og benytter disse til at måle, hvorvidt de givne miljømålsætninger nås.

Der er endnu ikke krav om revisorpåtegning for mængdeindberetning for batterier

Genvej

Vejledning til elektronisk revisorerklæring_WEEE

Læs vejledningen til revisor- og ledelseserklæring

Kriterier for fritagelse af krav om revisorerklæring

Læs mere om fritagelse af krav om revisorerklæring i dette dokument

Indberetning

Læs mere om formålet med den årlige indberetning. Den årlige indberetning foretages i perioden 1. januar - 31. marts

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2022

Læs den årlige afrapportering til brug for Miljøstyrelsens tilsyn