Spring til indhold
DPA – Datacenter for cirkulær økonomi
Engangsplast – Fiskeredskaber

Specielt for fiskeredskaber

Fiskeredskaber af plast er omfattet af producentansvar og oprydningsansvar. Området er reguleret ved EU's bestemmelser om visse produkter af engangsplast (single-use-plastic) samt gennemførelsesafgørelse om afrapporteringsformat for fiskeredskaber. Registrering skal ske i producentansvarsregistret hos DPA senest den 31. maj 2024.

Vedtaget lovgivning

Bekendtgørelse for fiskeredskaber

Producenter, som markedsfører fiskeredskaber, der indeholder plast, bliver omfattet af reglerne for producentansvar. Eksisterende producenter og importører kan foretage registrering hos DPA fra og med 1. april 2024. Kravet om oprydning, tilbagetagning og miljøbehandling af udtjente fiskeredskaber af plast gælder fra den 31. december 2024.

Bekendtgørelse nr. 404 af 08/04/2024 om udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast

Baggrund og formål

Spøgelsesfiskeri

Fiskeriudstyr af plast, herunder garn, liner og bøjer udgør 27% af alt henkastet affald til hav og på strand, hvilket svarer til over 11.000 ton om året (jf. EU-Kommissionens Fact Sheet til Engangsplast-direktivet). Tabte fiskeredskaber kan gennem år stadig indfange fisk og andre havdyr – men til ingen nytte. Dette kaldes spøgelsesfiskeri. Desuden risikerer havpattedyr og dykkende fugle at sidde fast og dermed drukne i fiskeredskaber, som flyder rundt eller ligger på havbunden. Henkastet fiskeudstyr forårsager både spøgelsesfiskeri og forurening med mikroplast, hvilket gør betydelig skade på biodiversiteten og havmiljøet.

Da genanvendelsespotentialet er stort, ønskes plasten indsamlet for at skåne miljøet og højne de cirkulære processer. Producenter og importører bliver nu pålagt at finansiere oprydning, indsamling og bortskaffelse af henkastet fiskeriudstyr, samt bidrage til offentlige oplysningskampagner.

Producenter betaler for oprydningen, ikke fiskerne

Konkret betyder producentansvaret, at virksomheder, der markedsfører fiskeredskaber, der affaldshåndteres i Danmark, skal holdes økonomisk og organisatorisk ansvarlige for at sikre dette formål.

Hvilken type af fiskeri?

Der skelnes overordnet mellem de forskellige kategorier af fiskeriudstyr efter deres brug. Udstyr, som anvendes i forbindelse med nedenstående funktioner, er alle omfattet af producentansvar og kategoriseres som:

  • Erhvervsfiskeredskaber
  • Øvrige fiskeredskaber

Hvilke fiskeredskaber?

I følge udkast til bekendtgørelse defineres de omfattede fiskeredskaber indeholdende plast, som :

Enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri eller akvakultur, til at spore, fange eller opdrætte biologiske havressourcer, eller som flyder på havfladen og benyttes med det formål at tillokke, fange eller opdrætte sådanne biologiske havressourcer.

Mens vi venter på bekendtgørelsen

EU-Kommissionen har offentliggjort flere baggrundsrapporter og vejledninger forbundet med fiskeriredskaber og plastforurening.

Engangsplast

Indsamlingsmål for udtjent fiskeriudstyr

Overordnet set skal alle medlemsstater sikre implementering af producent -og oprydningsansvar for alle, der håndterer fiskeriudstyr af plast. Alle medlemsstater skal opnå fastsatte miljømål for indsamling af udtjente fiskeredskaber. Derfor skal alle medlemsstater med havområder senest den 31. december 2024 fastsætte et nationalt minimumsmål for den årlige indsamling af udtjente plastfiskeredskaber. Formålet er at fastsætte bindende kvantitative EU-mål for indsamling.

Engangsplast-direktivet Art. 8. stk. 8

 

Afrapportering af markedsførte og indsamlede fiskeredskaber af plast

EU Kommissionen har i en gennemførelsesforordning fastsat et registreringsformat, som skal benyttes af omfattede virksomheder i alle EU-lande. Det betyder, at de årlige mængder af markedsført fiskeriudstyr og indsamlede udtjente fiskeredskaber skal indberettes i fastdefinerede kategorier med tilhørende materialebaserede undergrupper.

Kilde: EU Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2021/958 af 31. maj 2021

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som producent eller importør i producentansvarsregistret

Læs om tobaksfiltre

Læs om cigaretfiltre og filtre til tobak underlagt producentansvar for engangsplast

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Engangsplast – lovgivning

Se lovgrundlaget for producentansvar for tobaksfiltre (engangsplast)

Engangsplast - produkt-scoping

Se hvilke typer af produkter af engangsplast der er omfattet og hvilke undtagelser der findes (scoping).

Engangsplast mærkning

Se mere om mærkningskrav på engangsplast

Et skodfrit Danmark

Se Miljøministeriets kampagne mod henkastning af cigaretfiltre

Emballage

Se også producentansvar for Emballage

Europæiske Registre

Se de øvrige EU-producentansvarsregistre