Spring til indhold
Lovgivning
Emballage lovgivning

Lovgivning om emballage

Her viser vi den lovgivning, som vedrører EU-lovgivning om emballage og den danske implementering heraf. Overordnet er emballaget-direktivet implementeret i miljøbeskyttelsesloven (MBL), mens de nærmere bestemmelser implementeres på bekendtgørelsesniveau. Indtil videre forventes bekendtgørelsen om producentansvar for emballager at blive udstedt etapevis i løbet af 2023-2024.

Emballagedirektivet

Emballagedirektivet

EU's reviderede emballagedirektiv om krav til udvidet producentansvar, produktdesign, forbrugsreduktion og opnåelse af miljømål for genanvendelse af brugte emballagematerialer. Direktivet vises med senere ændringer.

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse - Implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald. Bekendtgørelse forventes i 2023 (1 del).

Emballagebekendtgørelsen kommer i tre faser

Herunder vises tidsplanen for den kommende emballagebekendtgørelse. Som det fremgår vil bekendtgørelsen, der skal implementere producentansvaret for emballager i Danmark, sendes i høring i 3 faser. Fastlagt er dog, at I som allerede er omfattet, har registreringspligt fra 1. januar 2024 med registreringsfrist senest 31. marts 2024.

Tidslinje for ikrafttrædelse af emballagebekendtgørelse. Klik for større billede.

Indberetning og beregning af miljømål

Med revideringen af emballagedirektivet er også fulgt ændringer i kravene til mængdeindberetning. Kravene er mere komplicerede end for de øvrige producentansvarsområder. Nedenstående bestemmelse fra EU beskriver i detaljer krav til indberetning og beregningsmetoder for miljømål.

 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/665 af 17. april 2019 om ændring af beslutning 2005/270/EF om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet

Genveje

EUs informationssider om emballage

EU kommissionens sider om emballage og emballageaffald

Lovgivning om engangsplast

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for engangsplast

Lovgivning om elektronik

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for elektronik

Lovgivning for batterier

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for batterier

Lovgivning for biler

Læs EU og national lovgivning vedrørende producentansvar for biler