Spring til indhold
Lovgivning
Elektronik – lovgivning

Lovgivning om elektronik

Her vises den lovgivning der alene vedrører producentansvar for elektrisk og elektroniske produkter (også benævnt EEE; Electric and Electronic Equipment) og affald heraf (i daglig tale kaldet WEEE; Waste Electric and Electronic Equipment)

WEEE-Direktivet

EU' WEEE-direktiv definerer de overordnede retningslinjer vedrørende producentansvar for elektronik som er udmøntet ved tilhørende bekendtgørelser i dansk lovgivning

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Den danske hovedbekendtgørelse som angiver regelsættet for både producenter, importører, kollektive ordninger, kommuner og genvindingsindustri, samt administrationen hos Dansk Producentansvar (DPA)

Fra EU til DK

WEEE-direktivet fastsætter fælles EU regler for håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse uhensigtsmæssig bortskaffelse af elektronikaffald, samtidig med en bedre udnyttelse af de værdifulde stoffer og materialer, som findes i elektronik.

Producentansvaret har hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) og er udmøntet i den såkaldte Elektronikaffaldsbekendtgørelse. Lovgivningen gælder for alle producenter og importører, som bringer elektriske og elektroniske produkter i omsætning i Danmark. Derudover er også kollektive producentordninger, kommuner og genvindingsvirksomheder er reguleret ved dele af regelsættet.

 

Genveje

EUs informationsside om lovgivningen om producentansvar for elektronik

EU-kommissionens informationsside om producentansvar for batterier Besøg EU kommissionens hjemmeside om elektronik med link til direktiver og forordninger, resume af formål og gældende miljømål. Nye tiltag og lovrevisioner publiceres ligeledes her

Lovgivning for batterier

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for batterier

Lovgivning for biler

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for biler

Lovgivning om engangsplast

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for engangsplast

Lovgivning om emballage

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for emballage