Spring til indhold
Andre aktører

Producentregistre i EU

Specialdirektiverne om producentansvar er implementeret i hele EU, men med nationale afvigelser. I EU tilstræbes dog en totalharmonisering af regelsættet ved blandt andet at oprette minimumskrav til nationale producentordninger. Fælles er, at der findes et national register i hver EU-medlemsstat. Registret i Danmark findes her hos os i DPA.

EU

Europæisk netværk for WEEE-registre (EWRN)

De nationale registre for elektronik har et fælles netværk som arbejder for fælles forståelse og harmonisering af reglerne. I de fleste lande er de forskellige produktområder omfattet af producentansvar lagt under samme portal eller alternativt henviser hjemmesiderne til hinanden.

Se indgange til de nationale registre

EU

Europæiske registre for engangsplast

De nationale registre for engangsplast i EU er under opbygning. Vi arbejder på at danne et overblik over producentansvarsregistre i EU. Siden vil løbende blive opdateret.

Se indgange til de nationale registre

Fremstilling og import af udstyr med henblik på eksport

Ved produktion og import af udstyr med henblik på eksport skal producenten eller importøren kontakte det pågældende land for yderligere information om producentansvar, registrering mv.

Det er kun elektrisk udstyr, batterier og akkumulatorer, der produceres i eller importeres til Danmark og markedsføres i Danmark, der er omfattet af registrerings- og indberetningspligten her i landet. Således skal udstyr, der eksporteres til et andet EU land registreres i det pågældende modtage land og IKKE i det danske register

Europæisk erfaringsudveksling

Danmark deltager i det europæiske netværk for producentregistre for WEEE: European WEEE Registers Network (EWRN). Formålet med netværket er at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser med henblik på at gøre reglerne så smidige og ensartede for producenter og importører som muligt.

Medlemmer af EWRN har tiltrådt et fælles charter, der beskriver målsætningerne for arbejdet i netværket. Af chartret fremgår det, at målsætningerne bl.a. er:

  • At udveksle information og erfaringer mellem landene
  • At arbejde for harmonisering af lovgivningen mellem EU-landene
  • At udvikle fælles definitioner for og opfattelser af, hvilke produkter og udstyr, der er omfattet af lovgivningen
  • At arbejde for principper for samarbejde mellem registrene i de enkelte EU lande

Genveje

WEEE-Direktivet

Læs EU' WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Direktivet definerer de overordnede retningslinier vedrørende producentansvar for elektronik som er implementeret ved tilhørende bekendtgørelser i dansk lovgivning

Batteri-Direktivet

Læs EU's Batteridirektiv- og Forordning. Firektivet definerer de overordnede retningslinjer for producentansvaret for batterier og akkumulatorer. Reglerne er implementeret ved tilhørende danske bekendtgørelser

ELV-Direktivet

Læs EU's Direktiv om End-of-Life Vehicles. Direktivet definerer det overordnede ansvar og reguleringsområde for alle aktører involveret i salg, skrotning, og udbetaling af skrotningspræmie, samt miljøbehandling og genanvendelse af automobiler (personbiler og varebiler)

SUP-Direktivet

Læs EU’s direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, er også benævnt engangsplast-direktivet eller SUP-direktivet (Single-Use-Plastics)

Emballage-Direktivet

Læs EU's reviderede emballagedirektiv om krav til udvidet producentansvar, produktdesign, forbrugsreduktion og opnåelse af miljømål for genanvendelse af brugte emballagematerialer