Spring til indhold
Producentordninger

Kollektive producentordninger i Danmark

Flere kollektive producentordninger tilbyder at varetage opgaver på vegne af den enkelte producent i Danmark. Her kan I se en oversigt over kollektive ordninger, herunder de produktområder, som den kollektive ordning tilbyder services indenfor.

Kollektive ordninger i Danmark

Elretur

Elektronik | Batterier

Elretur

Høje Taastrup Boulevard 30
DK-2630 Taastrup

CVR 28835124

tlf. 3336 9197
elretur@elretur.dk

elretur.dk

Emballage

Emballageretur

Høje Taastrup Boulevard 30
DK-2630 Taastrup

CVR 28835124

tlf. 3336 9181
info@emballageretur.dk

emballageretur.dk
ERP

Elektronik | Batterier | Emballage

ERP Denmark ApS

Lindholm Havnevej 31
DK-5800 Nyborg

CVR 33153155

tlf. 6333 0028
denmark@erp-recycling.org

erp-recycling.org

Elektronik | Batterier

Recipo A/S

Vesterbrogade 149
DK-1620 København V

CVR 38266187

tlf. +45 78787300
info@recipo.com

recipo.dk
RENE

Elektronik | Batterier | Emballage

RLG/RENE

Karl-Hammerschmidt-Str. 36
D-85609 Dornach
Tyskland

VAT 241481912

tlf. +49 8 266 8 693 707
andreas.kroeniger@rev-log.com

rene-europe.com

Batterier

ReturBat

c/o Pia Thomsen
Merkurvej 19
DK-7100 Vejle

CVR 17280384

tlf. 4448 9014
returbat@returbat.dk

returbat.dk

Emballage

Shenzhen Jixin Technology Co., Ltd

No. 12 Baoji Road
Xiangjiaotang Community, Bantian Street
Longgang District
518000 Shenzhen

tlf: +86 18026615499
nxf657426@gmail.com

mjcm.ltd

Biler

Stena Recycling A/S

Dansk Bil-Retur v/Stena Recycling
Banemarksvej 40
DK-2605 Brøndby

CVR 24208362

tlf. 5667 9200
farligt.affald@stenarecycling.com

stenarecycling.dk

Emballage

VANA A/S

Vesterbrogade 6D, 2. sal
DK-1620 København V

CVR 44710870

tlf. 5353 3244
info@vana.dk

vana.dk

Kontakt og tilknyt kollektiv ordning

I bør indledningsvis kontakte de forskellige (eksisterende) kollektive ordninger for at finde den ordning, der passer bedst til jeres virksomhed. Når I har fundet ud af, hvem I vil samarbejde med, gør da følgende:

  1. Bed den kollektive ordning om, at oprette jeres registrering
    ELLER
  2. Log ind på producentansvarsregistret og vælg menupunkt: “Kategorivalg og indberetning” og ”Kollektive Ordninger”. Ud fra hver produktkategori vælges den pågældende kollektive ordning i drop-down listen. Tryk Gem.

Den kollektive ordning modtager nu en anmodning, som de vil acceptere, såfremt I har en aftale. Når den kollektive ordning accepterer anmodningen er den officielle tilknytning til den kollektive ordning etableret, og kan fremsøges i den offentlige del af registret.

Miljøgraduerede gebyrer

Der er indført krav om, at kollektive ordninger graduerer deres gebyrer til producenterne i deres medlemskreds. Kravet er indført som en del af de nye minimumskrav til alle nationale producentansvarsordninger i EU. Formålet er at optimere miljøvenlig produktudformning og dermed den følgende miljøbehandling. Kravet er trådt i kraft 5. januar 2023.

Overordnet skelnes mellem to former for gebyrmodulering benævnt graduering eller differentiering. Sidstnævnte gebyrform baseres på variable vilkår fx. svingende transport og behandlingspriser, mens graduerede gebyrer baseres på gruppering efter fastlagte kriterier.

Bonus – Malus

I Danmark skal kollektive ordninger anvende graduerede gebyrer efter en såkaldt bonus/malus-model. Det betyder overordnet set, at I som er medlem af en kollektiv producentordning inddeles i 2 grupper. En gruppe, hvis produkter lever op til de kriterier som er fastsat i bekendtgørelserne og resten som ikke gør.

Producenter og importører i den gruppe, hvis produkter ikke lever op til givne kriterier, skal betale (20%) mere i gebyr, end dem som gør. Det er meningen af denne merbetaling skal anvendes til at dække  – i bedste fald optimere – udgifterne ved transport og kvaliteten af miljøbehandling af jeres udtjente elektronik. Såfremt I har produkter i begge grupperinger, betaler I ovennævnte malus på 20% oveni det ordinære gebyr til den kollektive ordning.

Kriterier for gebyrgraduering i Danmark pr. 5. januar 2023

Elektronik opdeles i Gruppe 1 og Gruppe 2Kriterie for at tilhøre gruppe 1
Alle elektronikkategorier undtaget kat. 3 og 7:Skal markedsføres med holdbarhedsgaranti 2 år udover den obligatoriske 2-årige reklamationsret.
Kat. 3: LyskilderSkal indeholde mindst 10% genanvendt materiale
Kat. 7: Fotovoltaiskepaneler (solcellepaneler)Må ikke indeholde bly
Biler opdeles i Grøn gruppe og Rød gruppeKriterie for at tilhøre grøn gruppe
Personbiler og varebilerHolbarhed, reparerbarhed, genbrugelighed og genanvendelighed, indhold af farlige stoffer
(ingen nærmere grænseværdier)

Ovenstående kriterier er fastsat i  bilag til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen

Se bilag 10 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Se bilag 6 i Bilskrotbekendtgørelsen

Se Miljøstyrelsens vejledning til kollektive ordningers graduering af  miljøbidrag

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som ny producent i producentansvarsregistret

Se registrerede producenter

Se registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Producentordninger

Se information om Kollektive- og Individuelle ordninger samt Bemyndiget repræsentant

Andre aktører

Se hvilke andre aktører udover producenter og importører og myndigheder, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af elektronik

Revisorer og revisorerklæring

Se mere om revisorer og revisorerklæring

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Lovgivning

Se lovgrundlaget for alle producentansvar herunder minimumskrav

Undtagelser

Se hvilke typer af elektrisk udstyr, der undtaget i lovgivningen

Mærkning af produkter

Se mere om mærkningskrav på elektronik

Håndtering af elektronikaffald og batterier

Se mere om hvordan elektronikaffald og udtjente batterier skal indsamles og håndteres