Spring til indhold
Engangsplast
Engangsplast – Fiskeredskaber

Specielt for fiskeredskaber

Fiskeredskaber af plast er omfattet af producentansvar og oprydningsansvar. Området er reguleret ved EU's bestemmelser om visse produkter af engangsplast (single-use-plastic) samt gennemførelsesafgørelse om afrapporteringsformat for fiskeredskaber. Registrering skal ske i producentansvarsregistret hos DPA.

Spøgelsesfiskeri

Fiskeriudstyr af plast, herunder garn, liner og bøjer udgør 27% af alt henkastet affald til hav og på strand, hvilket svarer til  over 11.000 ton om året. Tabte fiskeredskaber kan gennem år fortsætte med at fange fisk og andre havdyr til ingen nytte. Dette kaldes spøgelsesfiskeri. Desuden risikerer havpattedyr og dykkende fugle at sidde fast og dermed drukne i fiskeredskaber, som flyder rundt eller ligger på havbunden. Henkastet fiskeudstyr forårsager både spøgelsesfiskeri og forurening med mikroplast, hvilket gør betydelig skade på biodiversiteten og havmiljøet.

Da genanvendelsespotentialet er stort, ønskes plasten indsamlet for at skåne miljøet og højne de cirkulære processer. Producenter og importører bliver nu pålagt at finansiere oprydning, indsamling og bortskaffelse af henkastet fiskeriudstyr, samt bidrage til offentlige oplysningskampagner.

Engangsplast

Indsamlingsmål for udtjent fiskeriudstyr

Overordnet set skal alle medlemsstater sikre implementering af producent -og oprydningsansvar for alle, der håndterer fiskeriudstyr af plast. Alle medlemsstater skal opnå fastsatte miljømål for indsamling af udtjente fiskeredskaber. Derfor skal alle medlemsstater med havområder senest den 31. december 2024 fastsætte et nationalt minimumsmål for den årlige indsamling af udtjente plastfiskeredskaber. Formålet er at fastsætte bindende kvantitative EU-mål for indsamling.

Principperne bag EU miljømål

Alle typer af fiskeri

Der skelnes overordnet mellem de forskellige typer af fiskeriudstyr efter deres brug. Udstyr, som anvendes i forbindelse med nedenstående funktioner, er alle omfattet af producentansvar:

  • Erhvervsfiskeredskaber
  • Fritids- og lystfiskeredskaber
  • Havbrug

Afrapportering af markedsførte og indsamlede fiskeredskaber af plast

EU Kommissionen har i en gennemførelsesforordning fastsat et registreringsformat, som skal benyttes af omfattede virksomheder i alle EU-lande. Det betyder, at de årlige mængder af markedsført fiskeriudstyr og indsamlede udtjente fiskeredskaber skal indberettes i fastdefinerede kategorier med tilhørende materialebaserede undergrupper.

Kilde: EU Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2021/958 af 31. maj 2021

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som producent eller importør i producentansvarsregistret

Læs om tobaksfiltre

Læs om cigaretfiltre og filtre til tobak underlagt producentansvar for engangsplast

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Engangsplast – lovgivning

Se lovgrundlaget for producentansvar for tobaksfiltre (engangsplast)

Engangsplast - produkt-scoping

Se hvilke typer af produkter af engangsplast der er omfattet og hvilke undtagelser der findes (scoping).

Engangsplast mærkning

Se mere om mærkningskrav på engangsplast

Et skodfrit Danmark

Se Miljøministeriets kampagne mod henkastning af cigaretfiltre

Emballage

Se også producentansvar for Emballage

Europæiske Registre

Se de øvrige EU-producentansvarsregistre