Spring til indhold
Lovgivning
Biler – lovgivning

Lovgrundlaget for biler og udtjente biler

Formålet med lovgivningen om producentansvar for biler er at mindske skrotbilers negative miljøpåvirkning, samt sikre, at der eksistere et sundt marked for miljøbehandling af de udtjente køretøjer. Lovgivningen tager udgangspunkt i EU-direktiv om udrangerede køretøjer (på engelsk End-of-Life Vehicles-ELV). Direktivet er implementeret i Danmark ved Miljøbeskyttelsesloven (MBL) og Bilskrotbekendtgørelsen. Skrotningsordningen og udbetaling af skrotningspræmie og incitamentsstrukturen indgår i denne lovgivning på bekendtgørelses niveau.

ELV-Direktivet

ELV-Direktivet

EU's Direktiv om End-of-Life Vehicles definerer det overordnede ansvar og reguleringsområde for alle aktører involveret i salg, skrotning, samt miljøbehandling og genanvendelse af automobiler (personbiler og varebiler)

Bilskrotbekendtgørelsen

Bilskrotbekendtgørelsen

Hovedbekendtgørelsen som er en sammenskrivning af de tidligere bekendtgørelser om producentansvar for biler og om miljøbidrag og skrotningsordningen. Sidstnævnte er en statsadministreret incitamentsordning for borgere m. fl i forbindelse med skrotning af udtjente biler.

Fra EU til DK

ELV-direktivet (End-of Life Vehicles) fastsætter fælles EU regler for håndtering af udtjente køretøjer. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse uhensigtsmæssig bortskaffelse af gamle biler.

Producentansvaret har hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) og er udmøntet i den såkaldte Bilskrotbekendtgørelse.

Lovgivningen gælder for alle producenter og importører, som bringer person (M1) – og varebiler (N1) i omsætning i Danmark. Derudover er også autoophuggere, bilforhandlere, genvindingsvirksomheder og borgere mfl. reguleret ved dele af regelsættet.

 

Genveje

EU-lovgivning om producentansvar for biler

Besøg EU-kommissionens hjemmeside for producentansvar for biler hvor du kan finde lovdokumenter, resume af formål og gældende miljømål. Det er også her, hvor kommende tiltag og lovrevisioner publiceres

Lovgivning for batterier

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for batterier

Lovgivning for elektronik

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr

Lovgivning om engangsplast

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for engangsplast

Lovgivning om emballage

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for emballage