Spring til indhold
Lovgivning
Emballage lovgivning

Lovgivning om emballage

Her finder I de bestemmelser om emballage, som vedrører EU-lovgivningen og den danske implementering heraf. Overordnet er emballage-direktivet implementeret med hjemmel i den danske miljøbeskyttelseslov (MBL), mens de nærmere bestemmelser implementeres på bekendtgørelsesniveau.

Emballagedirektivet

Emballagedirektivet

EU's reviderede emballagedirektiv om krav til udvidet producentansvar, produktdesign, forbrugsreduktion og opnåelse af miljømål for genanvendelse af brugte emballagematerialer.

Registrerings-bekendtgørelsen

Registrerings-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage, herunder implementeringen af producentansvar. Bekendtgørelsen udgør første del af den danske implementering af Emballage-direktivet.

Visse krav til emballager

Visse krav til emballager

Den danske bekendtgørelse om visse krav til emballager er stadig i kraft og har definitionsafsnit som vedrører både registrerings-bekendtgørelsen for emballage og bestemmelserne for engangsplast.

Forenklet tidsplan for producentransvaret for emballage

Forskellige omstændigheder har medført at tidsplanen for implementeringen af producentansvaret for emballage er blevet forskudt, derfor viser vi nedenfor en ny og forenklet tidsplan.

Hvis I allerede er omfattet af producentansvar for emballage, skal  I foretage registrering og indberette forventede markedsførte mængder .

Den lovpligtige registrering

Åbningen af producentansvarsregistret for emballage skete 1. april 2024. Det betyder, at I som allerede markedsfører emballage i Danmark, skal foretage jeres registrering i DPA’s producentansvarsregister fra 1. april og senest  31. august 2024. De endelige bestemmelser for fremtidig registrering og indberetning afhænger af indholdet af den nu gældende, men også kommende lovgivning på området.

Genbrugsemballage

For jer som fremstiller og/eller importerer genbrugsemballager med henblik på afsætning i Danmark starter registreringspligten først fra 31. december 2024.

Definitionen på genbrugsemballage beror især på produktdesignet. Det skyldes “at emballagetypen er blevet udtænkt, udformet og bragt i omsætning (sat på markedet) med henblik på – i sin levetid – at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive (rengjort) genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som den blev udtænkt til”.

Det betyder altså, at den brugte emballage skal gennemgå en professionel håndteringsproces inden det igen kan komme på markedet som et genbrugsprodukt.

Indberetning og beregning af miljømål

Med revideringen af emballagedirektivet er også fulgt ændringer i kravene til mængdeindberetning. Kravene er mere komplicerede end for de øvrige producentansvarsområder. Nedenstående bestemmelse fra EU beskriver i detaljer krav til indberetning og beregningsmetoder for miljømål.

 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/665 af 17. april 2019 om ændring af beslutning 2005/270/EF om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet

Genveje

EUs informationssider om emballage

EU kommissionens sider om emballage og emballageaffald

Lovgivning om engangsplast

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for engangsplast

Lovgivning om elektronik

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for elektronik

Lovgivning for batterier

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for batterier

Lovgivning for biler

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for biler