Spring til indhold
Batterier (BAT)
Indsamlede batterier

Indsamlede mængder af batterier

Mængden af indsamlede bærbare batterier fra kommunerne, samt totalt indsamlet mængde fordelt på industri batterier, bilbatterier og bærbare pr. indsamlingskanal pr. år og samlet udvikling over år.

Indsamlede batterier pr. type og indsamlingskanal

ÅrKategoriKommunal indsamlingKollektiv indsamlingProducent indsamlingTotal
2020Bærbare batterier2535.144111.8797.7162654.739
2020Industri batterier03906.891139.6845046.574
2020Bil batterier05535.4322791.7178327.149
2021Bærbare batterier2508.33111.3390.9172620.586
2021Industri batterier07146.5071792.3258938.832
2021Bil batterier05555.64270.3225625.964
2019Bærbare batterier2167.58679.7671.5062248.859
2019Bil batterier09539.0662781.0812320.146
2019Industri batterier06496.2791299.4447795.723
2017Bærbare batterier1893.74562.326.9411982.986
2017Industri batterier08134.4021195.8429330.244
2017Bil batterier08421.0474077.22112498.268
2018Bærbare batterier1860.358111.0527.0551978.465
2018Industri batterier07268.9971722.068991.057
2018Bil batterier010504.3113018.59813522.909
2016Bærbare batterier1584.14378.03818.7031680.884
2016Industri batterier05921.691138.9317060.621
2016Bil batterier07354.8433128.34510483.188
2015Bærbare batterier1462.152122.621.6321586.404
2015Industri batterier07185.056157.6067342.662
2015Bil batterier04828.8524547.2079376.059
2014Bærbare batterier1415.50866.25450.5211532.283
2014Industri batterier06287.9737.1547025.054
2014Bil batterier07542.3833148.75410691.137
2012Bærbare batterier1370.109103.15727.661500.926
2012Industri batterier06060.26687.8076148.073
2012Bil batterier05637.6733708.0039345.676
2013Bærbare batterier1310.09561.22126.6711397.987
2013Industri batterier08352.269759.5019111.77
2013Bil batterier05205.093288.9498494.039
I alt

Indsamlede mængder batterier

Tilbagetagne eller indsamlede mængder er betegnelsen for de mængder udtjente batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har indsamlet eller taget tilbage i det foregående kalenderår.

Indsamlede mængder registreres pr. type og repræsenterer ikke nødvendigvis tilbagetagning af egne tidligere markedsførte batterier.

Producenten/importøren eller dennes kollektive ordning skal angive, hvor stor en del af batterierne, der er tilbagetaget fra hhv.
Kommunale indsamlingssteder (gælder kun bærbare batterier)
Kollektiv ordnings egne indsamlingssteder (gælder også industri- og bilbatterier)
Egen indsamling fx. detailhandel og autoforhandlere (gælder også industri- og bilbatterier)

Udvikling i samlet indsamlet mængde batterier pr. type

Kommunernes indsamling af bærbare batterier

SKAT og bærbare batterier

Der er indført en ekstra betaling på bærbare batterier, som importeres til og markedsføres i Danmark. Betalingen skal dække kommunernes omkostninger ved indsamling af brugte batterier fra borgerne. Betalingen opkræves af Skattestyrelsen som det kendes fra punktafgifter. Det betyder, at producenter og importører skal indberette mængderne af de markedsførte bærbare batterier til Skattestyrelsen én gang om året, hvorefter Skattestyrelsen overfører data for de indberettede mængder til DPA. De solgte mængder af bærbare batterier rapporteres til Skattestyrelsen og de to andre batterityper rapporterer producenter/importører direkte til DPA.

Producenterne indsamler bærbare batterier via kommunale indsamlingssteder. Derudover indsamles også batterier via kollektive ordningers indsamlingssteder og via producenternes egen indsamling.

Statistik batterier

Markedsførte batterier

Se mængden af batterier pr. type ,som er afsat på det danske marked i 2021 og udviklingen i de markedsførte mængder.

Indsamlede batterier

Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.

Kommunalt indsamlede batterier

Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.

Forskel -markedsførte og indsamlede batterier

Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.

Behandlede Batterier

Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.

Miljømål for batterier

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.