Spring til indhold
Andre aktører

Forhandlere og distributører

Det er ikke lovligt for distributører og forhandlere at købe elektrisk udstyr, batterier og biler af producenter/importører, der ikke har påtaget sig producentansvaret for udstyret i Danmark, herunder registreret sig hos DPA.

Det er muligt at kontrollere, om en leverandør har registreret sig for producentansvar ved:

 1. At spørge efter virksomhedens DPA-registreringsbevis.
 2. At fremsøge virksomheden i producentansvarsregistret over godkendte virksomheder hos DPA.

Forhandlere og distributører har pligt til at sikre, at køber modtager producentinformationer, om hvor slutbrugeren gratis kan aflevere det udtjente udstyr

Tilbagetagning af udtjent udstyr

Detailhandlere, elinstallatører, distributører og andre forhandlere af elektrisk udstyr og batterier, som bruger danske leverandører har ret, men ikke pligt til at tilbagetage udtjent elektrisk udstyr og batterier fra slutbrugere.

Der er forskellige muligheder og regler for, hvor distributører og forhandlere kan aflevere udtjent elektrisk udstyr:

Tilbagetagning af udtjent elektrisk udstyr

 • Kan afleveres til kommunale indsamlingsordninger, typisk genbrugspladser. Hvis mængden er for stor, kan kommunen afvise at modtage det på genbrugspladsen. Forhandleren må da indgå en aftale med en af de kollektive ordninger om, at disse afhenter det hos forhandleren, eller at den kollektive ordning anviser et sted hvor skrottet skal afleveres.
 • Kan afleveres direkte til producenten eller dennes kollektive ordning(er).

Det er ikke lovligt at aflevere elektronikaffald af husholdningslignende udstyr andre steder end de to ovenfor beskrevne.

Kan afleveres direkte til producenten eller dennes kollektive ordning(er)

 • Kan afleveres til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed, som kommunen anviser.
 • Kan afleveres til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed, som virksomheden selv har fundet (evt. gennem det Danske affaldsregister)

I visse tilfælde kan den producentansvarlige leverandør aftale med sine forhandlere eller distributører, at de selv er forpligtet til at sikre korrekt behandling af de udtjente produkter. Dette benævnes “Ansvarsoverdragelse”. Mængderne skal dog fortsat indberettes til producentregistret hos DPA.

Tilbagetagning af udtjente batterier og akkumulatorer

 • Kan afleveres til kommunale indsamlingsordninger
 • Kan afleveres direkte til producenten/importøren eller deres kollektive ordninger

 • Kan afleveres direkte til producenten/importøren eller deres kollektive ordninger
 • Kan afleveres til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed for industribatterier, anvist af kommunen
 • Kan afleveres til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed for batterier, man selv har identificeret

Hvis slutbruger af batteriet ved købstidspunktet har indgået aftale med den producentansvarlige virksomhed om selv at sikre miljøbehandling, når batterierne er udtjente, er producenten ikke længere pligtig til at tilbagetage og behandle disse batterier. Mængderne skal dog fortsat indberettes i producentregistret hos DPA.

Dette benævnes “Ansvarsoverdragelse” i indberetningssammenhæng.

Tilbagetagning af udtjente biler

Når person- og varebiler er udtjente, skal disse afleveres til skrotning og miljøbehandles med henblik på at minimere deres indflydelse på miljøet, samt genanvendelse af materialeressourcerne. Denne opgave bliver varetaget af miljøgodkendte autoophuggere og genvindingsvirksomheder.

Se liste med godkendte ophuggere

Se mere om udbetaling af skrotningspræmie til bilejer

Genveje

Se registrerede virksomheder

Se producenter og importører, som er godkendt til at afsætte elektronik, batterier eller biler

Intro-brochure om producentansvarssystemet

Læs-let informationsbrochure for forhandlere og producentansvarlige virksomheder

Detailhandlens håndtering af elektronikaffald

Læs mere om detailhandlens håndtering af elektronikaffald i dette dokument

Forhandlers/distributørs håndtering af batterier og akkumulatorer

Læs mere om forhandlers/distributørs håndtering af batterier og akkumulatorer i dette dokument

Skrotning af bil

Se hvad du som bilejer skal gøre, når bilen er udtjent og skal skrottes