Spring til indhold
Statistik
Batterier (BAT)

Udviklingen i de totalt markedsførte, indsamlede og behandlede mængder batterier

Her viser vi udviklingen i de totale markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af batterier i en 5-årig periode. På de følgende sider, viser vi data for seneste indberetningsår per batteritype og udviklingen siden producentansvarets indførsel for batterier i Danmark.

Total mængder af batterier afsat, indsamlet og sendt til behandling

ÅrMarkedsførtIndsamletSendt til behandling
201829117.44624466.55624100.343
201928959.9422263.62321703.423
202028609.09715881.48315157.563
202139983.08117183.9536872.51
202244403.5659817.9227092.2570000001

Hovedtal for alle batterityper: Bilbatterier, Bærbare batterier og Industribatterier som er afsat på det danske marked sammenholdt med mængden af udtjente batterier som blev indsamlet og sendt til behandling i årene 2018-2022

Statistik batterier

Markedsførte batterier

Se mængden af batterier pr. type, som er afsat på det danske marked i 2022 og udviklingen i de markedsførte mængder.

Indsamlede batterier

Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.

Kommunalt indsamlede batterier

Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.

Forskel -markedsførte og indsamlede batterier

Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.

Behandlede Batterier

Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.

Miljømål for batterier

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.