Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)
Behandlede mængder Elektronik

Miljøbehandlede mængder Elektronik

Her vises hvor og hvordan vores udtjente elektronik sendes til miljøbehandling, herunder graden af genbrug og genanvendelse og nyttiggørelse.

Geografisk område for 1. behandling per kategori 2022

ÅrKategoriBehandlet i DanmarkBehandlet i EU ej DanmarkBehandlet uden for EU
20188. Medicinsk udstyr|8. Medical devices52.64893.0640
20183. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment3238.4345599.8830
20181. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances33465.0562840.5330
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments1051.557154.3610
20182. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2805.3284004.1890
20185b. Lyskilder|5b. Light sources393.918446.5570
20185a. Armaturer|5a. Luminaries715.0731215.8850
20184a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment4123.4873979.0720
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1312.5641725.1890
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment352.667597.7930
201810. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.74800
20184b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels1.0600
20178. Medicinsk udstyr|8. Medical devices5.88115.8230
20173. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment5590.0854409.8980
20171. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances26225.23312377.3310
20179. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments292.008126.3630
20176. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools820.386767.5870
20172. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2885.1682924.0190
20175b. Lyskilder|5b. Light sources404.291429.6420
20175a. Armaturer|5a. Luminaries507.04510.5330
20174a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment7911.9332931.0730
20177. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment129.784127.6390
201710. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.17800
20172. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors0.19800
20143. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment6476.0994991.2050
20148. Medicinsk udstyr|8. Medical devices815.1281307.160
20141. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances31369.2431355.6270
20149. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments854.3571207.5150
20146. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1154.193893.5810
20142. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances3026.3022358.1660
20145b. Lyskilder|5b. Light sources182.866238.0380
20145a. Armaturer|5a. Luminaries431.825542.4430
20144a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment9359.2467578.1070
20147. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment305.32293.2260
201410. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers812.4931331.0060
20153. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment6183.3184074.1650
20158. Medicinsk udstyr|8. Medical devices11.01200
20151. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances28842.4945045.6240
20159. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments212.40800
20156. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1207.283864.9850
20152. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances3093.8482356.8510
20155a. Armaturer|5a. Luminaries687.455532.3820
20155b. Lyskilder|5b. Light sources274.865660.9760
20154a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10725.6644893.860
20157. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment323.113215.3420
201510. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.0700
20168. Medicinsk udstyr|8. Medical devices34.34500
20169. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments353.443113.6760
20163. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment6065.0144059.2350
20166. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools810.583690.5210
20162. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2881.6782625.2160
20161. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances27596.19910696.5560
20165b. Lyskilder|5b. Light sources352.592528.0720
20165a. Armaturer|5a. Luminaries503.052457.8980
20164a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10313.9322218.8960
20167. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment133.705114.7340
201610. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.18800
20123. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment5867.8377086.5690
20128. Medicinsk udstyr|8. Medical devices26.83723.9990
20129. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments277.042229.4520
20122. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2639.382373.4610
20121. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances29096.8582999.4290
20125b. Lyskilder|5b. Light sources312.908362.1190
20124a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment8464.4613703.2060
20126. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools479.513500.5570
20125a. Armaturer|5a. Luminaries0.45100
20127. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment241.59597.3050
201210. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers28.74300
20138. Medicinsk udstyr|8. Medical devices32.44419.170
20133. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment7679.1874679.1240
20139. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments422.294181.490
20131. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances29908.3642318.0460
20136. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools620.327393.7160
20132. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances3858.0161673.3080
20135b. Lyskilder|5b. Light sources262.065370.4450
20134a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment13129.6826002.7970
20137. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment116.7476.7840
201310. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.300
20215. Småt udstyr|5. Small Equipment8692.526339.3640
20214. Stort udstyr|4. Large Equipment30430.1923527.8820.287
2021|211.3210.2220
20213. Lyskilder|3. Light Sources173.977518.9070
20212. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5973.04500
20216. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1912.1211766.4440
20211. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14576.74100
20217. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels8.463.6090
20204. Stort udstyr|4. Large Equipment30183.8733725.5360
20205. Småt udstyr|5. Small Equipment9353.5147343.1850
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2034.6142771.3780
20203. Lyskilder|3. Light Sources280.344497.1480
20202. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors7000.19700
20201. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14963.856205.060
20207. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels016.2490
20225. Småt udstyr|5. Small Equipment7574.6555157.9510
20224. Stort udstyr|4. Large Equipment28181.8345399.3120.001
20223. Lyskilder|3. Light Sources175.895394.6060
20222. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5208.89100
20226. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1720.9431024.4920
20221. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15516.422190.640
20227. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels103.73500
20195. Småt udstyr|5. Small Equipment8690.0319629.5040
20194. Stort udstyr|4. Large Equipment28374.9352549.9530
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment895.141939.8620
20193. Lyskilder|3. Light Sources312.884490.8050
20192. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors3819.2132286.6540
20191. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment12953.263512.2430
I alt

Miljøbehandling og miljømål

Der sættes i lovgivningen en række krav til og målsætninger for behandlingen af det udtjente udstyr. Efter affaldet er indsamlet og sendt til et behandlingsanlæg skelnes mellem følgende behandlingsformer:

  • Forberedelse med henblik på genbrug: Indført med lovændring i 2014.  Vi afventer stadig klar definition af behandlingskriterier og derfor ikke fuldt ud repræsentativ i forbindelse med indberetningen af data til seneste års statistiker.
  • Genanvendelse: Udstyret/produkterne gennemgår en proces, så materialerne eller stofferne kan bruges igen.
  • Nyttiggørelse: Genanvendelse + Forbrænding = Nyttiggørelse. Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen OG noget af udstyret bliver forbrændt på et energifremstillende anlæg (Nyttiggørelse gælder kun for WEEE, da forbrænding ikke er en godkendt behandlingsform for batterier).
  • Rest: Den rest, som bliver tilovers efter genanvendelse og forbrænding, og som bortskaffes til lands, til vands eller i luften, i form af emissioner, fordampning mv. Faste materialer fra restfraktionen vil normalt blive deponeret på godkendte lossepladser (Deponi).

Ved indberetning af behandlede mængder indberettes følgende pr. kategori og pr. miljøbehandlingsanlæg (NB! oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne):

  • Anlæggets navn og adresse
  • Antal kilo pr. kategori, som er sendt til anlægget
  • Antal kilo pr. kategori, som er genanvendt på anlægget (BAT + WEEE)
  • Antal kilo pr. kategori, som er nyttiggjort på anlægget (Kun tilladt for WEEE)
  • De beregnede genanvendelses- og nyttiggørelsesprocenter

Den beregnede effektivitetssats for genanvendelse (WEEE og BAT) og nyttiggørelse (kun for WEEE) benyttes til at måle, om lovgivningens mål bliver opfyldt. Se nedenstående tabel:

Behandlingsform og effektivitet i form af genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse

ÅrKategoriSendt til behandlingGenbrugtGenanvendtForbrændtRestGENANV.%NYTTIG %
20183. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment8838.321128.0657813.05627.857269.34990%97%
20188. Medicinsk udstyr|8. Medical devices145.7124.351129.7547.2554.35292%97%
20181. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances36305.589414.47328699.7254579.5312611.8680%93%
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments1205.91821.281808.873118.583257.18169%79%
20182. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances6809.51555.9145969.137526.885257.57988%96%
20185b. Lyskilder|5b. Light sources840.4750.083743.1069.67387.61388%90%
20185a. Armaturer|5a. Luminaries1930.95822.6631685.755152.58169.95988%96%
20184a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment8102.559232.1047248.559484.693137.20392%98%
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools3037.75332.2252629.222245.687130.61988%96%
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment950.4614.383813.75665.56156.7687%94%
201810. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.7480.748000100%100%
20184b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels1.0600.9960.0210.04394%96%
20182. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors00000Nan%Nan%
20184. Stort udstyr|4. Large Equipment00000Nan%Nan%
20163. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment10124.252158.3999354.024214.005397.82494%96%
20168. Medicinsk udstyr|8. Medical devices34.34525.1851.7752.2295.15678%85%
20169. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments467.11971.512374.0237.46814.11695%97%
20166. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1501.1048.8241377.99557.52556.7692%96%
20162. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5506.8960.3675203.80488.795213.9395%96%
20161. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances38292.75534.86531108.9844576.512572.39681%93%
20165b. Lyskilder|5b. Light sources880.6640.001806.57910.48463.692%93%
20165a. Armaturer|5a. Luminaries960.950.176907.63115.43337.7194%96%
20164a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment12532.82864.76811476.108438.694553.25892%96%
20167. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment248.4390.133234.3584.0279.92194%96%
201610. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.18800.18800100%100%
20162. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors00000Nan%Nan%
20164. Stort udstyr|4. Large Equipment00000Nan%Nan%
20173. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment9999.98367.5379110.51184.341637.59592%94%
20178. Medicinsk udstyr|8. Medical devices21.7040.31819.5690.011.80792%92%
20171. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances38602.564105.12530953.263890.1833653.99680%91%
20179. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments418.37113.044359.7636.7138.85489%91%
20176. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1587.97316.3511463.20154.87853.54393%97%
20172. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5809.1874.2325515.13385.233204.58995%96%
20175b. Lyskilder|5b. Light sources833.9330.088735.10212.86385.8888%90%
20175a. Armaturer|5a. Luminaries1017.5730.767965.35814.5136.93895%96%
20174a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10843.006135.40410037.959330.25339.39394%97%
20177. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment257.4230.175243.1013.81910.32895%96%
201710. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.1780.10.0500.02884%84%
20172. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors0.1980000.1980%0%
20174. Stort udstyr|4. Large Equipment00000Nan%Nan%
20143. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment11467.32373.74510405.415701.221286.94291%97%
20148. Medicinsk udstyr|8. Medical devices2122.2883.5391949.64481.13587.9792%96%
20141. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances32724.8733.09924081.3483023.8915586.53274%83%
20149. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments2062.16623.2991890.88572.00575.97793%96%
20146. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools2047.7835.7061853.085131.46457.52891%97%
20142. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5384.5715.3364883.729344.109151.39791%97%
20145b. Lyskilder|5b. Light sources420.9260.001404.6944.6211.61196%97%
20145a. Armaturer|5a. Luminaries974.2680.746812.29336.44124.78983%87%
20144a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment16937.6180.15215566.35888.158402.9592%98%
20147. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment598.5461.788541.99636.89517.86791%97%
201410. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers2143.4991.9451980.84577.96582.74493%96%
20153. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment10257.70878.4899470.539603.366105.31493%99%
20158. Medicinsk udstyr|8. Medical devices11.0122.5855.7791.4981.1576%90%
20151. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances33888.1184.0626343.6713594.1313946.25678%88%
20159. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments212.40812.812152.8695.81540.91278%81%
20156. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools2072.2791.7331867.692114.62488.2390%96%
20152. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances5450.8763.8455085.452304.86456.71593%99%
20155a. Armaturer|5a. Luminaries1219.8370.861139.41267.78411.78193%99%
20155b. Lyskilder|5b. Light sources935.8871.363903.2967.2523.97897%97%
20154a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment15619.70569.35914415.94929.673204.73393%99%
20157. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment538.4550.378468.44927.68841.9487%92%
201510. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.070.050.0200100%100%
20215. Småt udstyr|5. Small Equipment15033.014341.92912443.131811.394436.56185%97%
20214. Stort udstyr|4. Large Equipment33958.566529.37227173.22934.3433321.65182%90%
2021|221.5420184.58829.3317.62383%97%
20213. Lyskilder|3. Light Sources692.8850554.590.747137.54880%80%
20212. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5973.217439.725096.129250.773186.59593%97%
20216. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment3679.9546.0583114.729425.17293.99186%97%
20211. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14576.741737.93810837.4722581.879419.45279%97%
20217. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels12.069011.4510.618095%100%
20204. Stort udstyr|4. Large Equipment33909.409433.10227544.493824.8912106.92683%94%
20205. Småt udstyr|5. Small Equipment16696.70361.71214439.2221736.348459.42187%97%
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment4805.99511.2024284.908401.778108.10789%98%
20203. Lyskilder|3. Light Sources777.4920.001671.8475.447100.19786%87%
20202. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors7000.197146.1616313.942425.563114.53192%98%
20201. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15168.916943.04211394.9932642.281188.681%99%
20207. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels16.249016.24900100%100%
20225. Småt udstyr|5. Small Equipment12733.885736.7689670.61500000011141.2941185.20882%91%
20224. Stort udstyr|4. Large Equipment33581.409895.4526392.3242627.6643665.97181%89%
20222. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5208.947875.2484240.89288.9873.8298%100%
20223. Lyskilder|3. Light Sources570.5110463.22410.1697.12781%83%
20226. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2747.002174.0832070.527277.849224.54382%92%
20221. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15707.062338.11912287.4662922.744158.73380%99%
20227. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels103.7351.27483.61718.5620.28282%100%
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2838.6046.1812562.24161.273108.9190%96%
20195. Småt udstyr|5. Small Equipment18320.559147.55115780.1191651.415741.47487%96%
20194. Stort udstyr|4. Large Equipment30924.999200.67624698.6832890.4373135.20381%90%
20193. Lyskilder|3. Light Sources803.6921.502690.1416.349105.786%87%
20192. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors6105.87235.5375550.841250.98268.5195%99%
20191. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment13465.506801.58310301.9482298.38463.59182%100%
20233. Lyskilder|3. Light Sources0.02500.02500100%100%
20235. Småt udstyr|5. Small Equipment8.5604.2424.1890.12950%98%
20231. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment0.350000.350%0%
20237. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels0.37500.37500100%100%
20236. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment0.70.550.070.030.0589%93%

Definitioner findes under INFO ovenfor

Indsamlet i forhold til sendt til behandling

Fælles for indsamlede og behandlede mængder er, at der for begge områder i lovgivningen er fastsatte målsætninger. Se menupunkt om EU-Mål

De behandlede mængder, som fremgår af statistikken, er ikke nødvendigvis identiske med de mængder, der er indsamlet i samme periode. Det forekommer, at nogle indsamlede mængder, der stammer fra det tidligere kalenderår, først behandles i et efterfølgende år. Tilsvarende kan elektrisk udstyr eller batterier eller biler, som er indsamlet i et kalenderår, være placeret på et mellemlager og først blive behandlet et efterfølgende år.

For lyskilder er der den særlige fejlkilde, at de indsamlede mængder ofte er registreret med en for høj vægt fordi fraktionen indeholder andet affald, som ikke er omfattet af producentansvaret. Det drejer sig primært om plast- og papemballage, fx omkring lysstofrør. Emballagen er ofte gennemvædet, da åbent opsamlingsmateriel uden afløbsmulighed placeres udendørs. Det medfører, at fejlfraktionerne repræsenterer en betydelig vægt, når der sammenlignes med vægten af selve lyskilden. Når vægten af de behandlede mængder opgøres, vil denne være opgjort alene for lyskilderne uden førnævnte fejlfraktioner og væske, som indgik i opgørelsen af den indsamlede mængde. Det betyder, at der vil være en ”systematisk” afvigelse mellem de indsamlede og de behandlede mængder. Den kollektive ordning lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) har estimeret, at fejlsorteringen og væskeopsamlingen tilsammen udgør cirka 5 % af vægten af de indsamlede mængder.

NB! Oplysninger om de enkelte producenters valg af behandlingsanlæg er fortrolige og kan derfor kun tilgås af DPA og miljømyndighederne.

Læs om mere om beregningsmetoder for Miljøbehandling

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2022 og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2022.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.

Behandlede mængder elektronik og effektivitetsprocent

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.