Spring til indhold
Produkter og ansvar

Kommunernes rolle

Kommunerne har en række opgaver i forbindelse med producentansvaret. På de kommunale genbrugspladser skal kommunerne sortere elektronikaffaldet i 7 fraktioner, samt sørge for at bærbare batterier bliver indsamlet i borgernes nærhed. Kommunerne registrerer deres indsamlingssteder i DPA's kommuneregister.

Danmarkskort

Kommuner

Alt det du og jeg smider ud

Der ligger et større logistiksystem bag de genbrugspladser, som de fleste af os besøger. Elektronik og batterier må ikke smides ud med restaffaldet. Derfor stiller kommunerne indsamlingspladser eller andre indsamlingsordninger til rådighed. Til gengæld skal producentordningerne levere det opsamlingsmateriel, som skal stå på indsamlingsstederne. Kommunerne bestiller det ønskede materiel gennem kommuneregistret hos os i DPA, hvor de også opretter indsamlingsstederne.

Kommuneregister

Kommuneregistret hos DPA

Alle kommuner har en systembrugeradgang til DPA’s lovbestemte kommuneregister. Det har de fordi, det er kommunerne, der er ansvarlige for at etablere de pladser, hvor borgere kan aflevere affald, som kan genanvendes og hvortil producentordningernes operatører skal aflevere det antal opsamlingsenheder i form af metalbure, containere og diverse kasser og tønder, som svarer til 7 elektronikfraktioner + bærbare batterier.

Affaldsselskaber

Der er ligeledes en række forsynings- og fælleskommunale affaldsselskaber, som har adgang til registret, fordi kommunen har valgt at overdrage “drift-ejerskabet” over en eller flere af kommunens indsamlingssteder til et affaldsselskab.

Oplysninger, som kommunen er forpligtet til at vedligeholde:

  • Kontaktinformationer på de administrativt og operativt ansvarlige personer
  • Adresse på indsamlingsstedet, hvorfra der skal afhentes elektronikaffald
  • Antal og type af opsamlingsmateriel
  • Afhentningstider og særlige forhold fx. nøgler, adgangskode mv.

Indsamlede mængder per indsamlingssted

Producenterne skal årligt levere information til DPA, om hvor mange kg/ton elektronikaffald og bærbare batterier, der er indsamlet i kalenderåret per indsamlingssted. De skal ligeledes på kommunens forlangende – og uden beregning – oplyse om indsamlede mængder per indsamlingssted per måned. Kommunen kan kræve oplysningerne udleveret én gang hver måned.

De årligt summerede mængder per fraktion og per indsamlingssted er alle tilgængelige for kommunen efter log ind. DPA offentliggør summerede data per kommune og per fraktion og per indbygger i den årlige statistik.

Kommunen kan selv bestemme, hvilke indsamlingsordninger for udtjent elektronik og bærbare batterier, de vil tilbyde borgerne, det kan fx. være via storskraldsordning, miljøbil eller andet.

Men uanset valg af indsamlingsordning skal elektronikaffald afleveres og sorteres på et indsamlingssted, hvor producentordningerne kan afhente det.

Elektronikaffald og udtjente batterier tilhører producenterne, som via miljøbehandling og genanvendelse opnår indtægter ved afsætning af disse sekundære råvarer.

Genveje

Indsamlingssteder

Se krav til kommunale indsamlingssteder, herunder beskrivelse af elektronikfraktioner

Regionale pladser 2023-2024

Se regionale indsamlingssteder til større mængder husholdningslignende elektronikaffald

Opsamlingsmateriel og piktogrammer

Se producenternes opsamlingsmateriel og kommunernes standard piktogrammer

Kollektive ordninger, producenter og deres operatører

Se kontaktoplysninger på transportører og operatører, som kommer på de kommunale indsamlingspladser ved den årlige tildeling

Tildeling

Se hvem der skal hente elektronikaffald og bærbare batterier på kommunens indsamlingssteder

Statistik for indsamlet elektronik

Se hvor meget elektronik der indsamles i kommunerne

Statistik for indsamlede batterier

Se hvor mange batterier der er indsamles i kommunerne

Samarbejde mellem kommuner og producenter

Se retningslinjer for kommuners og producenters samarbejde, herunder sorterings- og afhentningskrav på indsamlingsstederne