Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)
Behandlede mængder Elektronik

Miljøbehandlede mængder Elektronik

Her vises hvor og hvordan vores udtjente elektronik sendes til miljøbehandling, herunder graden af genbrug og genanvendelse og nyttiggørelse.

Geografisk område for 1. behandling per kategori

ÅrKategoriBehandlet i DanmarkBehandlet i EU ej DanmarkBehandlet uden for EU
20188. Medicinsk udstyr|8. Medical devices52.64793.0590
20183. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment3238.1155599.8860
20181. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances33465.0562840.5330
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments1051.557154.3610
20182. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2805.3284004.1890
20185b. Lyskilder|5b. Light sources393.918446.5570
20185a. Armaturer|5a. Luminaries715.0731215.8850
20184a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment4123.4873979.0720
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1312.5641725.1890
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment352.667597.7930
201810. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.74800
20184b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels1.0600
20215. Småt udstyr|5. Small Equipment8694.4416341.890
20214. Stort udstyr|4. Large Equipment30429.6173527.7890.287
2021|211.3210.2220
20213. Lyskilder|3. Light Sources173.978518.9070
20212. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5973.21400
20216. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1912.6941767.2530
20211. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14576.74100
20217. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels8.463.6090
20234. Stort udstyr|4. Large Equipment35909.40310.7730.038
20235. Småt udstyr|5. Small Equipment11695.39700
20233. Lyskilder|3. Light Sources516.84170.4880
20237. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels107.53300
20232. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors6008.63400
20236. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1762.1962.9330
20231. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15144.704605.0420
20204. Stort udstyr|4. Large Equipment30183.6913725.5050
20205. Småt udstyr|5. Small Equipment9403.317394.1730
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2030.1252771.380
20203. Lyskilder|3. Light Sources280.344497.1480
20202. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors7000.19700
20201. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14963.856205.060
20207. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels016.2490
20225. Småt udstyr|5. Small Equipment7592.2015190.7620
20224. Stort udstyr|4. Large Equipment28167.6325393.8820.001
20223. Lyskilder|3. Light Sources175.903394.6060
20222. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5208.94600
20226. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1721.5851025.4150
20221. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15516.422190.640
20227. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels103.73500
20195. Småt udstyr|5. Small Equipment8752.4699693.9290
20194. Stort udstyr|4. Large Equipment28374.0152549.8410
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment895.7361942.4680
20193. Lyskilder|3. Light Sources312.887490.8050
20192. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors3819.2122286.6530
20191. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment12953.263512.2430
I alt

Miljøbehandling og miljømål

Der sættes i lovgivningen en række krav til og målsætninger for behandlingen af det udtjente udstyr. Efter affaldet er indsamlet og sendt til et behandlingsanlæg skelnes mellem følgende behandlingsformer:

  • Forberedelse med henblik på genbrug: Indført med lovændring i 2014.  Vi afventer stadig klar definition af behandlingskriterier og derfor ikke fuldt ud repræsentativ i forbindelse med indberetningen af data til seneste års statistiker.
  • Genanvendelse: Udstyret/produkterne gennemgår en proces, så materialerne eller stofferne kan bruges igen.
  • Nyttiggørelse: Genanvendelse + Forbrænding = Nyttiggørelse. Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen OG noget af udstyret bliver forbrændt på et energifremstillende anlæg (Nyttiggørelse gælder kun for WEEE, da forbrænding ikke er en godkendt behandlingsform for batterier).
  • Rest: Den rest, som bliver tilovers efter genanvendelse og forbrænding, og som bortskaffes til lands, til vands eller i luften, i form af emissioner, fordampning mv. Faste materialer fra restfraktionen vil normalt blive deponeret på godkendte lossepladser (Deponi).

Ved indberetning af behandlede mængder indberettes følgende pr. kategori og pr. miljøbehandlingsanlæg (NB! oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne):

  • Anlæggets navn og adresse
  • Antal kilo pr. kategori, som er sendt til anlægget
  • Antal kilo pr. kategori, som er genanvendt på anlægget (BAT + WEEE)
  • Antal kilo pr. kategori, som er nyttiggjort på anlægget (Kun tilladt for WEEE)
  • De beregnede genanvendelses- og nyttiggørelsesprocenter

Den beregnede effektivitetssats for genanvendelse (WEEE og BAT) og nyttiggørelse (kun for WEEE) benyttes til at måle, om lovgivningens mål bliver opfyldt. Se nedenstående tabel:

Behandlingsform og effektivitet i form af genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse

ÅrKategoriSendt til behandlingGenbrugtGenanvendtForbrændtRestGENANV.%NYTTIG %
20183. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment8838128.0657812.785627.805269.34590%97%
20188. Medicinsk udstyr|8. Medical devices145.7124.351129.7547.2554.35292%97%
20181. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances36305.589414.47328699.7254579.5312611.8680%93%
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments1205.91821.281808.873118.583257.18169%79%
20182. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances6809.51755.9145969.139526.885257.57988%96%
20185b. Lyskilder|5b. Light sources840.4750.083743.1069.67387.61388%90%
20185a. Armaturer|5a. Luminaries1930.95822.6631685.755152.58169.95988%96%
20184a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment8102.494232.1047248.559484.693137.13892%98%
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools3037.75332.2252629.222245.687130.61988%96%
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment950.4614.383813.75665.56156.7687%94%
201810. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.7480.748000100%100%
20184b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels1.0600.9960.0210.04394%96%
20182. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors00000Nan%Nan%
20184. Stort udstyr|4. Large Equipment00000Nan%Nan%
20215. Småt udstyr|5. Small Equipment15039.077341.93312448.0871812.274436.78385%97%
20214. Stort udstyr|4. Large Equipment33943.867529.37227161.662933.8083319.02782%90%
2021|221.5420184.58829.3317.62383%97%
20213. Lyskilder|3. Light Sources692.8850554.590.747137.54880%80%
20212. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5973.217439.725096.129250.773186.59593%97%
20216. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment3679.60446.0583114.383425.17293.99186%97%
20211. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14576.741737.93810837.4722581.879419.45279%97%
20217. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels12.069011.4510.618095%100%
20204. Stort udstyr|4. Large Equipment33899.71433.10227537.1863823.6052105.81783%94%
20205. Småt udstyr|5. Small Equipment16797.67861.80814525.811747.649462.41187%97%
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment4801.50511.2024280.705401.549108.04989%98%
20203. Lyskilder|3. Light Sources777.4920.001671.8475.447100.19786%87%
20202. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors7000.197146.1616313.942425.563114.53192%98%
20201. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15168.916943.04211394.9932642.281188.681%99%
20207. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels16.249016.24900100%100%
20225. Småt udstyr|5. Small Equipment12783.695736.8059707.39100000011147.1011192.39882%91%
20224. Stort udstyr|4. Large Equipment33561.812895.00926377.0392626.1543663.6181%89%
20222. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5208.947875.2484240.89288.9873.8298%100%
20223. Lyskilder|3. Light Sources570.5090463.22310.1697.12681%83%
20226. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2739.529174.0772065.04276.828223.58482%92%
20221. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15698.097338.11912280.252921.115158.61380%99%
20227. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels103.7351.27483.61718.5620.28282%100%
20234. Stort udstyr|4. Large Equipment35920.165374.16623761.0054256.6177528.37767%79%
20235. Småt udstyr|5. Small Equipment11695.397711.1258209.4831720.4871054.30276%91%
20233. Lyskilder|3. Light Sources687.3280551.19917.499118.6380%83%
20237. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels107.533088.24615.7583.52982%97%
20232. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors6008.6341453.6943369.558107.7971077.58580%82%
20236. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1765.129124.0711226.802285.149129.10777%93%
20231. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15749.7465.10112640.6782968.366135.60180%99%
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2838.2046.1812561.874161.25108.89990%96%
20195. Småt udstyr|5. Small Equipment18446.595148.04315888.5861664.309745.65787%96%
20194. Stort udstyr|4. Large Equipment30924.999200.67624698.6832890.4373135.20381%90%
20193. Lyskilder|3. Light Sources803.6921.502690.1416.349105.786%87%
20192. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors6105.87235.5375550.841250.98268.5195%99%
20191. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment13465.506801.58310301.9482298.38463.59182%100%

Definitioner findes under INFO ovenfor

Indsamlet i forhold til sendt til behandling

Fælles for indsamlede og behandlede mængder er, at der for begge områder i lovgivningen er fastsatte målsætninger. Se menupunkt om EU-Mål

De behandlede mængder, som fremgår af statistikken, er ikke nødvendigvis identiske med de mængder, der er indsamlet i samme periode. Det forekommer, at nogle indsamlede mængder, der stammer fra det tidligere kalenderår, først behandles i et efterfølgende år. Tilsvarende kan elektrisk udstyr eller batterier eller biler, som er indsamlet i et kalenderår, være placeret på et mellemlager og først blive behandlet et efterfølgende år.

For lyskilder er der den særlige fejlkilde, at de indsamlede mængder ofte er registreret med en for høj vægt fordi fraktionen indeholder andet affald, som ikke er omfattet af producentansvaret. Det drejer sig primært om plast- og papemballage, fx omkring lysstofrør. Emballagen er ofte gennemvædet, da åbent opsamlingsmateriel uden afløbsmulighed placeres udendørs. Det medfører, at fejlfraktionerne repræsenterer en betydelig vægt, når der sammenlignes med vægten af selve lyskilden. Når vægten af de behandlede mængder opgøres, vil denne være opgjort alene for lyskilderne uden førnævnte fejlfraktioner og væske, som indgik i opgørelsen af den indsamlede mængde. Det betyder, at der vil være en ”systematisk” afvigelse mellem de indsamlede og de behandlede mængder. Den kollektive ordning lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) har estimeret, at fejlsorteringen og væskeopsamlingen tilsammen udgør cirka 5 % af vægten af de indsamlede mængder.

NB! Oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne.

Læs om mere om beregningsmetoder for Miljøbehandling

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i seneste kalenderår.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem, mængden af elektronik, som kommer ud på markedet i forhold til mængden, der indsamles som affald.

Behandlede mængder elektronik og effektivitetsprocent

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.