Spring til indhold
Batterier (BAT)
Indsamlede batterier

Indsamlede mængder af batterier

Mængden af indsamlede bærbare batterier fra kommunerne, samt totalt indsamlet mængde fordelt på industri batterier, bilbatterier og bærbare pr. indsamlingskanal pr. år og samlet udvikling over år.

Indsamlede batterier pr. type og indsamlingskanal

ÅrKategoriKommunal indsamlingKollektiv indsamlingProducent indsamlingTotal
2020Bærbare batterier2513.501110.8817.7162632.098
2020Industri batterier03906.891139.6845046.574
2020Bil batterier05535.4322791.7178327.149
2019Bærbare batterier2145.42878.9191.5062225.853
2019Bil batterier07337.8932781.0810118.973
2019Industri batterier05258.4351299.0966557.531
2017Bærbare batterier1838.4660.13726.4361925.033
2017Industri batterier05992.9221194.6257187.547
2017Bil batterier07235.5162921.43110156.947
2018Bærbare batterier1830.122109.2126.7551946.089
2018Industri batterier05821.7171274.8057096.522
2018Bil batterier07544.2683018.08810562.356
2016Bærbare batterier1528.25475.50618.4551622.215
2016Industri batterier04238.2321137.0735375.305
2016Bil batterier05413.2263127.8418541.067
2015Bærbare batterier1379.701118.4021.511499.613
2015Industri batterier05179.709157.195336.899
2015Bil batterier04195.6313290.0457485.676
2014Bærbare batterier1325.4461.19350.3521436.985
2014Industri batterier04400.126724.5555124.681
2014Bil batterier05563.8763148.7548712.63
2011Bærbare batterier1267.692112.15116.9741396.817
2011Industri batterier05002.26558.6295060.894
2011Bil batterier04525.1843811.7598336.943
2012Bærbare batterier1252.25794.41226.2511372.92
2012Industri batterier03610.05975.9613686.02
2012Bil batterier03736.7063696.5677433.273
2013Bærbare batterier1176.49554.14626.4551257.096
2013Industri batterier06154.038754.0986908.136
2013Bil batterier03488.1463287.7746775.92
I alt

Indsamlede mængder batterier

Tilbagetagne eller indsamlede mængder er betegnelsen for de mængder udtjente batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har indsamlet eller taget tilbage i det foregående kalenderår.

Indsamlede mængder registreres pr. type og repræsenterer ikke nødvendigvis tilbagetagning af egne tidligere markedsførte batterier.

Producenten/importøren eller dennes kollektive ordning skal angive, hvor stor en del af batterierne, der er tilbagetaget fra hhv.
Kommunale indsamlingssteder (gælder kun bærbare batterier)
Kollektiv ordnings egne indsamlingssteder (gælder også industri- og bilbatterier)
Egen indsamling fx. detailhandel og autoforhandlere (gælder også industri- og bilbatterier)

Udvikling i samlet indsamlet mængde batterier pr. type

Kommunernes indsamling af bærbare batterier

SKAT og bærbare batterier

Der er indført en ekstra betaling på bærbare batterier, som importeres til og markedsføres i Danmark. Betalingen skal dække kommunernes omkostninger ved indsamling af brugte batterier fra borgerne. Betalingen opkræves af SKAT, som det kendes fra punktafgifter. Det betyder, at producenter og importører skal indberette mængderne af de markedsførte bærbare batterier til SKAT én gang om året, hvorefter SKAT overfører data for de indberettede mængder til DPA. De solgte mængder af bærbare batterier rapporteres til SKAT og de to andre batterityper rapporterer producenter/importører direkte til DPA.

Producenterne indsamler bærbare batterier via kommunale indsamlingssteder. Derudover indsamles også batterier via kollektive ordningers indsamlingssteder og via producenternes egen indsamling.

Statistik batterier

Markedsførte batterier

Se mængden af batterier pr. type ,som er afsat på det danske marked i 2020 og udviklingen i de markedsførte mængder.

Indsamlede batterier

Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.

Kommunalt indsamlede batterier

Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.

Forskel -markedsførte og indsamlede batterier

Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.

Behandlede Batterier

Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.

Miljømål for batterier

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.