Spring til indhold
Produkter og ansvar

Hvilke produkter er omfattet?

Råstoffer, materialeforbrug og kemiske indholdsstoffer er det centrale omdrejningspunkt i producentansvarslovgivningen. For hvert produktområde findes et regelsæt til at afgøre, om I som virksomhed, er omfattet af reglerne. Den officielle myndighedsvurdering af, om produkter er omfattede eller ej, benævnes "Scoping"

Elektronik

Elektronik

Elektrisk og elektronisk udstyr og produkter, der virker ved strøm

Se hvilke produkter der er omfattet
Batterier

Batterier

Alle batterier fordelt på tre typer af batterier

Se hvilke batterier der er omfattet
Biler

Biler

To typer af nye og brugte importerede biler

Se hvilke biler der er omfattet
Mobil navigation

Produkter

Har I styr på det?

Producentansvaret er begrundet i brugen og genudnyttelsen af de materialer og stoffer, som indgår i produktionen af elektronik, batterier og biler. Det er derfor med udgangspunkt i jeres produkter, at I som producenter eller importører bliver omfattet af producentansvaret.

Se den grundlæggende lovgivning her

Undtagelser

Alle produkter indenfor produktgrupperne elektronik, batterier og biler er i udgangspunktet omfattet af producentansvar. Men der findes enkelte undtagelser for hvert producentansvarsområde. Hovedparten af undtagelserne skyldes, at produktet er omfattet af anden tilsvarende lovgivning.

Alle undtagelser er beskrevet under hvert produktområde ovenfor og vil også kunne afprøves gennem vores test.

Genveje

DPA Produktvurderinger (scoping)

Se oversigt over udvalgte produkter og produktgrupper som er vurderet i forhold til producentansvaret

Mærkningsreglerne

Se reglerne for omfattede produkter og hvordan de skal mærkes med et særligt piktogram

Produkterne og lovgivningen

Få overblik over, hvordan lovgivningen hænger sammen overordnet og for det enkelte produkt