Spring til indhold
Produkter og ansvar

Indsamling og håndtering af elektronikaffald og udtjente batterier

Elektronikaffald og udtjente batterier skal indsamles og håndteres med det formål, at der sker genanvendelse af de forskellige indgående materialer. Batterier må ikke bortskaffes ved deponering og forbrænding. Håndtering af elektronikaffald og udtjente batterier må derfor kun ske på miljøgodkendte behandlingsanlæg, dvs. behandlingsvirksomhederne skal være godkendt efter Miljøbeskyttelseslovens og Godkendelsesbekendtgørelsens krav.

Der er to overordnede strømme for håndtering af elektronikaffald

Producentansvaret betyder, at producenter skal sørge for, at elektronikaffald afhentes på de kommunale indsamlingssteder og håndteres efter gældende regler. Dette har producenterne hovedsageligt valgt at løse ved at indgå aftaler med såkaldte kollektive ordninger. De kollektive ordninger forestår arbejdet med at afholde udbud med transportører og genvindingsvirksomheder (operatører), som i en given periode skal varetage returlogistikken og behandlingen af elektronikaffaldet for producenterne. De kollektive ordninger og deres operatører bliver hvert år tildelt indsamlingssteder af DPA. Tildelingen er opdelt geografisk.

Producentansvaret betyder, at det er producenternes ansvar at etablere systemer til tilbagetagning og foretage håndtering efter gældende regler for de af deres produkter, som er omfattet af producentansvaret. Dette kan producenterne gøre f.eks. ved samarbejde med en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed. Producenterne kan ligeledes ansvarsoverdrage deres forpligtelser til at indsamle og behandle elektronikaffaldet til modtagervirksomheden, men producentansvaret kan ikke overdrages. Det er da denne som skal sørge for den korrekte håndtering af udstyret, når dette bliver til affald.

Der er to overordnede strømme for håndteringen af batterier

Producentansvaret betyder, at producenter skal sørge for, at batterier afhentes på de kommunale indsamlingssteder og håndteres efter gældende regler. Dette har producenter hovedsageligt valgt at løse ved gå sammen i kollektive ordninger. De kollektive ordninger forestår arbejdet med at afholde udbud med transportører og genvindingsvirksomheder (operatører), som i en given periode skal afholde returlogistikken for producenterne. De kollektive ordninger og deres operatører bliver hvert år tildelt indsamlingssteder af DPA. Tildelingen er opdelt geografisk.

Producentansvaret betyder, at det er producenters eget ansvar at foranstalte tilbagetagning og foretage håndtering efter gældende regler, for de af deres produkter, som er omfattet af Batteribekendtgørelsen. Dette kan producenterne gøre f.eks. ved samarbejde med en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed.

Hvad er oparbejdning og genanvendelse?

Oparbejdning og genanvendelse af elektronikaffald, batterier og akkumulatorer består af en lang række processer som kan foregå både i Danmark og i udlandet.

For elektronikaffald vil det i Danmark som regel være den første manuelle demontering og efterfølgende shredding (maskinel neddeling til mindre materielfraktioner), der foretages, mens den egentlige genanvendelse foretages på større anlæg i udlandet.

 

Genveje

Kollektive producentordninger

Se oversigt over kollektive producentordninger i Danmark

Tildeling

Se hvordan producenternes afhentning af elektronikaffald og bærbare batterier på de kommunale indsamlingssteder er fordelt

Håndteringsvirksomheder

Læs mere om håndteringsvirksomheder

Lovgivning for elektronik

Læs mere om lovgivningen vedrørende elektrisk og elektroniske produkter

Lovgivning for batterier

Læs mere om lovgivning vedrørende producentansvar for batterier