Spring til indhold
Lovgivning
Batterier – lovgivning

Lovgivning om batterier og udtjente batterier

Ønsker du at blive fortrolig med regelsættet specifikt for producentansvar for batterier, har vi samlet informationen her. Producentansvaret omfatter alle, som enten producerer eller importerer bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier.

Batteri Direktivet

EU's Batteridirektiv og tilhørende forordninger definerer de overordnede retningslinier for producentansvaret for batterier og akkumulatorer. Reglerne er implementeret ved tilhørende danske bekendtgørelser.

Batteribekendtgørelsen

Den danske hovedbekendtgørelse, der regulerer producentansvaret for batterier og akkumulatorer, herunder anvendelsen af disse i elektronik og biler mv.

Import, eksport og mærkning af batterier

Bekendtgørelse om mærkning af batterier, kemiske stoffer og regler for import og eksport af batterier.

Fra EU til Danmark

Batteridirektivet fastsætter fælles EU regler for brugen og håndteringen af alle typer af batterier, herunder reduktion af brugen af farlige stoffer, så som bly, kviksølv og cadmium. De tilhørende forordninger fastsætter regler vedr. kapacitetsmåling og -mærkning, samt beregning af mængder sat på markedet og beregning af effektivitetsmål.

Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse uhensigtsmæssig brug og bortskaffelse af batterier, samtidig med at opnå en bedre udnyttelse af de genanvendelige metaller, som findes i batterier.

Producentansvaret har hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) og er udmøntet i den såkaldte Batteribekendtgørelse.

Lovgivningen gælder for alle producenter og importører, som bringer batterier i omsætning i Danmark. Derudover er også bilimportører, kollektive producentordninger, kommuner og genvindingsvirksomheder reguleret ved dele af regelsættet.

Genveje

EU-kommissionens informationsside om producentansvar for batterier

Besøg EU kommissionens hjemmeside om batterier med link til direktiver og forordninger, resume af formål og gældende miljømål. Nye tiltag og lovrevisioner publiceres ligeledes her

Lovgivning om Elektronik

Se lovgivning om producentansvar for elektronik

Lovgivning om Biler

Se lovgivning om producentansvar for biler

Lovgivning om engangsplast

Se lovgivning om producentansvar for engangsplast

Lovgivning om emballage

Se lovgivning om producentansvar for emballage