Spring til indhold
Produkter

Mærkning af engangsplast

Mærket, som viser en død havskildpadde sammen med et henkastet produkt af engangsplast, skal: - Oplyse om indhold af plast, korrekt bortskaffelse af produkterne, eller hvordan uhensigtsmæssig afskaffelse undgås, samt om konsekvenser for miljøet ved henkastning. - Bidrage til forbrugeroplysning ved valg af produkter eller adfærd. - Være synligt, klart læselig og uudsletteligt og placeres på selve produktet eller dets emballage. Produkter af engangsplast skal per 3. juli 2021 være mærket med et af nedenstående piktogrammer og efter retningslinierne.

Produkter og mærkning

Cigaretfiltre

Filtre som anvendes sammen med tobak , herunder filtercigaretter skal mærkes med dette piktogram.

Download billedfiler

Hygiejnebind

Bind, , tamponer og tamponhylstre skal anvende dette piktogram

Vådservietter

Servietter indeholdende væske til personlig pleje og rengøring af enheder

Drikkebægre

Alle drikkevarekopper, -glas eller -beholdere med et indhold af plast

Drikkebægre

Alle drikkevarekopper, -glas eller -beholdere af 100% plast

Drikkebægre

Alle drikkevarekopper, -glas eller -beholdere af 100% plast må ikke henkastes i naturen.

Se specifikation af mærkningsreglerne

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2151 af 17. december 2020 om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning.

EU-kommissionens forordning (med korrektionsblad)

Oplysningspligt

Produkter med mærkningspligt er også omfattet af en tilhørende oplysningspligt. Det indebærer, at I som producentansvarlig virksomhed, via standardtekster på jeres produkter, skal informere jeres kunder om konsekvenserne af henkastet affald. Derudover indebærer oplysningspligten, at I er med til at finansiere lokale eller nationale oplysningstiltag, der opfylder følgende formål:

Oplysning om:

  • Tilgængelige genbrugelige alternativer, genbrugssystemer og affaldshåndteringsmuligheder for engangsplastprodukter, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering. (fx. offentlige skraldespande, udlevering af lomme-askebægre mv.)
  • Den belastning på miljøet, navnlig på havmiljøet, som henkastet plastaffald og anden uhensigtsmæssig affaldsbortskaffelse medfører.
  • Konsekvenserne af uhensigtsmæssige former for affaldsbortskaffelse af engangsplastprodukter for kloaknettet.

Oplysnings-og oprydningspligten finansieres helt eller delvist gennem det årlige gebyr, som betales til den nationale myndighed.

Læs om fastsættelse af gebyrbetaling

Er I i tvivl om retningslinier for mærkningsreglerne og den praktiske udformning?

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som producent eller importør i producentansvarsregistret

Læs om tobaksfiltre

Læs om cigaretfiltre og filtre til tobak underlagt producentansvar for engangsplast

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Engangsplast – lovgivning

Se lovgrundlaget for producentansvar for tobaksfiltre (engangsplast)

Engangsplast - produkt-scoping

Se hvilke typer af produkter af engangsplast der er omfattet og hvilke undtagelser der findes (scoping).

Engangsplast mærkning

Se mere om mærkningskrav på engangsplast

Et skodfrit Danmark

Se Miljøministeriets kampagne mod henkastning af cigaretfiltre

Emballage

Se også producentansvar for Emballage

Europæiske Registre

Se de øvrige EU-producentansvarsregistre