Spring til indhold
Andre aktører

Konsulenter og andre serviceleverandører

Ifølge direktivet, og den danske bekendtgørelse, er det kun en begrænset kreds af aktører, der har retmæssig adgang til at agere og registrere informationer på producenters vegne i det nationale producentansvarsregister.

Hvem har retmæssig adgang til registret?

I Danmark er der er tre typer af aktører, der ved begrænset eller fuld adgang kan agere på vegne af den producentansvarlige virksomhed i producentansvarsregistret:

  1. Producenten/importøren
  2. En bemyndiget repræsentant
  3. En kollektiv ordning

Dertil kan der tilknyttes midlertidig adgang for revisor til aflæggelse af revisorerklæring for den enkelte producent.

Systembrugere

Eventuelle systembrugere kan tilføjes under “Brugerstyrings”-menuen efter login. Systembrugere kan oprettes af ovennævnte registrerede aktører, som  alene er ansvarlige for oprettelsen, herunder udlevering af det medarbejder NemID, som giver adgang til systemet.

Alle øvrige aktører, der tilbyder kommercielle administrations-, rådgivningsydelser m.v. til virksomheder omfattet af producentansvar har ikke adgang til registret.

Alle aktører der agerer på vegne af en producentansvarlig virksomhed i Danmark skal bruge dansk adgangscertifikat i form af et virksomheds NemID for at få adgang til registret

Genveje

Producentordninger

Læs mere om hvilke producentordninger der findes i Danmark

Kollektive producentordninger

Se oversigt over kollektive producentordninger i Danmark

Lovgivning

Læs om lovgivningen fra EU til DK. Lovgivningen tager udgangspunkt i EU's miljøpolitik og et sæt produktspecifikke regelsæt