Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)
Miljømål Elektronik

EUs miljømål for elektronik

Se status for hvorvidt Danmark og producenterne opfylder de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.

Indsamlingsprocent 2020

Alt WEEETon
Gennemsnit af 3 års markedsført: 
År 2017169784.081
År 2018175095.525
År 2019200990.788
3/545870.394
Gennemsnit181956.798
Totalt indsamlet 202078753.23
DK-indsamlingsprocent43%

EU-Mål – Elektronik

Denne side illustrerer, i hvilket omfang Danmark opfylder EU’s miljømål for producentansvar for elektronik.

Bemærk, at beregningsmetoden for indsamlingsprocenten for elektronik er således, at indsamlingsprocenten skal beregnes på baggrund af gennemsnit af ”foregående” 3 års markedsførte mængder. Der er dermed i beregningsmetode for hhv. WEEE og BAT, hvor dataåret i dette tilfælde 2020 ikke medtages for WEEE, mens det medtages ved gennemsnitsberegningen for indsamlingen af batterier.
Denne forskel i beregningsmetode skyldes formentlig de forskellige produkters levetid.

Den 24. juli 2012 trådte det reviderede WEEE direktiv i kraft. Heri er vedtaget nye mål for de europæiske medlemsstaters indsamling og miljøbehandling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. Således er der fra 2016 krav om, at medlemsstaterne skal indsamle mindst 45 % af ALT markedsført elektrisk udstyr, når dette bliver til affald. Tidligere var målet 4 kg pr. indbygger og kun målt på udstyr med slutbrugere i husholdninger. Indsamlingsmålet skal gradvist øges op til 65 % i årene frem mod 2019. Hvad angår selve effektiviteten af miljøbehandlingen skal genanvendelse og nyttiggørelse øges med 5 % i årene 2015-2018.

Indsamlingsmål

 DK-resultat 2020EU-mål 2020
Alt WEEE43%65%

Genanvendt/genbrugt og nyttiggjort WEEE og EU-mål

KategoriNyttiggjort
DK-resultat %
Nyttiggjort
EU-mål %
Genanvendt
DK-resultat %
Genanvendt
EU-mål %
1. Udstyr til temperaturudveksling99%85%81%80%
2. Skærme og monitorer98%80%92%70%
3. Lyskilder87%0%86%80%
4. Stort udstyr94%85%83%80%
5. Småt udstyr97%75%87%55%
6. Småt it- og telekommunikationsudstyr98%75%89%55%
7. Fotovoltaiske paneler100%0%100%0%

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2020 og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2020.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.

Behandlet mængde – Geografisk område

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.