Spring til indhold
Produkter og ansvar
Batterier

Producentansvar for batterier

Batterier og akkumulatorer spiller en afgørende rolle for at sikre, at mange dagligt anvendte produkter, apparater og tjenester fungerer korrekt. De udgør derfor en uundværlig energikilde i vores samfund. Men ikke alle batterier indsamles og genanvendes korrekt, når de er udtjente, hvilket øger risikoen for at frigive farlige stoffer og udgør et spild af ressourcer. Mange af komponenterne i batterier kan genanvendes, så man både undgår udledning af farlige stoffer i miljøet og samtidig levere værdifulde materialer til vigtige produkter og produktionsprocesser i Europa.

Ny lovgivning

Batteriforordningen - nye kategorier fra august 2025

EU's batteriforordning er trådt i kraft. Det betyder, at senest august 2025 skal batterier registreres i nye batterikategorier i producentansvarsregistret, miljømålene skærpes og der bliver indført batteripas og godkendelsesprocedurer for producenter såvel som kollektive ordninger. Forordningen skal være fuldt implementeret og trådt i kraft senest februar 2027.

Se batteriforordning og nye kategorier

Hvem har producentansvaret?

Miljølovgivningen vedrørende batterier og akkumulatorer indebærer et producentansvar, som betyder, at hvis I som virksomhed producerer eller importerer batterier for at sælge dem videre i Danmark, skal I bidrage til organisere og finansiere tilbagetagning og håndtering af batterierne, også når disse er udtjente. Som producent eller importør skal virksomheden være registreret i et register og hertil årligt indberette den volumen, som afsættes i medlemslandet.

I Danmark administreres reglerne om producentansvar af DPA.

Producent eller importør?

Hvis I som virksomhed fremstiller eller får andre til at fremstille et batteriprodukt i eget navn/varemærke, ifalder virksomheden producentansvaret, herunder registrerings-, tilbagetagnings- og indberetningspligten for de batterier, som er afsat i Danmark.

Hvis virksomheden køber batterier fra et EU land eller et ikke-EU land og indfører dem i Danmark med henblik på at afsætte produktet til en forhandler eller en slutbruger, er  virksomheden importør og har registrerings- og indberetningspligten i Danmark. Virksomheden har også tilbagetagningspligten for produktet i Danmark.

Producenter og importører bliver samlet benævnt “producent”, da regelsættet er ens og gælder for begge virksomhedsformer

Hvilke produkter er omfattet?

Alle typer af batterier med få undtagelser

Producentansvaret vedrører alle batterier. I registrerings- og indberetnings øjemed er batterierne dog inddelt efter typerne bilbatterier, bærbare batterier og industribatterier og stofgrupperne bly, cadmium, kviksølv og andre.

Det er vigtigt at I som virksomhed forholder jer til, hvilken type batterier I markedsfører, da både registrerings- og indberetningskravet er baseret på denne klassifikation af batterierne, ligesom der er forskellige regler alt efter hvilken type af batterier I markedsfører.

Tjek

Er jeres virksomhed omfattet af producentansvar?

Vi kan hjælpe jer med at finde ud af, hvorvidt jeres virksomhed og de produkter I sælger, er omfattet af producentansvar.

Tjek om I er omfattet

Definition og kriterier

 • Blysyre
 • Nikkel Cadmium (NiCd)
 • Andre (her især Lithium) (Li)

Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål

ELLER

anvendes til fremdrift i enhver form for elektriske køretøjer.

Eksempler: Nød- eller backupstrømforsyning på hospitaler. Fremdriftbatteri i el-bil, el-cykel, elektrisk kørestol, løbehjul.

 • Blysyre
 • Nikkel Cadmium (NiCd)
 • Andre

Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til start af motorer, lygter og tændingsanlæg samt batterier der i form og størrelse ligner startbatterier.

Eksempler: Tændingsbatteriet til bilen. Batterier der giver strøm til almindeligt forbrug i campingvogne.

HUSK! Ved indberetning skal bilbatterier, der sidder i importerede biler indberettes særskilt med sin vægt i kg.

 • Kviksølv (Zink, Kviksølv Oxid, Sølv Oxid oftest knapceller)
 • Blysyre
 • Nikkel Cadmium (NiCd)
 • Andre (Herunder Lithium (Li))

Ethvert batteri der er forseglet, kan ligge i en hånd, vejer under 3 kg*, og som IKKE er et industribatteri eller bilbatteri.

Eksempler: Alle såkaldte forbrugerbatterier (AA og AAA batterier, knapceller og batterier i mobiltelefoner og de fleste andre forbrugerprodukter).

*) Tommelfingerregel for vægtgrænse, som skal anvendes sammen med de andre kriterier.

Se hvad der er særligt for bærbare batterier

Hvis I importerer elektriske produkter eller biler, har I særskilt producentansvar for batterier heri

Hvad skal vi gøre?

Som producentansvarlig virksomhed er der krav, som I selv skal sørge for at opfylde, mens andre opgaver kan overlades til andre. I nedenstående liste kan I se, hvad I som virksomhed selv skal gøre, og hvad øvrige aktører, eksempelvis kollektive ordninger kan gøre på jeres vegne.

Bemærk at, det i denne sammenhæng udelukkende betyder, at andre kan udføre opgaven på jeres virksomheds vegne, ikke at I som virksomhed er fritaget for producentansvaret.

 • Mærkning
  Alle batterier skal være mærket med piktogram med overkrydset skraldespand. Dertil visse krav om tungmetalindhold og kapacitet.

  Produkter Mærkning
 • Registrering
  Oprette registrering i det nationale register i DPA for lovligt at sælge batterierne. Import af bærbare batterier skal også registreres hos Skattestyrelsen. Denne registrerings bruges fordi kommunerne skal have betaling for at sikre indsamling af udtjente batterier.

  Om registreringen
 • Information
  Informere slutbrugere om korrekt håndtering af batterierne, også når de er udtjente, herunder afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente batterier.

  Om information
 • Indberetning
  Indberette oplysninger til DPA om mængden af afsatte batterier i Danmark, samt indsamlingen og håndteringen af de udtjente batterier.

  Om indberetningen
 • Finansiering og økonomi
  Oprettelsesgebyr og årligt gebyr. Tillægsafgift for bærbare batterier til Skattestyrelsen. Batterimærkning og afholdelse af informationskampagner.

  Økonomi

Pligterne kan varetages af producenten eller importøren selv (individuelt ansvar) eller producenten/importøren kan vælge at varetage ansvaret sammen med andre producenter eller importører. Dette kaldes kollektive ordninger.

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som ny producent i producentansvarsregistret

Særligt for bærbare batterier

Se hvad du skal være opmærksom på ved de særlige registrerings- og indberetningskrav krav for bærbare batterier

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Producentordninger

Se information om Bemyndiget Repræsentant (BR) samt Kollektive- og Individuelle ordninger

Andre aktører

Se hvilke andre aktører udover producenter og importører og myndigheder, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Årlig indberetning

Se mere om den årlig indberetning af batterier

Lovgivning på batteri området

Se lovgrundlaget for producentansvar for batterier

Undtagelser

Se hvornår batterier kan undtages fra producentansvar

Mærkning af produkter

Se hvilke krav der er til mærkning af batterier

Dokument: Design af produkter

Se hvilke krav der er til design af udstyr med batterier

Beslutningsværktøj batterier

Se hvilken kategori batteriet tilhører. Tag testen

Håndtering af elektronikaffald og batterier

Se mere om hvordan elektronikaffald og udtjente batterier skal indsamles og håndteres

 • 800.000
  Ton bilbatterier
 • 190.000
  Ton industribatterier
 • 160.000
  Ton bærbare batterier
 • Så mange batterier importeres hvert år til Europa