Spring til indhold
Kommuner

Kommunale og regionale indsamlingssteder for elektronik og batterier

Man må ikke smide elektronik eller batterier ud sammen med det øvrige restaffald. Producentansvarsreglerne skal derfor sikre, at enhver slutbruger af elektriske produkter, eller batterier, altid har mulighed for gratis kunne aflevere denne type produkter til miljøbehandling, når de er udtjente.

På de kommunale genbrugspladser eller indsamlingssteder skal elektronikaffaldet sorteres i nedenstående 7 fraktioner, mens regionale pladser modtager større mængder husholdningslignende elektronik fra fx. boligselskaber, el-installatører mv.

De 7 fraktionerDimension og specifikationMaterieltype
1.a. Stort elektronikOver 50 cm (komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere mv.)Storcontainer
1.b. Mellemstort elektronikOver 50 cm (men som IKKE skal i storcontainere)Metalbur
2. TemperaturudvekslingsudstyrIndeholder kølemidler, som ikke er vand. (køleskab, fryser mv.)Storcontainer
3. Småt elektronikMindre eller lig 50 cmMetalbur
4. Skærme og monitorerIncl. udstyr med skærme på eller 100 cm2 (billedbærende)Metalbur
5. LyskilderEl-pærer og lysstofrørTønde/lyskasse
6. SolcellepanellerMax. 13 per bur (kun standardpaneler)Metalbur
7. Bærbare batterierTønde

Her kan I aflevere udtjent elektronik og batterier

Kommunale pladser

Kommunerne har som nævnt pligt til at etablere indsamlingsordninger for elektronikaffald og bærbare batterier fra private husholdninger, herunder at stille plads til rådighed på genbrugspladserne og sortere affaldet i 7 forskellige fraktioner. Kommunerne er ikke involveret i den videre transport og behandling af affaldet, dette sørger de kollektive ordninger eller individuelle producenter for jf. Tildelingsordningen. Der er ca. 400 kommunale indsamlingssteder fordelt over hele landet. Indsamlingsstederne er enten drevet af kommunen selv, deres forsyningsselskab eller via et fælleskommunalt affaldsselskab (samarbejde mellem flere kommuner).

Regionale pladser

Virksomheder må aflevere mindre mængder udtjent elektronik og bærbare batterier på genbrugspladserne, hvis de selv er slutbrugere af produkterne.

Større mængder husholdningslignende elektronikaffald som kommunen ikke er forpligtet til at modtage, kan afleveres direkte til de kollektive ordningers egne regionale modtagepladser. Større mængder elektronikaffald kommer eksempelvis fra hvidevareforhandlere, elektrikere, boligselskaber eller institutioner.

Husk at aftale tid

Hver kollektiv ordning skal som minimum have ét indsamlingssted per region til modtagelse af større mængder elektronikaffald. Pladserne behøver ikke at have faste åbningstider, og har ikke pligt til at modtage elektronikaffald fra private borgere. Adgangen til pladserne skal ske efter aftale med den kollektive ordning.

Genveje

Indsamlingssteder

Se krav til kommunale indsamlingssteder, herunder beskrivelse af elektronikfraktioner

Regionale pladser 2023-2024

Se regionale indsamlingssteder til større mængder husholdningslignende elektronikaffald

Opsamlingsmateriel og piktogrammer

Se producenternes opsamlingsmateriel og kommunernes standard piktogrammer

Kollektive ordninger, producenter og deres operatører

Se kontaktoplysninger på transportører og operatører, som kommer på de kommunale indsamlingspladser ved den årlige tildeling

Tildeling

Se hvem der skal hente elektronikaffald og bærbare batterier på kommunens indsamlingssteder

Statistik for indsamlet elektronik

Se hvor meget elektronik der indsamles i kommunerne

Statistik for indsamlede batterier

Se hvor mange batterier der er indsamles i kommunerne

Samarbejde mellem kommuner og producenter

Se retningslinjer for kommuners og producenters samarbejde, herunder sorterings- og afhentningskrav på indsamlingsstederne