Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)
Behandlede mængder Elektronik

Miljøbehandlede mængder Elektronik

Her vises hvor og hvordan vores udtjente elektronik sendes til miljøbehandling, herunder graden af genbrug og genanvendelse og nyttiggørelse.

Geografisk placering af 1. behandlingsanlæg

Miljøbehandling af elektronikaffald

Figuren viser hvor miljøbehandlingen af det indsamlede elektronikaffald geografisk finder sted. Behandlingen består af en lang række behandlingsprocesser, fra forsortering til neddeling og shredding i en række grov fraktioner, fx plastic og metal, til omsmeltning af diverse metaller og udvinding af sjældne jordarter mv..

Når det angives at første behandlingen finder sted i Danmark betyder det som regel, at den første del af behandlingen finder sted på danske virksomheder, hvilket typisk vil være i form af forsortering, manuel demontering. Efterfølgende kan der i visse tilfælde, ske en neddeling i et shredderanlæg, hvilket ender ud i en række fraktioner, der efterfølgende sælges til  lande i EU, hvor den videre forarbejdning og omsmeltning til nye eller såkaldte sekundære råstoffer finder sted. Se definitioner for miljøbehandling under næste tabel.

Geografisk område for 1. behandling per kategori 2020

ÅrKategoriBehandlet i DanmarkBehandlet i EU ej DanmarkBehandlet uden for EU
20188. Medicinsk udstyr52.64893.0640
20183. IT- og teleudstyr3238.7685599.890
20181. Store husholdningsprodukter33465.0562840.5330
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter1051.601154.4390
20182. Små husholdningsprodukter2806.6914005.8170
20185b. Lyskilder394.166448.490
20185a. Armaturer718.2821220.0420
20184a. Forbrugerudstyr4123.793979.4890
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj1313.3121725.8940
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr352.863598.0590
201810. Automatiske dispensere0.74800
20184b. Fotovoltaiske paneler1.0600
20178. Medicinsk udstyr5.88115.8230
20173. IT- og teleudstyr5591.164409.9040
20171. Store husholdningsprodukter26225.23312377.3310
20179. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter293.258127.9580
20176. Elektrisk og elektronisk værktøj820.413767.6220
20172. Små husholdningsprodukter2897.4542939.6970
20175b. Lyskilder408.862429.6420
20175a. Armaturer508.028511.790
20174a. Forbrugerudstyr7912.2462931.2550
20177. Legetøj og fritids- og sportsudstyr129.789127.6460
201710. Automatiske dispensere0.17800
20172. Skærme og monitorer0.19800
20138. Medicinsk udstyr32.44419.170
20133. IT- og teleudstyr7679.7234679.3390
20139. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter422.937182.5810
20131. Store husholdningsprodukter29908.3642318.0460
20136. Elektrisk og elektronisk værktøj620.387393.820
20132. Små husholdningsprodukter3858.2461673.7020
20135b. Lyskilder264.877370.4450
20134a. Forbrugerudstyr13130.1566003.6080
20137. Legetøj og fritids- og sportsudstyr116.96477.1670
20135a. Armaturer0.0040.0170
201310. Automatiske dispensere0.300
20113. IT- og teleudstyr7660.8566433.7210
20118. Medicinsk udstyr45.19618.060
20112. Små husholdningsprodukter2945.6673416.0890
20119. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter363.044171.5710
20111. Store husholdningsprodukter31960.5273370.270
20115b. Lyskilder302.851316.8720
20115a. Armaturer53.70700
20114a. Forbrugerudstyr10829.97112554.670
20116. Elektrisk og elektronisk værktøj699.292370.2330
20117. Legetøj og fritids- og sportsudstyr314.68772.5040
201110. Automatiske dispensere15.61900
20143. IT- og teleudstyr6476.4954991.2190
20148. Medicinsk udstyr815.1281307.160
20141. Store husholdningsprodukter31369.2431355.6270
20149. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter857.3861212.4790
20146. Elektrisk og elektronisk værktøj1154.404893.9270
20142. Små husholdningsprodukter3028.6432362.0020
20145b. Lyskilder185.166238.0380
20145a. Armaturer436.974548.9080
20144a. Forbrugerudstyr9359.4987578.8960
20147. Legetøj og fritids- og sportsudstyr305.661293.8550
201410. Automatiske dispensere812.4931331.0060
20153. IT- og teleudstyr6183.8244074.2940
20158. Medicinsk udstyr11.01200
20151. Store husholdningsprodukter28842.4945045.6240
20159. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter212.40800
20156. Elektrisk og elektronisk værktøj1207.395865.130
20152. Små husholdningsprodukter3100.8862366.1280
20155a. Armaturer692.075538.4750
20155b. Lyskilder280.285660.9760
20154a. Forbrugerudstyr10726.0394894.2570
20157. Legetøj og fritids- og sportsudstyr323.479215.8250
201510. Automatiske dispensere0.0700
20168. Medicinsk udstyr34.34500
20169. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter354.532115.0390
20163. IT- og teleudstyr6066.744059.2520
20166. Elektrisk og elektronisk værktøj810.711690.6820
20162. Små husholdningsprodukter2894.0162640.6750
20161. Store husholdningsprodukter27596.19910696.5560
20165b. Lyskilder357.812528.0720
20165a. Armaturer505.154460.5330
20164a. Forbrugerudstyr10314.2632219.0350
20167. Legetøj og fritids- og sportsudstyr133.76114.8030
201610. Automatiske dispensere0.18800
20123. IT- og teleudstyr5868.3397086.5710
20128. Medicinsk udstyr26.83723.9990
20129. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter278.213230.0790
20122. Små husholdningsprodukter2640.0292373.810
20121. Store husholdningsprodukter29096.8582999.4290
20125b. Lyskilder321.968362.1190
20124a. Forbrugerudstyr8464.95713703.7660
20126. Elektrisk og elektronisk værktøj479.586500.5960
20125a. Armaturer0.45500
20127. Legetøj og fritids- og sportsudstyr242.88897.5220
201210. Automatiske dispensere28.74300
20204. Stort udstyr30185.093725.6850
20205. Småt udstyr9414.5147405.5420
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr2034.8692771.7960
20203. Lyskilder284.457500.0790
20202. Skærme og monitorer7000.24800
20201. Udstyr til temperaturudveksling14963.856205.060
20207. Fotovoltaiske paneler016.2490
20195. Småt udstyr8756.2169697.7970
20194. Stort udstyr28381.6372550.0310
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr896.1671942.550
20193. Lyskilder320.231494.3450
20192. Skærme og monitorer3819.2152286.6580
20191. Udstyr til temperaturudveksling12953.263512.2430
I alt

Miljøbehandling og miljømål

Der sættes i lovgivningen en række krav til og målsætninger for behandlingen af det udtjente udstyr. Efter affaldet er indsamlet og sendt til et behandlingsanlæg skelnes mellem følgende behandlingsformer:

  • Forberedelse med henblik på genbrug: Indført med lovændring i 2014.  Vi afventer stadig klar definition af behandlingskriterier og derfor ikke fuldt ud repræsentativ i forbindelse med indberetningen af data til seneste års statistiker.
  • Genanvendelse: Udstyret/produkterne gennemgår en proces, så materialerne eller stofferne kan bruges igen.
  • Nyttiggørelse: Genanvendelse + Forbrænding = Nyttiggørelse. Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen OG noget af udstyret bliver forbrændt på et energifremstillende anlæg (Nyttiggørelse gælder kun for WEEE, da forbrænding ikke er en godkendt behandlingsform for batterier).
  • Rest: Den rest, som bliver tilovers efter genanvendelse og forbrænding, og som bortskaffes til lands, til vands eller i luften, i form af emissioner, fordampning mv. Faste materialer fra restfraktionen vil normalt blive deponeret på godkendte lossepladser (Deponi).

Ved indberetning af behandlede mængder indberettes følgende pr. kategori og pr. miljøbehandlingsanlæg (NB! oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne):

  • Anlæggets navn og adresse
  • Antal kilo pr. kategori, som er sendt til anlægget
  • Antal kilo pr. kategori, som er genanvendt på anlægget (BAT + WEEE)
  • Antal kilo pr. kategori, som er nyttiggjort på anlægget (Kun tilladt for WEEE)
  • De beregnede genanvendelses- og nyttiggørelsesprocenter

Den beregnede effektivitetssats for genanvendelse (WEEE og BAT) og nyttiggørelse (kun for WEEE) benyttes til at måle, om lovgivningens mål bliver opfyldt. Se nedenstående tabel:

Behandlingsform og effektivitet i form af genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse

ÅrKategoriSendt til behandlingGenbrugtGenanvendtForbrændtRestGENANV.%NYTTIG %
20183. IT- og teleudstyr8838.658128.0657813.386627.858269.34990%97%
20188. Medicinsk udstyr145.7124.351129.7547.2554.35292%97%
20181. Store husholdningsprodukter36305.589414.47328699.7254579.5312611.8680%93%
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter1206.0421.281808.983118.592257.18469%79%
20182. Små husholdningsprodukter6812.50855.9165971.787527.119257.68688%96%
20185b. Lyskilder842.6560.083745.0389.67987.85688%90%
20185a. Armaturer1938.32422.6671692.292153.17370.19288%96%
20184a. Forbrugerudstyr8103.279232.1047249.213484.741137.22192%98%
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj3039.20632.2272630.491245.807130.68188%96%
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr950.92214.383814.16965.59456.77687%94%
201810. Automatiske dispensere0.7480.748000100%100%
20184b. Fotovoltaiske paneler1.0600.9960.0210.04394%96%
20182. Skærme og monitorer00000Nan%Nan%
20184. Stort udstyr00000Nan%Nan%
20163. IT- og teleudstyr10125.992160.1099354.053214.005397.82594%96%
20168. Medicinsk udstyr34.34525.1851.7752.2295.15678%85%
20169. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter469.57171.512376.3987.4714.19195%97%
20166. Elektrisk og elektronisk værktøj1501.3938.8241378.27657.52556.76892%96%
20162. Små husholdningsprodukter5534.6910.3695230.72688.817214.77995%96%
20161. Store husholdningsprodukter38292.75534.86531108.9844576.512572.39681%93%
20165b. Lyskilder885.8840.001811.07210.66764.14492%93%
20165a. Armaturer965.6870.176912.22115.43637.85494%96%
20164a. Forbrugerudstyr12533.29864.76811476.55438.694553.28692%96%
20167. Legetøj og fritids- og sportsudstyr248.5630.133234.4794.0279.92494%96%
201610. Automatiske dispensere0.18800.18800100%100%
20162. Skærme og monitorer00000Nan%Nan%
20164. Stort udstyr00000Nan%Nan%
20173. IT- og teleudstyr10001.06468.6079110.521184.341637.59592%94%
20178. Medicinsk udstyr21.7040.31819.5690.011.80792%92%
20171. Store husholdningsprodukter38602.564105.12530953.263890.1833653.99680%91%
20179. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter421.21613.044362.5246.71238.93689%91%
20176. Elektrisk og elektronisk værktøj1588.03516.3511463.26154.87853.54593%97%
20172. Små husholdningsprodukter5837.1514.2325542.26685.253205.495%96%
20175b. Lyskilder838.5040.088739.03713.02386.35688%90%
20175a. Armaturer1019.8180.767967.53614.51237.00395%96%
20174a. Forbrugerudstyr10843.501135.40410038.43330.25339.41794%97%
20177. Legetøj og fritids- og sportsudstyr257.4350.175243.1133.81910.32895%96%
201710. Automatiske dispensere0.1780.10.0500.02884%84%
20172. Skærme og monitorer0.1980000.1980%0%
20174. Stort udstyr00000Nan%Nan%
20113. IT- og teleudstyr14094.577012589.8671018.908485.80289%97%
20118. Medicinsk udstyr63.256050.1064.1499.00179%86%
20112. Små husholdningsprodukter6361.75605883.214379.66798.87592%98%
20111. Store husholdningsprodukter35330.797027773.5234576.1932981.08179%92%
20119. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter534.6150435.76257.39341.4682%92%
20115b. Lyskilder619.7230571.11212.97235.63992%94%
20115a. Armaturer53.707046.587.127087%100%
20114a. Forbrugerudstyr23384.641021679.7841072.442632.41593%97%
20116. Elektrisk og elektronisk værktøj1069.5250887.84121.97159.71483%94%
20117. Legetøj og fritids- og sportsudstyr387.1910339.95642.0835.15288%99%
201110. Automatiske dispensere15.619011.81.092.72976%83%
20123. IT- og teleudstyr12954.91011554.414947.759452.73789%97%
20128. Medicinsk udstyr50.836041.6345.6943.50882%93%
20129. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter508.2920452.78634.3921.11689%96%
20122. Små husholdningsprodukter5013.83904386.569383.797243.47387%95%
20121. Store husholdningsprodukter32096.287025261.2783820.1953014.81479%91%
20125b. Lyskilder684.0870657.0111.24815.82996%98%
20124a. Forbrugerudstyr22168.723020233.911073.639861.17491%96%
20126. Elektrisk og elektronisk værktøj980.1820868.60274.03337.54789%96%
20125a. Armaturer0.45500.4160.0340.00591%99%
20127. Legetøj og fritids- og sportsudstyr340.410304.6727.598.1590%98%
201210. Automatiske dispensere28.743026.5260.8341.38392%95%
20133. IT- og teleudstyr12359.06208559.026798.9593001.07769%76%
20138. Medicinsk udstyr51.614034.523.97213.12267%75%
20139. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter605.5180469.13551.35485.02977%86%
20131. Store husholdningsprodukter32226.41026238.6432870.4423117.32581%90%
20136. Elektrisk og elektronisk værktøj1014.2070688.59771.153254.45768%75%
20132. Små husholdningsprodukter5531.94804614.514357.632559.80283%90%
20135b. Lyskilder635.3220613.8467.69813.77897%98%
20134a. Forbrugerudstyr19133.764017628.021793.434712.30992%96%
20137. Legetøj og fritids- og sportsudstyr194.1310178.86214.0371.23292%99%
20135a. Armaturer0.02100.0170.0020.00281%90%
201310. Automatiske dispensere0.300.2400.0680%80%
20143. IT- og teleudstyr11467.71473.74510405.806701.221286.94291%97%
20148. Medicinsk udstyr2122.2883.5391949.64481.13587.9792%96%
20141. Store husholdningsprodukter32724.8733.09924081.3483023.8915586.53274%83%
20149. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter2069.86523.306189872.28576.27493%96%
20146. Elektrisk og elektronisk værktøj2048.3315.7061853.592131.48457.54991%97%
20142. Små husholdningsprodukter5390.6455.3414889.343344.33151.63191%97%
20145b. Lyskilder423.2040.001406.7824.72611.69596%97%
20145a. Armaturer985.8820.755821.97236.875126.2883%87%
20144a. Forbrugerudstyr16938.39480.15215567.074888.188402.9892%98%
20147. Legetøj og fritids- og sportsudstyr599.5161.789542.89136.93317.90391%97%
201410. Automatiske dispensere2143.4991.9451980.84577.96582.74493%96%
20153. IT- og teleudstyr10258.11878.4899470.949603.366105.31493%99%
20158. Medicinsk udstyr11.0122.5855.7791.4981.1576%90%
20151. Store husholdningsprodukter33888.1184.0626343.6713594.1313946.25678%88%
20159. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter212.40812.812152.8695.81540.91278%81%
20156. Elektrisk og elektronisk værktøj2072.5251.7331867.927114.63388.23290%96%
20152. Små husholdningsprodukter5467.0143.8575100.839305.45356.86593%99%
20155a. Armaturer1230.550.8681149.62868.17311.88193%99%
20155b. Lyskilder941.2611.363908.4817.43923.97897%97%
20154a. Forbrugerudstyr15620.29669.35914416.492929.7204.74593%99%
20157. Legetøj og fritids- og sportsudstyr539.3040.379469.25827.71941.94887%92%
201510. Automatiske dispensere0.070.050.0200100%100%
20204. Stort udstyr33910.775433.11727545.5793825.0562107.02383%94%
20205. Småt udstyr16820.05661.82814545.011750.147463.07187%97%
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr4806.66511.2024285.505401.835108.12389%98%
20203. Lyskilder784.5360.001677.8295.55101.15686%87%
20202. Skærme og monitorer7000.248146.1616313.988425.566114.53392%98%
20201. Udstyr til temperaturudveksling15168.916943.04211394.9932642.281188.681%99%
20207. Fotovoltaiske paneler16.249016.24900100%100%
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr2838.7176.1812562.344161.28108.91290%96%
20195. Småt udstyr18454.013148.07115894.9721665.068745.90287%96%
20194. Stort udstyr30931.668200.6824703.8172891.1763135.99581%90%
20193. Lyskilder814.5761.502699.2666.533107.27586%87%
20192. Skærme og monitorer6105.873235.5375550.844250.98268.5195%99%
20191. Udstyr til temperaturudveksling13465.506801.58310301.9482298.38463.59182%100%
I alt

Definitioner findes under INFO ovenfor

Indsamlet i forhold til sendt til behandling

Fælles for indsamlede og behandlede mængder er, at der for begge områder i lovgivningen er fastsatte målsætninger. Se menupunkt om EU-Mål

De behandlede mængder, som fremgår af statistikken, er ikke nødvendigvis identiske med de mængder, der er indsamlet i samme periode. Det forekommer, at nogle indsamlede mængder, der stammer fra det tidligere kalenderår, først behandles i et efterfølgende år. Tilsvarende kan elektrisk udstyr eller batterier eller biler, som er indsamlet i et kalenderår, være placeret på et mellemlager og først blive behandlet et efterfølgende år.

For lyskilder er der den særlige fejlkilde, at de indsamlede mængder ofte er registreret med en for høj vægt fordi fraktionen indeholder andet affald, som ikke er omfattet af producentansvaret. Det drejer sig primært om plast- og papemballage, fx omkring lysstofrør. Emballagen er ofte gennemvædet, da åbent opsamlingsmateriel uden afløbsmulighed placeres udendørs. Det medfører, at fejlfraktionerne repræsenterer en betydelig vægt, når der sammenlignes med vægten af selve lyskilden. Når vægten af de behandlede mængder opgøres, vil denne være opgjort alene for lyskilderne uden førnævnte fejlfraktioner og væske, som indgik i opgørelsen af den indsamlede mængde. Det betyder, at der vil være en ”systematisk” afvigelse mellem de indsamlede og de behandlede mængder. Den kollektive ordning lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) har estimeret, at fejlsorteringen og væskeopsamlingen tilsammen udgør cirka 5 % af vægten af de indsamlede mængder.

NB! Oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne.

Læs om mere om beregningsmetoder for Miljøbehandling

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2020 og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2020.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.

Behandlet mængde – Geografisk område

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.