Spring til indhold
Lovgivning
Emballage lovgivning

Lovgivning om emballage

Her finder I de bestemmelser om emballage, som vedrører EU-lovgivningen og den danske implementering heraf. Overordnet er emballage-direktivet implementeret med hjemmel i den danske miljøbeskyttelseslov (MBL), mens de nærmere bestemmelser implementeres på bekendtgørelsesniveau.

Emballagedirektivet

Emballagedirektivet

EU's reviderede emballagedirektiv om krav til udvidet producentansvar, produktdesign, forbrugsreduktion og opnåelse af miljømål for genanvendelse af brugte emballagematerialer.

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse - Implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvars-ordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage.

Emballage - Registrerings- bekendtgørelsen

Emballage - Registrerings- bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage, herunder implementeringen af producentansvar. Bekendtgørelsen udgør første del af den danske implementering af Emballage-direktivet.

Bekendtgørelse om visse krav til emballager

Bekendtgørelse om visse krav til emballager

Den danske bekendtgørelse om visse krav til emballager er stadig i kraft og har definitionsafsnit som vedrører både registrerings-bekendtgørelsen for emballage og bestemmelserne for engangsplast.

Forenklet tidsplan for producentransvaret for emballage

Forskellige omstændigheder har medført at tidsplanen for implementeringen af producentansvaret for emballage er blevet forskudt, derfor viser vi nedenfor en ny og forenklet tidsplan.


I som allerede er omfattet af producentansvaret for emballage, skal foretage den lovpligtige registrering og indberette de forventede markedsførte mængder .

Den lovpligtige registrering

Åbningen af producentansvarsregistret for emballage er udskudt fra 1. januar til forventeligt 1. april 2024. Det betyder, at I som allerede markedsfører emballage i Danmark, skal foretage jeres registrering i DPA’s producentansvarsregister fra 1. april og senest  31. august 2024. De endelige bestemmelser for registrering og indberetning afhænger af indholdet af den kommende lovgivning på området.

Indberetning og beregning af miljømål

Med revideringen af emballagedirektivet er også fulgt ændringer i kravene til mængdeindberetning. Kravene er mere komplicerede end for de øvrige producentansvarsområder. Nedenstående bestemmelse fra EU beskriver i detaljer krav til indberetning og beregningsmetoder for miljømål.

 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/665 af 17. april 2019 om ændring af beslutning 2005/270/EF om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet

Genveje

EUs informationssider om emballage

EU kommissionens sider om emballage og emballageaffald

Lovgivning om engangsplast

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for engangsplast

Lovgivning om elektronik

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for elektronik

Lovgivning for batterier

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for batterier

Lovgivning for biler

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for biler