Spring til indhold
Batterier (BAT)
Miljømål for batterier

EUs miljømål for batterier

Danmarks og importørernes opfyldelse af de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.

Indsamlingsprocent i Danmark i 2022

Bærbare BATTon
Gennemsnit af 3 års markedsført: 
År 20194032.162
År 20204931.795
År 20215105.798
3/14069.755
Gennemsnit4689.9183333333
Totalt indsamlet 20222578.44
DK-indsamlingsprocent55%

Opnåelse af EU's indsamlingsmål

 DK-resultat 2022EU-mål 2022
Bærbare batterier55%45%

Genanvendelse af batterier og EU-mål pr. stofgruppe

Procentmål for miljøbehandling
2022 i %
Genanvendt
DK-resultat %
Genanvendt
EU-mål %
Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid)%50%
Bly syre93%65%
Nikkel cadmium87%75%
Andre67%50%

Direktiv 2006/66/EF definerer målene for indsamlingsprocenterne og for genanvendelseseffektiviteten for batterier og akkumulatorer.

Mål for indsamlingsprocenten for bærbare batterier og akkumulatorer er: 45 % inden september 2016.

Genanvendelsesffektivitet skal være opfyldt for tre typer batterier senest den 26. september 2011. Genanvendelsesprocesser skal opnå følgende minimums genanvendelseseffektivitet:

  • Blysyrebatterier og -akkumulatorer
    Genanvendelseseffektivitet på 65 %  af gennemsnitsvægten.
  • Nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer
    Genanvendelseseffektivitet på 75 % af gennemsnitsvægten.
  • Andre batterier og akkumulatorer
    Genanvendelseseffektivitet på 50 % af gennemsnitsvægten.

Bly- og cadmiumgenanvendelse (raten for genanvendt indhold) skal udføres i den højest mulige grad, det er teknisk muligt, samtidig med at alt for store omkostninger undgås i henhold til direktiv 2006/66/EF.

Statistik batterier

Markedsførte batterier

Se mængden af batterier pr. type, som er afsat på det danske marked i 2022 og udviklingen i de markedsførte mængder.

Indsamlede batterier

Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.

Kommunalt indsamlede batterier

Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.

Forskel -markedsførte og indsamlede batterier

Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.

Behandlede Batterier

Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.

Miljømål for batterier

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.