Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)
Miljømål Elektronik

EUs miljømål for elektronik

Se status for, hvorvidt Danmark og producenterne opfylder de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.

Indsamlingsprocent i Danmark i år 2022

Alt WEEETon
Gennemsnit af 3 års markedsført: 
År 2020229214.704
År 2021251359.236
År 2022258208.774
3/738782.714
Gennemsnit246260.90466667
Totalt indsamlet 202372440.487
DK-indsamlingsprocent29%

EU-Mål – Elektronik

Denne side illustrerer, i hvilket omfang Danmark opfylder EU’s miljømål for producentansvar for elektronik.

Bemærk, at beregningsmetoden for indsamlingsprocenten for elektronik er således, at indsamlingsprocenten skal beregnes på baggrund af gennemsnit af ”foregående” 3 års markedsførte mængder. Der er dermed i beregningsmetode for hhv. WEEE og BAT, hvor dataåret i dette tilfælde 2020 ikke medtages for WEEE, mens det medtages ved gennemsnitsberegningen for indsamlingen af batterier.
Denne forskel i beregningsmetode skyldes formentlig de forskellige produkters levetid.

Den 24. juli 2012 trådte det reviderede WEEE direktiv i kraft. Heri er vedtaget nye mål for de europæiske medlemsstaters indsamling og miljøbehandling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. Således er der fra 2016 krav om, at medlemsstaterne skal indsamle mindst 45 % af ALT markedsført elektrisk udstyr, når dette bliver til affald. Tidligere var målet 4 kg pr. indbygger og kun målt på udstyr med slutbrugere i husholdninger. Indsamlingsmålet skal gradvist øges op til 65 % i årene frem mod 2019. Hvad angår selve effektiviteten af miljøbehandlingen skal genanvendelse og nyttiggørelse øges med 5 % i årene 2015-2018.

Indsamlingsprocent i DK og EU mål

 DK-resultat 2022EU-mål 2022
Alt WEEE29%65%

Beregning af indsamlingsprocent skal (modsat batterier) foretages  på baggrund af et gennemsnit af markedsførte mængder de 3 foregående år forud for dataåret.

Behandlingseffektivitet af udtjent elektronik i Danmark og EU-mål 2022

KategoriNyttiggjort
DK-resultat %
Nyttiggjort
EU-mål %
Genanvendt
DK-resultat %
Genanvendt
EU-mål %
1. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment97%85%79%80%
2. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors97%80%93%70%
3. Lyskilder|3. Light Sources80%0%80%80%
4. Stort udstyr|4. Large Equipment90%85%82%80%
5. Småt udstyr|5. Small Equipment97%75%85%55%
6. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment97%75%86%55%
7. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels100%0%95%0%
|97%0%83%50%

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i seneste kalenderår.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem, mængden af elektronik, som kommer ud på markedet i forhold til mængden, der indsamles som affald.

Behandlede mængder elektronik og effektivitetsprocent

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.