Spring til indhold
Batterier (BAT)
Forskel -markedsførte og indsamlede batterier

Forskellen mellem mængden af markedsførte og indsamlede batterier

Her vises forholdet mellem, hvor mange batterier der sættes på markedet i forhold til hvor mange, der samles ind igen, når de er udtjente. Det er hensigten, at forskellen mellem søjlerne gradvist skal blive mindre, da det vil betyde, at producenter, deres kollektive ordninger og nationalstaten varetager deres tilbagetagningspligt af de brugte batterier, samt dermed sikre miljøbehandling af materialeressourcerne til nye batterier.

Bærbare batterier

Bil batterier

Indsamlingsprocent

På baggrund af de markedsførte mængder beregnes indsamlingsprocenten som er fastsat som et miljømål i producentansvarslovgivningen (Se menupunktet EU-mål, samt beregningsmetode.)
Der ses en stigning i indsamlingen af bærbare batterier og bilbatterier, til gengæld er indsamlingen af industribatterier faldet.I forhold til indsamlingsprocenten bliver den forbedrede indsamling af bærbare batterier udjævnet af en tilsvarende stigning i de markedsførte mængder.

EU-miljømål

Fra og med 26. september 2016 er der i batteridirektivet fastsat et indsamlingsmål for batterier på 45% mod de 25%, som var målsætningen fra 2012.

Industri batterier

Statistik batterier

Markedsførte batterier

Se mængden af batterier pr. type, som er afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen i de markedsførte mængder.

Indsamlede batterier

Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.

Kommunalt indsamlede batterier

Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.

Forskel -markedsførte og indsamlede batterier

Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.

Behandlede Batterier

Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.

Miljømål for batterier

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.