Spring til indhold
Statistik
Elektronisk udstyr (WEEE)

Total mængder for elektronik

Her viser vi udviklingen i de totale markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektronik for årene 2018-2022. På de følgende sider, viser vi data for seneste indberetningsår per produktkategori og udviklingen over en 10-års periode.

Udviklingen i totalmængder elektronik i årene 2018 til 2022

ÅrMarkedsførtIndsamletSendt til behandling
2018178037.87271176.81568169.067999999
2019204480.01872883.30972459.229999999
2020229002.5678763.60278374.960999999
2021251322.54276723.02473926.442
2022254281.59170656.92270652.550999999

Statistik om elektronik

Markedsført mængde EE-udstyr

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2022 og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2022.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.

Behandlede mængder elektronik

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.