Spring til indhold
Batterier (BAT)
Miljømål for batterier

EUs miljømål for batterier

Danmarks og importørernes opfyldelse af de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.

Indsamlingsprocent 2021

Bærbare BATTon
Gennemsnit af 3 års markedsført: 
År 20184474.257
År 20194033.966
År 20204932.994
3/13441.217
Gennemsnit4480.4056666667
Totalt indsamlet 20202654.719
DK-indsamlingsprocent59%

Indsamlingsmål

 DK-resultat 2020EU-mål 2020
Bærbare batterier59%45%

Genanvendelse af batterier og EU-mål pr. stofgruppe

Procentmål for miljøbehandling
2020 i %
Genanvendt
DK-resultat %
Genanvendt
EU-mål %
Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid)100%50%
Bly syre82%65%
Nikkel cadmium81%75%
Andre58%50%

Statistik batterier

Markedsførte batterier

Se mængden af batterier pr. type ,som er afsat på det danske marked i 2021 og udviklingen i de markedsførte mængder.

Indsamlede batterier

Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.

Kommunalt indsamlede batterier

Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.

Forskel -markedsførte og indsamlede batterier

Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.

Behandlede Batterier

Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.

Miljømål for batterier

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.