Spring til indhold
Produkter og ansvar
Lovgivning

Lovgivning fra EU til DK

Producentansvar er navnet på et reguleringsværktøj, som anvendes i EU i forhold til produkter, som indgår i såkaldt prioriterede materialestrømme. Under den generelle rammelovgivning for ressourcer og affald, findes der derfor en række specialdirektiver, som anvender producentansvarsmodellen. I Danmark har vi indtil videre implementeret producentansvar for elektronik, batterier og biler, mens ansvaret for produkter af engangsplast og emballage er under forberedelse.

Elektronik

Elektronik

Se lovgivning specifikt for producentansvar for elektronik

Batterier

Batterier

Se lovgivning specifikt for producentansvar for batterier

Biler

Biler

Se lovgivning specifikt for producentansvar for biler

Engangsplast

Engangsplast

Se lovgivning specifikt for producentansvar for SUP

Emballage

Emballage

Se nuværende lovgivning for emballage

Fælles for alle producentansvar – skærpede krav

Fælles og centralt for producentansvaret er, at fokus på volumen, ressourceforbrug og produktoptimering bliver øget i takt med indførelsen af den cirkulære økonomi.  For jer som virksomhed betyder det, at lovgiver, både i EU og nationalt, sætter øgede krav til jer som fremstiller eller importerer produkter af prioriterede materialestrømmme.  Det er vejen henimod mod Den Cirkulære Økonomi (CØK) der sætter dagsordenen med skærpede krav til jer som virksomhed, jeres produkter og genanvendelsen af disse, når de er udtjente.

 

Nye regler

Minimumskrav er trådt i kraft

Alle nationale producentansvarsområder i EU bliver nu omfattet af en række minimumskrav. Minimumskravene følger af affaldsrammeværkets reviderede kap. 8 og 8a, og implementeres løbende i de danske bekendtgørelser, hvoraf kravene for både elektronik og biler er allerede er udstedt og trådt i kraft. De kommende bekendtgørelser om producentansvar for engangsplast og emballage indeholder samme bestemmelser, hvis hovedformål er at effektivisere effekten af producentansvaret.

Se mere om minimumskravene og Affaldsdirektivets kap. 8a

Nationalt register

Det er også et fællestræk, at hvert medlemsland skal etablere et register til registrering af virksomheder, som er omfattet af lovgivningen og derfor årligt skal indberette lovpligtige oplysninger til registeret. I Danmark ligger den nationale registermyndighed her hos os i DPA.

Et andet kendetegn er overvågningen af mængder i form af produkternes materiale- og stofstrømme som giver sig til udtryk i lovgivningens krav om årlig indberetning af mængden af elektronik, batterier og biler, som den enkelte producent eller importør har afsat i medlemsstaten, indsamlet igen og miljøbehandlet til nye produkter. I lovgivningen er der fastsat miljømål, som hver medlemsstat beregner på baggrund af mængde indberetningen.

De relevante lovdokumenter

Nedenfor finder I en linksamling til de centrale EU-baserede lovdokumenter og til de danske implementeringslove, samt til de bestemmelser, der specifikt gælder for produktgruppen; elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer eller biler.

 • Circular economy action plan
  EU-kommissionens web-side for handlingsplan for cirkulær økonomi (CØ)

  EU-Miljø-Cirkulær økonomi
 • EU Kommissionens rammelovgivning om affald og producentansvar
  EU-kommissionens hjemmeside for affald og ressourcer, herunder affaldsrammedirektivet

  EU-miljø-rammeværket
 • Handlingsplan for cirkulær økonomi
  Danmarks handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-2032

  Handlingsplan for cirkulær økonomi
 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (MBL)
  Hovedloven der definerer det overordnede ansvar og reguleringsområde for alle aktører involveret i nationale producentansvarsordninger

  LBK nr 5 af 03/01/2023
 • EU's miljømål
  Målsætninger som alle medlemslande skal nå inden for en given årrække

  EU’s miljømål
 • Implementering af minimumskrav til producentansvarsordninger
  Ændring til miljøbeskyttelsesloven (MBL) (Implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald)

  Lov om ændring af lov nr. 807 af 09/06/2020

Genveje

Elektronik

Se samlet lovgivning specifikt om producentansvar for elektronik

Batterier

Se samlet lovgivning specifikt om producentansvar for batterier

Biler

Se samlet lovgivning specifikt om producentansvar for biler

Engangsplast

Se samlet lovgivning specifikt om producentansvar for engangsplast

Emballage

Se lovgivningen specifikt om producentansvar for emballage