Spring til indhold
Statistik
Elektronisk udstyr (WEEE)

Total mængder for elektronik

Her viser vi udviklingen i de totale markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektronik i en 5-årig periode. På de følgende sider, viser vi data for seneste indberetningsår per produktkategori og udviklingen over en 10-års periode.

Udviklingen i totalmængder elektronik i årene 2019 til 2023

ÅrMarkedsførtIndsamletSendt til behandling
2019204408.9373014.74772584.865999999
2020229962.92578852.30478461.746999999
2021252049.43176718.34673917.46
2022258936.09470413.44370666.324
2023208172.29472441.66571933.932

Statistik om elektronik

Markedsført mængde EE-udstyr

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i seneste kalenderår.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem mængden af elektronik, som kommer ud på markedet i forhold til mængden, der indsamles som affald.

Behandlede mængder elektronik

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.