Spring til indhold
Biler
Skrotning af bil

Skrotning af bil og udbetaling af skrotpræmie

Når du som bilejer skal have skrottet din bil, får du udbetalt skrotpræmie på 2.200 kr., hvis du er senest registreret ejer.

For borgere

Hvis du er borger og bilen er registreret med dit CPR nr. skal du ansøge om skrotpræmie digitalt på Borger.dk

For virksomheder

Hvis du skal skrotte bilen på vegne af en virksomhed og bilen er registreret med et CVR nr. skal du ansøge digitalt på Virk.dk

Bilskrot

Biler

Få penge, når du afleverer din gamle bil

Skrotningsgodtgørelse, bedre kendt som skrotpræmie, er en ordning som gælder for personbiler (M1) til max. 9 personer inkl. føreren og små varebiler (N1) under 3.500 kg. Når du afleverer din bil til skrot- og miljøbehandling hos en miljøgodkendt ophugger, har du ret til en skattefri skrotpræmie på 2.200 kr. Kan din bil ikke selv køre hen til ophuggeren, kan du få den afhentet. Du bør selv forhøre dig hos autoophuggeren, om dette vil medføre en ekstraomkostning.

Se liste over godkendte ophuggere

Du har krav på at kunne aflevere din bil til ophuggere og importører uden omkostninger. Ophuggeren skal desuden, og uden beregning, hjælpe dig med at færdiggøre din elektroniske skrotningsattest i det digitale udbetalingssystem (DUS), så du kan få din skrotningspræmie.

Men har du brug for yderligere assistance til fx. at aflevere nummerpladerne, må ophuggeren tage et administrationsgebyr for dette ekstraarbejde.

Sådan gør du, hvis bilen skal skrottes

 1. Gå ind på Borger.dk eller Virk.dk
  Hvis din bil er registreret under dit CPR nr., går du på borger.dk. Hvis din bil er registreret i firma CVR nr., går du på virk.dk. Søg evt. efter "skrotpræmie" og gå til selvbetjeningsløsningen DUS.

  Lokalisér en autoophugger på denne liste
 2. Fremsøg bilen
  Tryk start og hav dit private MitID eller virksomhedens MitID Erhverv klar. Fremsøg og vælg bilen via dens registreringsnummer (nummerpladen) og find en udvalgt ophugger fra listen. Er du fritaget for MitID? Så kig længere nede på siden.

  Fremsøg bil på borger.dk
 3. Godkend sagen
  Gem og godkend skrotningsanmodningen og afslut. Nu skal du afvente at ophuggeren accepterer i sin ende af det digitale system.

 4. Hvordan skal bilen afleveres?
  Imens kan du kontakte ophugger og aftale, om du skal aflevere bilen eller om den skal afhentes.

 5. Afmeld bilen
  Aftal også med ophuggeren, om han afmelder bilen eller du selv skal gøre det. De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med afmelding i Motorregistret.

 6. Skrotningsattest
  Hold øje med Digital Post eller din e-Boks. Når bilen er skrottet, sendes en skrotningsattest til Digital Post eller din e-Boks. Er du fritaget for digital post får du besked med almindeligt brev.

 7. Udbetaling af skrotpræmien
  Vi udbetaler din skrotpræmien på 2.200 kr. til din NemKonto indenfor 14 dage efter at bilen er skrottet og du har modtaget skrotningsattesten. Attesten kommer til din digitale postkasse, alternativt sendes den som almindeligt brev.

Skrotpræmien udbetales, hvis du opfylder følgende kriterier:

 • Registreret ejer
  Du skal være senest registrerede ejer af bilen. Det vil sige, at det er dit CPR nr. og bilens registreringsnummer, der står i Motorregistret. Tjek evt. din registreringsattest. Hvis du ikke er bilens senest registrerede ejer, kan du i helt særlige tilfælde søge dispensation via det digitale system.

  Søg eller login i Motorregistret
 • Bilen er afmeldt
  Din bil skal være afmeldt i Motorregistret efter d. 30. marts 2000.

 • Bilen er indleveret til godkendt ophugger
  Din bil skal være afhentet eller afleveret til en af Miljøstyrelsen godkendte ophuggere. Forhandlere og autoværksteder kan ved aftale med en godkendt ophugger, også være indleveringssted.

  Se listen med godkendte ophuggere
 • Bilen må ikke eksporteres
  Din bil må ikke eksporteres efterfølgende. Dvs. den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået refusion af registreringsafgift.

Står du i en anden situation

Er du ikke registreret ejer af bilen i Motorregistret, findes der følgende andre sagstyper, du kan vælge, når du opretter din bil og søger om skrotpræmien:

Juridisk ejer – Du er (juridisk) ejer af bilen, men bilen er ikke indregistreret i dit navn. Der udbetales i udgangspunktet ikke skrotpræmie til juridisk ejer, da der skal være et match med bilens registreringsnummer og den ejer, der står i Motorregistret.

Ansøg om dispensation – Du ejer bilen, men bilen er ikke indregistreret i dit navn, og du mener, at du er berettiget til at få udbetalt skrotpræmien. Du uploader en dispensationsansøgning, som beviser at sagen er et særligt tilfælde. I sagsbehandlingen tager vi stilling til, og træffer afgørelse om, der kan udbetales skrotpræmie.

Bobestyrer – Du er bobestyrer eller arving af en bil, der skal skrottes. Skifteretsattest uploades som dokumentation for ejerforhold og evt. skrotpræmie udbetales.

Bil skrottet i udlandet – Du er registreret ejer af en bil, som er blevet skrottet i udlandet. Den udenlandske skrotningsattest uploades som dokumentation og skrotpræmie udbetales.

Er du borger, som er fritaget fra NemID/MitID, kan du ikke skrotte din bil via borger.dk.

Du skal i stedet kontakte en godkendt ophugger, som kan oprette skrotsagen for dig. Se listen med godkendte ophuggere 

Du skal medbringe følgende til ophuggeren 

 • Legitimation: Sundhedskort eller kørekort (der behøver ikke at være billede)
 • Fritagelse fra digital post brev fra kommunen (fås på Borgerservice)
 • Registreringsattest på bilen
 • Underskrive tro- og loveerklæring hos ophugger. Hent tro- og erklæringen her
 • Ved salgssag underskrive salgserklæring hos ophugger. Hent salgserklæring her

Den manuelle sagsbehandling tager ca. 14 dage.

Har du fået afslag på udbetaling af skrotpræmie kan du klage over afgørelsen til Miljøstyrelsen, som er klageinstans senest 4 uger efter du har modtager afslaget.

Du klager ved at sende en mail til bilskrot@mst.dk. I mailen bedes du oplyse bilens reg.nr., samt en begrundelse for, hvorfor du mener, at du er berettiget til at få skrotpræmien udbetalt.

Pengene udbetales til din NemKonto senest 14 dage efter, at du har modtaget skrotningsattesten.

Har du ikke modtaget pengene, bedes du sende en mail til info@producentansvar.dk, hvor du oplyser bilens reg.nr., samt registrerings- og kontonummer til din bank. Har du en NemKonto skal du oplyse dette kontonummer.

Ofte stillede spørgsmål om skrotning af bil

Du kan klage over afgørelsen til Miljøstyrelsen, der er klageinstans. Du kan skrive til Miljøstyrelsen på bilskrot@mst.dk

Læs mere om skrotning af bil

Du bedes kontakte ophuggeren og bede ham om at annullere sagen. Ophuggeren skal oprette sagen som “Borger uden MitID”.

Du bedes medbringe følgende dokumenter til ophuggeren:

 • Legitimation: Sundhedskort, kørekort (der behøver ikke at være billede)
 • Fritagelse fra digital post brev fra kommunen (fås på borgerservice)
 • Registreringsattest på bilen
 • Underskrive tro- og loveerklæring hos ophugger. Hent tro- og loveerklæringen her

Den manuelle sagsbehandling tager ca. 14 dage

Læs mere om skrotning af bil

Er du borger, som er fritaget fra MitID, kan du ikke skrotte din bil via borger.dk.

Du skal i stedet kontakte en godkendt ophugger, som kan oprette skrotsagen for dig. Se listen med godkendte ophuggere 

Du skal medbringe følgende til ophuggeren 

 • Legitimation: Sundhedskort, kørekort (der behøver ikke at være billede)
 • Fritagelse fra digital post brev fra kommunen (fås på borgerservice)
 • Registreringsattest på bilen
 • Underskrive tro- og loveerklæring hos ophugger. Hent tro- og erklæringen her

Den manuelle sagsbehandling tager ca. 14 dage

Læs mere om skrotning af bil

 

Nej, som udgangspunkt kan man ikke få udbetalt skrotningsgodtgørelse, hvis man ikke er senest registrerede ejer i Motorregisteret. Dette gælder dog ikke for ophuggere, der køber biler på forsikringsauktion.

Læs mere om skrotning af bil

Dieselordningen 2021 startede udbetaling den 6. april 2021 og lukkede for oprettelse af skrotningssager den 31. december 2021 kl. 24.00.

Ca. 62% af midlerne var udbetalt , da puljen lukkede.

 

Du kan enten kontakte den ophugger, du har valgt og høre om han kan gøre det eller du kan tage pladerne af og aflevere dem til et motorkontor eller en synshal med motorkontor.

Læs mere om skrotning af bil

Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Vælg sagstype “Bil skrottet i udlandet” og uploade den udenlandske skrotningsattest som dokumentation.

Læs mere om skrotning af bil

Du kan finde listen over godkendte ophuggere på Borger.dk

Alt efter om bilen er registreret i dit CPR. nr. eller din virksomheds CVR. nr. skal du logge på enten Borger.dk eller Virk.dk for at skrotte bilen

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Læs mere om skrotning af bil

Den, der står på skifteretsattesten som arving eller bobestyrer, kan oprette sagen. Under ejerforhold vælges “Jeg er bobestyrer/arving” og uploader skifteretsattesten som dokumentation.

Hvis du som privatperson er bobestyrer/arving
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Under ejerforhold vælges “Jeg er bobestyrer/arving” og uploader skifteretsattesten som dokumentation.

Hvis I som virksomhed er bobestyrer/arving
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Under ejerforhold vælges “Jeg er bobestyrer/arving” og uploader skifteretsattesten som dokumentation.

Læs mere om skrotning af bil

Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID.

Under ejerforhold skal du vælge “Jeg ejer bilen og kan fremvise dokumentation for dette” og upload dokumentation.

Læs mere om skrotning af bil

Du henvender dig til en ophugger og beder ham oprette sagen. Du skal medbringe dokumentation for din identitet.

Se listen med godkendte ophuggere

Læs mere om skrotning af bil

Dette betyder, at der allerede er oprettet en sag bilen. Hvis ophuggeren har oprettet sagen, kan du godkende som beskrevet herunder. Hvis du ikke kender til sagen bedes du kontakte os.

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Læs mere om skrotning af bil

Der kan gå op til 14 dage før udbetaling af skrotningsgodtgørelse finder sted. Beløbet er på 2200 kr. og udbetales til din NemKonto.

Læs mere om skrotning af bil

”Salgsbil med transport af krav på godtgørelse” betyder, at du har solgt bilen til ophugger. Denne har nu mulighed for at sælge bilen videre eller skrotte den indenfor 6 måneder.

Hvis du godkender skrotningsanmodningen, frasiger du dig skrotningsgodtgørelsen, som går til ophuggeren.

Du er dog ikke forpligtet til at gøre noget, hvis du ikke har en aftale med ophuggeren.

Hvis du er registreret som personlig ejer af bilen
Gå på borger.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” i punktet “Menu” i øverste højre hjørne. Tryk derefter på “Selvbetjening: Ansøg om skrotningsgodtgørelse”. Tryk på den grønne knap “Videre” og log ind med MitID. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Hvis bilen er indregistreret af en virksomhed
Gå på virk.dk og søg på “Skrotpræmie for bil” og vælg “Skrotpræmie for bil – Miljøstyrelsen” og tryk derefter på “Selvbetjening” og log ind med MitID Erhverv. Her finder du skrotningsanmodningen under “1. Godkend skrotningsanmodning”, som du kan afvise eller godkende.

Læs mere om skrotning af bil

Du skal som ejer af bilen henvende dig til panthaver og spørge, om du må skrotte bilen. Ophugger har ikke pligt til at sikre, at der ikke er pant i bilen, før han ophugger en bil for en anden ejer.

Genveje

Digitalskrotning - MST

Se Miljøstyrelsens informationssider om skrotning af biler og det digitale udbetalingssystem DUS

Ophuggere/forhandlere/autoværksteder

Gå til den digitale selvbetjeningsløsning, når en bil skal miljøbehandles

For autopphuggere

Gå til informationssider her på vores hjemmeside

For bilimportører

Se producentansvar for bilimportører

Batterier lovgivning

Se lovgivningen for bilbatterier. Batterier i importerede biler er omfattet af producentansvar

Biler lovgivning

Se regelsættet for både skrotning, miljøbehandling og producentansvar for biler

 • 80.387 biler
  blev skrottet i 2022
 • 77.426 bilejere
  modtog skrotningspræmie
 • 223 ophuggere
  miljøbehandlede bilerne
 • 76.982 ton
  blev sendt til genbrug eller genanvendelse