Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)
Behandlede mængder Elektronik

Miljøbehandlede mængder Elektronik

Her vises hvor og hvordan vores udtjente elektronik sendes til miljøbehandling, herunder graden af genbrug og genanvendelse og nyttiggørelse.

Geografisk placering af 1. behandlingsanlæg

Miljøbehandling af elektronikaffald

Figuren viser hvor miljøbehandlingen af det indsamlede elektronikaffald geografisk finder sted. Behandlingen består af en lang række behandlingsprocesser, fra forsortering til neddeling og shredding i en række grov fraktioner, fx plastic og metal, til omsmeltning af diverse metaller og udvinding af sjældne jordarter mv..

Når det angives at første behandlingen finder sted i Danmark betyder det som regel, at den første del af behandlingen finder sted på danske virksomheder, hvilket typisk vil være i form af forsortering, manuel demontering. Efterfølgende kan der i visse tilfælde, ske en neddeling i et shredderanlæg, hvilket ender ud i en række fraktioner, der efterfølgende sælges til  lande i EU, hvor den videre forarbejdning og omsmeltning til nye eller såkaldte sekundære råstoffer finder sted. Se definitioner for miljøbehandling under næste tabel.

Geografisk område for 1. behandling per kategori 2022

Miljøbehandling og miljømål

Der sættes i lovgivningen en række krav til og målsætninger for behandlingen af det udtjente udstyr. Efter affaldet er indsamlet og sendt til et behandlingsanlæg skelnes mellem følgende behandlingsformer:

  • Forberedelse med henblik på genbrug: Indført med lovændring i 2014.  Vi afventer stadig klar definition af behandlingskriterier og derfor ikke fuldt ud repræsentativ i forbindelse med indberetningen af data til seneste års statistiker.
  • Genanvendelse: Udstyret/produkterne gennemgår en proces, så materialerne eller stofferne kan bruges igen.
  • Nyttiggørelse: Genanvendelse + Forbrænding = Nyttiggørelse. Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen OG noget af udstyret bliver forbrændt på et energifremstillende anlæg (Nyttiggørelse gælder kun for WEEE, da forbrænding ikke er en godkendt behandlingsform for batterier).
  • Rest: Den rest, som bliver tilovers efter genanvendelse og forbrænding, og som bortskaffes til lands, til vands eller i luften, i form af emissioner, fordampning mv. Faste materialer fra restfraktionen vil normalt blive deponeret på godkendte lossepladser (Deponi).

Ved indberetning af behandlede mængder indberettes følgende pr. kategori og pr. miljøbehandlingsanlæg (NB! oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne):

  • Anlæggets navn og adresse
  • Antal kilo pr. kategori, som er sendt til anlægget
  • Antal kilo pr. kategori, som er genanvendt på anlægget (BAT + WEEE)
  • Antal kilo pr. kategori, som er nyttiggjort på anlægget (Kun tilladt for WEEE)
  • De beregnede genanvendelses- og nyttiggørelsesprocenter

Den beregnede effektivitetssats for genanvendelse (WEEE og BAT) og nyttiggørelse (kun for WEEE) benyttes til at måle, om lovgivningens mål bliver opfyldt. Se nedenstående tabel:

Behandlingsform og effektivitet i form af genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse

ÅrKategoriSendt til behandlingGenbrugtGenanvendtForbrændtRestGENANV.%NYTTIG %
20183. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment8838.289128.0657813.021627.855269.34890%97%
20188. Medicinsk udstyr|8. Medical devices145.7124.351129.7547.2554.35292%97%
20181. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances36305.589414.47328699.7254579.5312611.8680%93%
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments1201.03421.281803.989118.583257.18169%79%
20182. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances6809.51755.9145969.139526.885257.57988%96%
20185b. Lyskilder|5b. Light sources840.4750.083743.1069.67387.61388%90%
20185a. Armaturer|5a. Luminaries1930.95822.6631685.755152.58169.95988%96%
20184a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment8102.559232.1047248.559484.693137.20392%98%
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools3037.75332.2252629.222245.687130.61988%96%
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment950.4614.383813.75665.56156.7687%94%
201810. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.7480.748000100%100%
20184b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels1.0600.9960.0210.04394%96%
20182. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors00000Nan%Nan%
20184. Stort udstyr|4. Large Equipment00000Nan%Nan%
20163. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment10124.053158.3999353.832214.005397.81794%96%
20168. Medicinsk udstyr|8. Medical devices34.34525.1851.7752.2295.15678%85%
20169. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments459.69671.512366.67.46814.11695%97%
20166. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1501.1048.8241377.99557.52556.7692%96%
20162. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5506.8960.3675203.80488.795213.9395%96%
20161. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances38292.75534.86531108.9844576.512572.39681%93%
20165b. Lyskilder|5b. Light sources880.6730.001806.58710.48463.60192%93%
20165a. Armaturer|5a. Luminaries960.9550.176907.63615.43337.7194%96%
20164a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment12532.82864.76811476.108438.694553.25892%96%
20167. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment248.4390.133234.3584.0279.92194%96%
201610. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.18800.18800100%100%
20162. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors00000Nan%Nan%
20164. Stort udstyr|4. Large Equipment00000Nan%Nan%
20173. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment9999.90167.5379110.431184.341637.59292%94%
20178. Medicinsk udstyr|8. Medical devices21.7040.31819.5690.011.80792%92%
20171. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances38602.564105.12530953.263890.1833653.99680%91%
20179. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments408.3128.044354.7636.65138.85489%90%
20176. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1587.97316.3511463.20154.87853.54393%97%
20172. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5809.1874.2325515.13385.233204.58995%96%
20175b. Lyskilder|5b. Light sources833.940.088735.10812.86385.88188%90%
20175a. Armaturer|5a. Luminaries1017.5740.767965.35914.5136.93895%96%
20174a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10843.006135.40410037.959330.25339.39394%97%
20177. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment257.4230.175243.1013.81910.32895%96%
201710. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.1780.10.0500.02884%84%
20172. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors0.1980000.1980%0%
20174. Stort udstyr|4. Large Equipment00000Nan%Nan%
20133. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment12358.14708558.128798.9453001.07469%76%
20138. Medicinsk udstyr|8. Medical devices51.614034.523.97213.12267%75%
20139. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments590.3320467.55537.7585.02779%86%
20131. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances32226.41026238.6432870.4423117.32581%90%
20136. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1014.0540688.44971.148254.45768%75%
20132. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5531.3704613.958357.611559.80183%90%
20135b. Lyskilder|5b. Light sources632.5140611.2217.57313.7297%98%
20134a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment19132.676017626.988793.403712.28592%96%
20137. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment193.5240178.27814.0151.23192%99%
20135a. Armaturer|5a. Luminaries0.02100.0170.0020.00281%90%
201310. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.300.2400.0680%80%
20143. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment11467.28873.74510405.382701.22286.94191%97%
20148. Medicinsk udstyr|8. Medical devices2122.2883.5391949.64481.13587.9792%96%
20141. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances32724.8733.09924081.3483023.8915586.53274%83%
20149. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments2041.4132.5381890.89372.00575.97793%96%
20146. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools2047.7835.7061853.085131.46457.52891%97%
20142. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5384.5715.3364883.729344.109151.39791%97%
20145b. Lyskilder|5b. Light sources421.1190.001404.8714.62911.61896%97%
20145a. Armaturer|5a. Luminaries974.2970.746812.3236.441124.7983%87%
20144a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment16937.6180.15215566.35888.158402.9592%98%
20147. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment598.5461.788541.99636.89517.86791%97%
201410. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers2143.4991.9451980.84577.96582.74493%96%
20153. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment10257.47778.4899470.32603.357105.31193%99%
20158. Medicinsk udstyr|8. Medical devices11.0122.5855.7791.4981.1576%90%
20151. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances33888.1184.0626343.6713594.1313946.25678%88%
20159. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments205.4625.866152.8695.81540.91277%80%
20156. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools2072.2791.7331867.692114.62488.2390%96%
20152. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5450.8763.8455085.452304.86456.71593%99%
20155a. Armaturer|5a. Luminaries1219.8520.861139.42767.78411.78193%99%
20155b. Lyskilder|5b. Light sources935.9191.363903.3277.25123.97897%97%
20154a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment15619.70569.35914415.94929.673204.73393%99%
20157. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment538.4550.378468.44927.68841.9487%92%
201510. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.070.050.0200100%100%
20215. Småt udstyr|5. Small Equipment15039.077341.93312448.0871812.274436.78385%97%
20214. Stort udstyr|4. Large Equipment33958.564529.37227173.1982934.3433321.65182%90%
2021|221.5420184.58829.3317.62383%97%
20213. Lyskilder|3. Light Sources692.8850554.590.747137.54880%80%
20212. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5973.217439.725096.129250.773186.59593%97%
20216. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment3679.9546.0583114.729425.17293.99186%97%
20211. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14576.741737.93810837.4722581.879419.45279%97%
20217. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels12.069011.4510.618095%100%
20204. Stort udstyr|4. Large Equipment33909.409433.10227544.493824.8912106.92683%94%
20205. Småt udstyr|5. Small Equipment16797.68961.80814525.821747.65462.41187%97%
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment4805.99511.2024284.908401.778108.10789%98%
20203. Lyskilder|3. Light Sources777.4920.001671.8475.447100.19786%87%
20202. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors7000.197146.1616313.942425.563114.53192%98%
20201. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15168.916943.04211394.9932642.281188.681%99%
20207. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels16.249016.24900100%100%
20225. Småt udstyr|5. Small Equipment12790.968736.8179712.76300000011147.9471193.44182%91%
20224. Stort udstyr|4. Large Equipment33581.409895.4526392.3242627.6643665.97181%89%
20222. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5208.947875.2484240.89288.9873.8298%100%
20223. Lyskilder|3. Light Sources570.5110463.22410.1697.12781%83%
20226. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2747.002174.0832070.527277.849224.54382%92%
20221. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15707.062338.11912287.4662922.744158.73380%99%
20227. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels103.7351.27483.61718.5620.28282%100%
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2838.6046.1812562.24161.273108.9190%96%
20195. Småt udstyr|5. Small Equipment18446.598148.04315888.5891664.309745.65787%96%
20194. Stort udstyr|4. Large Equipment30924.999200.67624698.6832890.4373135.20381%90%
20193. Lyskilder|3. Light Sources803.6921.502690.1416.349105.786%87%
20192. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors6105.87235.5375550.841250.98268.5195%99%
20191. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment13465.506801.58310301.9482298.38463.59182%100%
I alt

Definitioner findes under INFO ovenfor

Indsamlet i forhold til sendt til behandling

Fælles for indsamlede og behandlede mængder er, at der for begge områder i lovgivningen er fastsatte målsætninger. Se menupunkt om EU-Mål

De behandlede mængder, som fremgår af statistikken, er ikke nødvendigvis identiske med de mængder, der er indsamlet i samme periode. Det forekommer, at nogle indsamlede mængder, der stammer fra det tidligere kalenderår, først behandles i et efterfølgende år. Tilsvarende kan elektrisk udstyr eller batterier eller biler, som er indsamlet i et kalenderår, være placeret på et mellemlager og først blive behandlet et efterfølgende år.

For lyskilder er der den særlige fejlkilde, at de indsamlede mængder ofte er registreret med en for høj vægt fordi fraktionen indeholder andet affald, som ikke er omfattet af producentansvaret. Det drejer sig primært om plast- og papemballage, fx omkring lysstofrør. Emballagen er ofte gennemvædet, da åbent opsamlingsmateriel uden afløbsmulighed placeres udendørs. Det medfører, at fejlfraktionerne repræsenterer en betydelig vægt, når der sammenlignes med vægten af selve lyskilden. Når vægten af de behandlede mængder opgøres, vil denne være opgjort alene for lyskilderne uden førnævnte fejlfraktioner og væske, som indgik i opgørelsen af den indsamlede mængde. Det betyder, at der vil være en ”systematisk” afvigelse mellem de indsamlede og de behandlede mængder. Den kollektive ordning lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) har estimeret, at fejlsorteringen og væskeopsamlingen tilsammen udgør cirka 5 % af vægten af de indsamlede mængder.

NB! Oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne.

Læs om mere om beregningsmetoder for Miljøbehandling

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2022 og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2022.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.

Behandlet mængde – Geografisk område

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.