Spring til indhold
Batterier

Særligt for bærbare batterier

Hvis I som virksomhed fremstiller eller indfører og videreforhandler bærbare batterier i Danmark, skal I være opmærksom på, at registrering skal først foretages hos Erhvervsstyrelsen (en gang) og derefter foretages årlig indberetning til Skattestyrelsen. Når DPA modtager jeres indberetning af hvor mange kg, I har afsat i Danmark, bliver jeres registrering oprettet samtidig. Husk at underskrive Bekræftelsen

Hvorfor og hvordan?

Som nævnt medfører producentansvar, at den som fremstiller eller indfører batterier også har ansvaret for batterierne, når de er udtjente og skal indsamles med henblik på miljøbehandling og genanvendelse. Ansvaret for indsamling og behandling kan varetages af producenten selv eller ved at anvende en kollektiv ordning. I Danmark er der for de forskellige batterityper valgt lidt forskellige måder, som indsamlingen af de udtjente batterier skal foregå på.

 

Borgernær indsamling af bærbare batterier

Kommunerne er ansvarlige for at indsamle bærbare batterier fra borgerne. Kommunerne SKAL etablere indsamlingsordninger i borgernes nærhed. fx ved husstanden eller i opstillede kuber. Indsamling alene på genbrugspladsen er altså ikke tilstrækkeligt.

Kommunerne skal have betaling for dette arbejde, og derfor er Skattestyrelsen involveret i denne del af producentansvaret. Det betyder, at i modsætning til øvrige produktgrupper omfattet af producentansvar, da skal jeres registrering foretages hos Erhvervsstyrelsen, og de fremtidige årlige indberetninger af markedsførte bærbare batterier foregå via Skattemyndighederne, som efterfølgende overfører de markedsførte mængder til DPA.

Sådan gør I: Registrering og indberetning af bærbare batterier

Producenter og importører skal registrere sig hos både DPA for producentansvar og hos Erhvervsstyrelsen vedrørende indberetnings- og betalingspligt til Skattestyrelsen for markedsførte bærbare batterier.

For at bærbare batterier kan oprettes som punkt i jeres erhvervsmappe hos Skattestyrelsen, skal I foretage en registrering via virk.dk – hos Erhvervsstyrelsen.

Se Vejledning til registrering Skattestyrelsen

Benyt dette link til selv-betjeningsløsningen og hav jeres MitID Erhverv parat:

24.054 -Registrering for indberetning af bærbare batterier

 

Bærbare batterier indberettes til Skattestyrelsen i perioden 1. januar til 15. februar .
Husk at indberetningen skal være i kg.

  • Efter udløbet af et kalenderår skal I indberette mængden i kg, som er solgt i Danmark i kalenderåret.
  • Den årlige indberetning af jeres markedsførte mængder skal I foretage via jeres erhvervsmappe under menuen: Punktafgifter – Miljø- Bærbare batterier.
  • Skattestyrelsen overfører jeres indberettede mængder til DPA omkring d. 15. marts..

Se muligheder for afdrag, vejledning eller gå til indberetning hos Skattestyrelsen:

Dette afsnit beskriver reglerne om opkrævning af betaling for markedsførte mængder af bærbare batterier og akkumulatorer.

Afsnittet indeholder:

Gebyrsats hos Skattestyrelsen

Udover administrationsgebyret, som betales til DPA. De årlige gebyrsatser for den betaling som vedrører kommunernes indsamling af bærbare batterier og som I bliver opkrævet af Skattestyrelsen offentliggøres hvert år på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her er de seneste satser til Skattestyrelsen:

Betaling til Skattestyrelsen 2024
5,97 kr. per markedsført kg

Betaling til Skattestyrelsen 2023
5,72 kr. per markedsført kg

Betaling til Skattestyrelsen 2022
5,20 kr. per markedsført kg

Betaling til Skattestyrelsen 2021
5,44 kr. per markedsført kg

Betaling til Skattestyrelsen 2020
5,40 kr. per markedsført kg

 

Bærbare batterier

Afmelding hos Skattestyrelsen

Hvis jeres virksomhed stopper med at importerer bærbare batterier, er det vigtigt, at I også afmelder jer for bærbare batterier hos Skattestyrelsen. Uden afmelding dér, bliver jeres virksomhed genoprettet for bærbare batterier i producentansvarsregistret ved næste dataoverførsel fra Skattestyrelsen.

Se hvordan i vejledning om bærbare batterier og Skattestyrelsen

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som ny producent i producentansvarsregistret

Særligt for bærbare batterier

Se hvad du skal være opmærksom på ved de særlige registrerings- og indberetningskrav krav for bærbare batterier

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Producentordninger

Se information om Bemyndiget Repræsentant (BR) samt Kollektive- og Individuelle ordninger

Andre aktører

Se hvilke andre aktører udover producenter og importører og myndigheder, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Årlig indberetning

Se mere om den årlig indberetning af batterier

Lovgivning på batteri området

Se lovgrundlaget for producentansvar for batterier

Undtagelser

Se hvornår batterier kan undtages fra producentansvar

Mærkning af produkter

Se hvilke krav der er til mærkning af batterier

Dokument: Design af produkter

Se hvilke krav der er til design af udstyr med batterier

Beslutningsværktøj batterier

Se hvilken kategori batteriet tilhører. Tag testen

Håndtering af elektronikaffald og batterier

Se mere om hvordan elektronikaffald og udtjente batterier skal indsamles og håndteres