Spring til indhold
Produkter

Mærkning af emballage

Plast- og kompositemballager har nogle klassificeringskoder og mærkningsregler som viser, hvilken plasttype eller blandingsmateriale emballagen er produceret af. Mærkningen skal lette materialesorteringen, når emballagernes indsamles som affald og med henblik på at blive genanvendt.

Ikke et krav

Emballage, som bliver markedsført her i landet, kan vælge at påføres en mærkning om emballagematerialernes art. I andre EU-lande er denne mærkning et krav.

Mærkningskoder for emballage

A. Tal- og forkortelsessystem for ikke-kompositmaterialer

Materiale
Forkortelse *)
Symbol og talkode
Polyethylen terephtalat
PET
Polyethylen med høj massefylde
HDPE
Polyvinylchlorid
PVC
Polyethylen med lav massefylde
LDPE
Polypropylen
PP
Polystyren
PS

Plast Øvrige/komposit
Bølgepap
Andet pap
PAP
PAP
20
21
Papir
PAP
22
Stål
FE
40
Aluminium
ALU
41
Træ
FOR
50
Kork
FOR
51
Bomuld
TEX
60
Jute
TEX
61
Farveløst glas
GL
70
Grønt glas
GL
71
Brunt glas
GL
72

(*) Forkortelserne skal skrives med store bogstaver.

 

B. Tal- og forkortelsessystem for kompositmaterialer

Materialer
Talkode
Papir og pap/forskellige metaller
80
Papir og pap/plast
81
Papir og plast/aluminium
82
Papir og pap/blik
83
Papir og pap/plast/aluminium
84
Papir og pap/plast/aluminium/blik
85
Plast/aluminium
90
Plast/blik
91
Plast/forskellige metaller
92
Glas/plast
95
Glas/aluminium
96
Glas/blik
97
Glas/forskellige metaller
98

Forkortelse: Ved forkortelse af kompositmaterialer skrives C plus
forkortelsen for det fremherskende materiale. Forkortelsen skal
skrives med store bogstaver.
Eksempel: C/PAP.

Hvis emballage påføres mærkning, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Mærkningen skal ske med angivelse af både forkortelser og talkoder.
  2. Mærkningen skal ske på selve emballagen eller på en etiket, der anbringes på emballagen.
  3. Mærkningen skal være umiddelbart synlig og let læselig.
  4. Mærkningen skal have en passende varighed og holdbarhed, også efter emballagens åbning.

Kilde: Bilag 4 i Bekendtgørelse nr. 1271 af 06. juni 2021 om visse krav til emballager