Spring til indhold
Producentordninger

Kollektive producentordninger i Danmark

I Danmark tilbyder disse kollektive producentordninger at varetage opgaver på vegne af den enkelte producent i forbindelse med producentansvaret. Bemærk at fra år 2023 er der krav om, at de kollektive ordninger indfører graduerede gebyrer baseret på produkttype og produktudformning.

Kontaktoplysninger til kollektive ordninger

Elretur

Elektronik | Batterier

Elretur

Høje Taastrup Boulevard 30,
DK-2630 Taastrup,
tlf. 3336 9197,
e-mail: elretur@elretur.dk

elretur.dk

Emballage

Emballageretur

Høje Taastrup Boulevard 30,
DK-2630 Taastrup,
tlf. 3336 9181,
e-mail: elretur@elretur.dk

emballageretur.dk
ERP

Elektronik | Batterier | Emballage

ERP Denmark ApS

Lindholm Havnevej 31
DK-5800 Nyborg
tlf. 6333 0028
e-mail: denmark@erp-recycling.org

erp-recycling.dk

Elektronik | Batterier

Recipo A/S

Vesterbrogade 149,
DK-1620 København V.
tlf. +47 46950057
e-mail: recipo@recipo.dk

recipo.dk
RENE

Elektronik | Batterier

RENE

Karl-Hammerschmidt-Str. 36
D-85609 Dornach
Tyskland
Tel: +49 8 266 8 693 707
e-mail: andreas.kroeniger@rev-log.com

rene-europe.com

Batterier

ReturBat

c/o Carl Erik Larsen
Skjoldbjergvej 20 A
DK-6623 Vorbasse
Tlf: 4448 9014
e-mail: returbat@returbat.dk

returbat.dk

Biler

Stena Recycling A/S

Dansk Bil-Retur v/Stena Recycling A/S
Tlf. 5667 9200
e-mail: farligt.affald@stenarecycling.com

stenarecycling.dk

Emballage

VANA - Dansk Emballageansvar

H.C. Andersens Boulevard 18
DK-1553 København V
Tlf. 5094 4143

vana.dk

Miljøgraduerede gebyrer

Der er indført krav om, at kollektive ordninger graduerer deres gebyrer til producenterne i deres medlemskreds. Kravet er indført som en del af de nye minimumskrav til alle nationale producentansvarsordninger i EU. Formålet er at optimere miljøvenlig produktudformning og dermed den følgende miljøbehandling. Kravet er trådt i kraft 5. januar 2023.

Overordnet skelnes mellem to former for gebyrmodulering benævnt graduering eller differentiering. Sidstnævnte gebyrform baseres på variable vilkår fx. svingende transport og behandlingspriser, mens graduerede gebyrer baseres på gruppering efter fastlagte kriterier.

Bonus – Malus

I Danmark skal kollektive ordninger anvende graduerede gebyrer efter en såkaldt bonus/malus-model. Det betyder overordnet set, at I som er medlem af en kollektiv producentordning inddeles i 2 grupper. En gruppe, hvis produkter lever op til de kriterier som er fastsat i bekendtgørelserne og resten som ikke gør.

Producenter og importører i den gruppe, hvis produkter ikke lever op til givne kriterier, skal betale (20%) mere i gebyr, end dem som gør. Det er meningen af denne merbetaling skal anvendes til at dække  – i bedste fald optimere – udgifterne ved transport og kvaliteten af miljøbehandling af jeres udtjente elektronik. Såfremt I har produkter i begge grupperinger, betaler I ovennævnte malus på 20% oveni det ordinære gebyr til den kollektive ordning.

Kriterier for gebyrgraduering i Danmark pr. 5. januar 2023

Elektronik opdeles i Gruppe 1 og Gruppe 2Kriterie for at tilhøre gruppe 1
Alle elektronikkategorier undtaget kat. 3 og 7:Skal markedsføres med holdbarhedsgaranti 2 år udover den obligatoriske 2-årige reklamationsret.
Kat. 3: LyskilderSkal indeholde mindst 10% genanvendt materiale
Kat. 7: Fotovoltaiskepaneler (solcellepaneler)Må ikke indeholde bly
Biler opdeles i Grøn gruppe og Rød gruppeKriterie for at tilhøre grøn gruppe
Personbiler og varebilerHolbarhed, reparerbarhed, genbrugelighed og genanvendelighed, indhold af farlige stoffer
(ingen nærmere grænseværdier)

Ovenstående kriterier er fastsat i  bilag til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen

Se bilag 10 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Se bilag 6 i Bilskrotbekendtgørelsen

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som ny producent i producentansvarsregistret

Se registrerede producenter

Se registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Producentordninger

Se information om Kollektive- og Individuelle ordninger samt Bemyndiget repræsentant

Andre aktører

Se hvilke andre aktører udover producenter og importører og myndigheder, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af elektronik

Revisorer og revisorerklæring

Se mere om revisorer og revisorerklæring

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Lovgivning

Se lovgrundlaget for alle producentansvar herunder minimumskrav

Undtagelser

Se hvilke typer af elektrisk udstyr, der undtaget i lovgivningen

Mærkning af produkter

Se mere om mærkningskrav på elektronik

Håndtering af elektronikaffald og batterier

Se mere om hvordan elektronikaffald og udtjente batterier skal indsamles og håndteres