Spring til indhold
Andre aktører

Konsulenter og andre serviceleverandører

Ifølge direktivet, og den danske bekendtgørelse, er det kun en begrænset kreds af aktører, der har retmæssig adgang til at agere og registrere informationer på producenters vegne i det nationale producentansvarsregister.

Hvem har retmæssig adgang til registret?

I Danmark er der er tre typer af aktører, der ved begrænset eller fuld adgang kan agere på vegne af den producentansvarlige virksomhed i producentansvarsregistret:

  1. Producenten/importøren
  2. En bemyndiget repræsentant
  3. En kollektiv ordning

Dertil kan der tilknyttes midlertidig adgang for revisor til aflæggelse af revisorerklæring for den enkelte producent.

Systembrugere

Eventuelle systembrugere tilføjes af ovennævnte registrerede aktørers NemLog-in administratorer, som alene er ansvarlige for at tildele rettigheder til at tilgå producentansvarsregistret med MitID Erhverv. Se mere på Adgang til vores register

Alle øvrige aktører, der tilbyder kommercielle administrations-, rådgivningsydelser m.v. til virksomheder omfattet af producentansvar har ikke adgang til registret.

Alle aktører der agerer på vegne af en producentansvarlig virksomhed i Danmark skal bruge dansk adgangscertifikat i form af MitID Erhverv for at få adgang til registret

Genveje

Producentordninger

Læs mere om hvilke producentordninger der findes i Danmark

Kollektive producentordninger

Se oversigt over kollektive producentordninger i Danmark

Lovgivning

Læs om lovgivningen fra EU til DK. Lovgivningen tager udgangspunkt i EU's miljøpolitik og et sæt produktspecifikke regelsæt